Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 57 РАЗКАЗ

Бог избира Давид

Бог избира Давид

РАЗБИРАШ ли какво се е случило тук? Момчето спасило това агънце от мечката. Мечката дошла, отмъкнала агнето и се приготвила да го изяде. Но момчето се втурнало след нея и спасило агнето от мечешката паст. И когато мечката се надигнала срещу него, то я сграбчило и така я ударило в земята, че я убило. Друг път същото това момче спасило една от овцете си от един лъв. Какъв храбрец, нали? Знаеш ли кой бил това?

Това бил младият Давид. Той живял в град Витлеем. Негов дядо бил Овид, синът на Рут и Вооз. Помниш ли ги? А баща на Давид бил Йесей. Давид пасял овцете на баща си. Давид бил роден десет години след като Йехова избрал Саул за цар.

Дошло време, когато Йехова казал на Самуил: „Вземи малко от специалното масло и иди в дома на Йесей във Витлеем. Аз избрах един от синовете му за цар.“ Когато Самуил видял най–големия Йесеев син Елиав, той си казал: „Сигурно това е избраникът на Йехова.“ Но Йехова му казал: „Не го гледай колко е висок и красив. Не съм избрал него за цар.“

Тогава Йесей извикал своя син Авинадав и го довел пред Самуил. Но Самуил казал: „Нито пък него е избрал Йехова.“ След това Йесей довел сина си Сама. „Нито пък него е избрал Йехова“ — казал Самуил. Йесей довел седем от своите синове, но Йехова не избрал нито един от тях. „Това ли са всичките ти момчета?“ — попитал Самуил.

„Имам още един син, най–малкият — казал Йесей, — но сега го няма, пасе овцете.“ Когато довели Давид, Самуил видял, че той е хубаво момче. „Този избрах — казал Йехова. — Излей маслото върху него.“ Самуил така и сторил. След време Давид щял да стане цар на Израил.