Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 70 РАЗКАЗ

Йона и голямата риба

Йона и голямата риба

ВИЖ този човек във водата. Никак не му е лесно, нали? Рибата ей сега ще го глътне! Знаеш ли кой е той? Името му е Йона. Нека видим как тази беда му дошла до главата.

Йона бил пророк на Йехова. Не било минало много време от смъртта на Елисей, когато Йехова казал на Йона: „Иди в големия град Ниневия. Лошотията на хората там е много голяма и аз искам да им говориш за това.“

Но Йона не искал да отиде. Затова той се качил на един кораб, който отивал в обратната на Ниневия посока. На Йехова не му харесало, че Йона побягнал. Затова той предизвикал голяма буря в морето. Тя била толкова силна, че корабът бил заплашен от потъване. Моряците много се изплашили и викнали за помощ към техните богове.

Най–сетне Йона им казал: „Аз съм поклонник на Йехова, Богът, който направи небето и земята. И сега бягам от онова, което Йехова ми каза да направя.“ Тогава моряците казали: „Какво трябва да сторим с тебе, за да спрем бурята?“

„Хвърлете ме в морето и морето ще се укроти“ — казал Йона. Моряците не искали да направят това, но бурята ставала все по–страшна и по–страшна, тъй че накрая те изхвърлили Йона от кораба. Бурята веднага спряла и морето отново било спокойно.

Докато Йона потъвал надолу във водата, една голяма риба дошла и го погълнала. Но той не умрял. Три дни и три нощи той бил в корема на рибата. Йона много съжалявал, задето не се подчинил на Йехова и не отишъл в Ниневия. И знаеш ли какво направил?

Йона се помолил на Йехова за помощ. Тогава Йехова накарал рибата да го повърне на сушата. След това Йона отишъл в Ниневия. Не ни ли учи това колко е важно да правим каквото казва Йехова?

Библейска книга Йона.