Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 12 РАЗКАЗ

Хората градят голяма кула

Хората градят голяма кула

ИЗМИНАЛИ много години. Ноевите синове имали много деца. И техните деца пораснали и им се родили още деца. Скоро на земята имало много хора.

Един от тези хора бил пра–правнук на Ной, наричал се Нимрод. Той бил лош човек, ловец, който убивал и животни, и хора. Нимрод също така се обявил за цар, за да владее над другите хора. Бог не обичал Нимрод.

По онова време всички хора говорели един език. Нимрод искал да ги държи събрани заедно, за да може да ги управлява. И знаеш ли какво направил? Казал на хората да построят град, а в града да построят една голяма кула. Виж ги на картината как правят тухли.

На Йехова Бог не се харесали тези строежи. Той искал хората да се разпръснат и да живеят навсякъде, по цялата земя. Но хората казали: „Хайде да построим град, и кула в него, толкова висока, че върхът ѝ да достига до небето. Тогава ще се прославим!“ Хората искали почести за себе си, а не за Бога.

Тогава Бог накарал хората да спрат изграждането на кулата. Знаеш ли как ги спрял? Като изведнъж направил така, че хората заговорили на различни езици, вместо само на един. Строителите вече не можели да се разбират един друг. Затова градът им бил наречен Вавел, или Вавилон, което означава бъркотия.

И ето, хората започнали да напускат Вавел. Групи от хора, които говорели един и същ език, отишли да живеят заедно в други части на земята.