Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 91 РАЗКАЗ

Исус поучава на планината

Исус поучава на планината

ВИЖДАШ ли Исус седнал тук? Той поучава всички тези хора на една планина в Галилея. Онези, които са седнали най–близко до него, са учениците му. Той избрал дванайсет от тях да бъдат апостоли. Апостолите са специални ученици на Исус. Знаеш ли имената им?

Ето го Симон Петър и брат му Андрей. Други двама са Яков и Йоан, които също са братя. Един друг апостол също се казва Яков, а друг пък също е наречен Симон. Двама апостоли се казват Юда. Единият е Юда Искариот, а другият Юда е наричан още с името Тадей. После идват Филип и Натанаил (наречен още Вартоломей), и Матей, и Тома.

След завръщането си от Самария, Исус за първи път започнал да проповядва: „Небесното царство е близо.“ Знаеш ли какво е това царство? То е едно истинско Божие правителство. Исус е неговият цар. Той ще управлява от небето и ще донесе мир на земята. С помощта на царството цялата земя ще бъде превърната в прекрасен рай.

Тук Исус учи хората за царството. „Ето как трябва да се молите — обяснил той. — Татко наш в небето, нека бъде осветено името ти. Нека дойде царството ти. Нека бъде извършена волята ти на земята, както е извършена в небето.“ Много хора наричат това „Молитвата на Господаря“. Други я наричат „Отче наш“. Можеш ли да кажеш цялата молитва?

Исус също учел хората как трябва да се отнасят един към друг. „Правѝ за другите това, което искаш те да правят за тебе“ — казал той. Нали ти харесва, когато другите се отнасят добре към тебе? Ето защо Исус казва, че трябва да се отнасяме към другите добре. Нали ще е чудесно на райската земя, когато всеки ще прави така?