Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 16 РАЗКАЗ

Исаак си взема добра жена

Исаак си взема добра жена

ЗНАЕШ ли коя е жената на тази картина? Името ѝ е Ребека. А мъжът, към когото отива, е Исаак. Тя се готви да стане негова жена. Но как се случило всичко това?

Ами бащата на Исаак, Авраам, искал да намери добра жена за сина си. Той не искал Исаак да се ожени за някоя от жените от Ханаан, защото тези хора се покланяли на лъжливи богове. Така че Авраам повикал своя слуга и му казал: „Искам да се върнеш в Харан, където живеят моите роднини, и да намериш жена за сина ми Исаак.“

Слугата на Авраам веднага взел десет камили и се отправил на дълъг път. Когато наближил мястото, където живеели роднините на Авраам, той спрял при един кладенец. Било късно следобед, по това време жените от града идвали да черпят вода от кладенеца. Авраамовият слуга казал в молитва към Йехова: „Нека жената, която извади вода за мене и за камилите ми, да бъде тази, която ти избираш за жена на Исаак.“

Скоро Ребека дошла да си налее вода. Когато слугата я помолил да пие, тя му дала. После тя отишла и извадила достатъчно вода за всичките жадни камили. Това било тежка работа, защото камилите пият много, много вода.

Когато Ребека свършила, Авраамовият слуга я попитал за името на баща ѝ. Той също я попитал дали може да пренощува в техния дом. Тя отговорила: „Моят баща е Ватуил, и у нас има място да пренощуваш.“ Слугата на Авраам знаел, че Ватуил бил син на Авраамовия брат Нахор. Затова той коленичил и благодарил на Йехова, загдето го завел при роднините на Авраам.

Същата вечер слугата на Авраам казал на Ватуил и на брата на Ребека, Лаван, защо е дошъл. Те и двамата се съгласили Ребека да отиде с него и да се омъжи за Исаак. А какво казала Ребека, когато я попитали? Отговорила „да“, тя искала да отиде. Тъй че още на следващия ден те се качили на камилите и започнали дългото пътуване обратно към Ханаан.

Когато пристигнали, било привечер. Ребека видяла един мъж, който се разхождал из полето. Това бил Исаак. Той много се зарадвал, когато видял Ребека. Неговата майка, Сара, била умряла преди три години и той още тъгувал за нея. Но сега Исаак силно обикнал Ребека и отново бил щастлив.