Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 88 РАЗКАЗ

Йоан покръства Исус

Йоан покръства Исус

ВИЖ как гълъбът се спуска над главата на този мъж. Мъжът е Исус. Сега той е на около трийсет години. А другият мъж с него е Йоан. Ние вече знаем нещо за него. Спомняш ли си как, когато Мария отишла да посети своята роднина Елисавета, бебето в Елисавета подскочило от радост? Това неродено бебе бил Йоан. Но какво правят Исус и Йоан сега?

Йоан току–що бил потопил Исус във водите на река Йордан. Така човек бива покръстен. Първо го потапят напълно под водата и после го изваждат отново. И тъй като Йоан правел това с хората, той бил наречен Йоан Кръстител. Но защо Йоан покръстил Исус?

Ами Йоан направил това, защото Исус дошъл при него и поискал да бъде покръстен. Йоан покръствал хора, които искали да покажат, че съжаляват за лошите неща, които са правили. Но дали Исус някога бил направил нещо лошо, за което да съжалява? Не, никога, защото той бил собственият син на Бога, дошъл от небето. Значи той помолил Йоан да го покръсти по друга причина. Нека разберем каква била тази причина.

Преди да дойде тук, при Йоан, Исус бил дърводелец. Дърводелецът е човек, който прави различни неща от дърво, като например маси, столове и пейки. Йосиф, съпругът на Мария, бил дърводелец и той научил Исус на този занаят. Но Йехова не бил изпратил сина си на земята, за да бъде дърводелец. Той имал за него специална работа и времето Исус да започне да я върши дошло. И за да покаже, че сега идва да върши волята на Баща си, Исус поискал Йоан да го покръсти. Дали това се харесало на Бога?

Да, харесало му се, защото след като Исус излязъл от водата, глас от небето казал: „Това е моят син, когото одобрявам.“ Освен това небето сякаш се отворило и този гълъб се спуснал над Исус. Но това не бил истински гълъб. Той само изглеждал като такъв. В действителност това бил Божият свети дух.

Сега Исус имал да мисли за много неща. Затова той отишъл за четирийсет дни надалече, на едно усамотено място. Там при него дошъл Сатана. Три пъти Сатана се опитал да накара Исус да направи нещо срещу Божиите закони. Но Исус не го направил.

След това Исус се върнал и срещнал няколко мъже, които станали първите негови последователи, или ученици. Имената на някои от тях били Андрей, Петър (наричан още Симон), Филип и Натанаил (наричан още и Вартоломей). Исус и тези нови ученици тръгнали към областта Галилея. В Галилея те спрели в Кана, родният град на Натанаил. Там Исус отишъл на голямо сватбено угощение и извършил първото си чудо. Знаеш ли какво било то? Той превърнал вода във вино.