Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 18 РАЗКАЗ

Яков отива в Харан

Яков отива в Харан

ЗНАЕШ ли кои са тези хора, с които разговаря Яков? След като пътувал много дни, Яков ги срещнал край един кладенец. Те пасели там овцете си. Яков ги попитал: „Откъде сте?“

„От Харан“ — отговорили му те.

„Познавате ли Лаван?“ — ги попитал Яков.

„Да — отвърнали те. — Погледни натам — това е дъщеря му Рахил, дето идва с неговото стадо овце.“ Ти виждаш ли Рахил, която се приближава от далечината?

Когато видял Рахил да идва с овцете на вуйчо му Лаван, Яков отишъл и отместил камъка от кладенеца, за да могат овцете да пият. После Яков целунал Рахил и ѝ казал кой е. Тя много се развълнувала и отишла вкъщи да каже на баща си Лаван.

Лаван бил много щастлив да приеме Яков като гост в своя дом. А когато Яков поискал Рахил за жена, Лаван много се зарадвал. Обаче той пожелал Яков да работи седем години на нивите му, за да получи Рахил. Яков толкова силно обичал Рахил, че сторил това. Но когато дошло време да се оженят, знаеш ли какво се случило?

Лаван дал на Яков по–голямата си дъщеря Лия, наместо Рахил. Когато Яков се съгласил да му работи още седем години, тогава Лаван му дал и Рахил за жена. В онези времена Бог позволявал на мъжете да имат повече от една жена. Но сега, както ни сочи Библията, мъжът трябва да има само една жена.