Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 89 РАЗКАЗ

Исус очиства храма

Исус очиства храма

ТУК Исус изглежда истински ядосан, нали? Знаеш ли защо е толкова ядосан? Защото тези мъже в Божия храм в Йерусалим били много алчни. Те се опитвали да печелят колкото може повече пари от хората, които идвали тук да се поклонят на Бога.

Виждаш ли всичките тези млади бикове, и овцете, и гълъбите? Та тия мъже продавали животните направо тук, в храма. Знаеш ли защо? Защото израилтяните имали нужда от животни и птици, за да принасят жертви на Бога.

Божият закон казвал, че когато един израилтянин извършел нещо неправилно, трябвало да принесе жертва на Бога. Имало и други случаи, когато израилтяните трябвало да принасят жертви. Но откъде би могъл един израилтянин да вземе птици и животни, за да ги принесе на Бога?

Някои израилтяни имали птици и животни. Така че те можели да принесат дар от тях. Но много израилтяни не притежавали никакви животни или птици. Други пък живеели толкова далече от Йерусалим, че не можели да вземат със себе си някое от своите животни в храма. Затова хората идвали тук и купували животните или птиците, от които имали нужда. Но тия мъже тук им вземали прекалено много пари. Те мамели хората. А освен това не било редно да продават направо тук, в Божия храм.

Ето това разгневило Исус. И той обърнал масите с парите на мъжете и разпилял монетите им. Освен това той направил камшик от въжета и изкарал всичките животни от храма. Той заповядал на мъжете, които продавали гълъби: „Махнете ги от тук! Престанете да превръщате дома на Баща ми в място за печелене на пари!“

Някои от последователите на Исус били с него тук, в храма в Йерусалим. Те били много изненадани, като видели какво прави Исус. Тогава те си спомнили онова място в Библията, където се казвало за Божия син: „Любовта към Божия дом ще гори в него като огън.“

Докато Исус бил тук, в Йерусалим, за празника Пасха, той извършил много чудеса. След това той напуснал Юдея и тръгнал обратно към Галилея. На път за там обаче той минал през областта Самария. Нека да видим какво се случило там.