Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 21 РАЗКАЗ

Братята на Йосиф го намразват

Братята на Йосиф го намразват

ВИЖ колко тъжно и отчаяно е това момче. Това е Йосиф. Неговите братя току–що са го продали на тези хора, които отиват в Египет. Там Йосиф ще бъде направен роб. Защо братята му правят това лошо нещо? Защото те завиждат на Йосиф.

Техният баща Яков много, много обичал Йосиф. Той проявил благосклонността си към него като поръчал да му направят красива дълга дреха. Когато неговите десет по–големи братя видели колко много Яков обича Йосиф, започнали да завиждат и намразили Йосиф. Но имало и друга причина, заради която го мразели.

Йосиф сънувал два съня. И в двата съня неговите братя му се кланяли. Когато Йосиф разказал на братята си тези сънища, омразата им се засилила още повече.

Един ден, когато по–големите братя на Йосиф пасели бащините си овце, Яков помолил Йосиф да отиде и види как са те. Когато братята на Йосиф го видели да идва, някои от тях казали: „Хайде да го убием!“ Но Рувим, най–големият брат, казал: „Не, не правете това!“ Тогава вместо да го убият, те сграбчили Йосиф и го хвърлили в един пресъхнал кладенец. След това седнали да решат какво да правят с него.

По това време наближил исмаилтянски керван. Юда казал на братята си: „Хайде да го продадем на исмаилтяните.“ Така и направили. Продали Йосиф за двайсет сребърника. Колко подло и жестоко постъпили!

И какво щели да кажат сега братята на баща си? Те убили един козел и потопили няколко пъти хубавата дреха на Йосиф в кръвта. После я занесли вкъщи на баща си Яков и казали: „Виж какво намерихме. Не е ли това дрехата на Йосиф?“

Яков видял, че е тя. „Див звяр сигурно е разкъсал Йосиф!“ — извикал той. А точно това искали братята на Йосиф да си помисли баща им. Яков много, много се натъжил. Плакал много дни наред. Но Йосиф не бил мъртъв. Нека видим какво станало с него там, където го отвели.