Numeros 4:1-49

  • Buruhaton han mga Kohatita (1-20)

  • Buruhaton han mga Gersonita (21-28)

  • Buruhaton han mga Merarita (29-33)

  • Sumaryo han sensus (34-49)

4  Yana nagyakan hi Jehova kanda Moises ngan Aaron, nga nasiring:  “Igsensus an mga anak nga lalaki ni Kohat+ dida ha mga anak nga lalaki ni Levi, uyon ha ira mga pamilya ngan uyon ha ira mga panimalay,*  an ngatanan nga 30+ tubtob 50 anyos,+ nga kaupod ha grupo nga nakatoka ha buruhaton ha tolda nga katirokan.+  “Ini an buruhaton han mga anak ni Kohat ha tolda nga katirokan.+ Baraan gud ini nga butang:  Kon an mga Israelita tilarga na, hi Aaron ngan an iya mga anak nga lalaki masulod ha tolda ngan tatangtangon an salipod nga kurtina+ ngan igtatabon ito ha arka+ han Pagpamatuod.  Tatabonan nira ito hin anit han poka* ngan lalatagan an bawbaw hito hin tela nga asul ngan ipapalhog an mga bayawan hito.+  “Lalatagan liwat nira hin tela nga asul an bawbaw han lamesa nga ginbubutangan han halad nga tinapay,+ ngan ira ibubutang dida hito an mga pinggan, an mga kopa, an mga yahong,* ngan an mga pitsel para ha halad nga irimnon;+ an regular nga halad nga tinapay+ sadang magpabilin ha lamesa.  Maglalatag hira ha bawbaw hito hin tela nga malamrag an kapula* ngan tatabonan ito hin anit han poka ngan igpapalhog an mga bayawan hito.+  Katapos, makuha hira hin tela nga asul ngan tatabonan an burutangan han lampara+ para ha suga, pati an mga lampara hito,+ an mga kimpit hito, an mga insensaryo hito,+ ngan an ngatanan nga surudlan han lana nga ira gin-gagamit para ha mga lampara. 10  An burutangan han lampara ngan an ngatanan nga garamiton hito ira puputson hin anit han poka ngan ibubutang ito ha bayawan. 11  Ngan maglalatag hira hin tela nga asul ha bawbaw han halaran nga bulawan,+ tatabonan ito hin anit han poka, ngan ipapalhog an mga bayawan hito.+ 12  Katapos, kukuhaon nira an ngatanan nga garamiton+ nga pirme nira gin-gagamit ha pag-alagad ha baraan nga lugar ngan ibubutang ito ha tela nga asul ngan tatabonan ito hin anit han poka ngan ibubutang ito ha bayawan. 13  “Ira kukuhaon an mga abo* ha halaran+ ngan iglalatag ha bawbaw hito an de-lana nga tela nga purpura.* 14  Ibubutang nira dida hito an ngatanan nga garamiton nga ira gin-gagamit ha pag-alagad ha halaran: an mga insensaryo, an mga iturugsok, an mga pala, an mga planggana, an ngatanan nga garamiton ha halaran;+ ngan tatabonan nira ito hin anit han poka ngan ipapalhog an mga bayawan hito.+ 15  “Kinahanglan matapos ni Aaron ngan han iya mga anak an pagtabon han baraan nga lugar+ ngan han ngatanan nga garamiton ha baraan nga lugar kon tilarga na an kampo. Katapos, masulod an mga anak ni Kohat basi dad-on ito,+ pero kinahanglan diri nira kaptan an baraan nga lugar kay mamamatay hira.+ Ini nga mga butang an responsabilidad* han mga anak ni Kohat may kalabotan ha tolda nga katirokan. 16  “Responsabilidad ni Eleazar+ nga anak ni Aaron nga saserdote nga panginanoon an lana han suga,+ an mahamot nga insenso,+ an regular nga halad nga tikang ha lugas,* ngan an lana nga pandihog.+ Hiya an manginginano han bug-os nga tabernakulo ngan han ngatanan nga aada hito, pati na han baraan nga lugar ngan han mga garamiton hito.” 17  Hi Jehova nakiistorya pa kanda Moises ngan Aaron, nga nasiring: 18  “Ayaw pabay-i nga an tribo han mga pamilya han mga Kohatita+ mautod tikang ha mga Levita. 19  Lugod, buhata ini para ha ira basi padayon hira nga mabuhi ngan diri mamatay tungod ha pagdaop ha pinakabaraan nga mga butang.+ Hi Aaron ngan an iya mga anak masulod ngan magtutoka han buruhaton han kada tagsa ha ira ngan kon ano an dadad-on han kada usa. 20  Kinahanglan diri hira sumulod ngan kitaon an baraan nga mga butang bisan madaliay la, kay mamamatay hira.”+ 21  Katapos, hi Jehova nakiistorya kan Moises, nga nasiring: 22  “Igsensus an mga anak nga lalaki ni Gerson+ uyon ha ira mga panimalay* ngan ha ira mga pamilya. 23  Imo igrirehistro an ngatanan nga 30 tubtob 50 anyos, nga kaupod ha grupo nga nakatoka nga mag-alagad ha tolda nga katirokan. 24  Ini an igintoka nga papanginanoon ngan dadad-on han mga pamilya han mga Gersonita:+ 25  Dadad-on nira an pantolda nga mga tela han tabernakulo,+ an tolda nga katirokan, an tabon hito ngan an tabon nga anit han poka nga aada ha bawbaw hito,+ an salipod* ha aragian tipasulod ha tolda nga katirokan,+ 26  an mga kurtina nga nakabitay ha bungsaran,+ an salipod* ha aragian tipasulod ha bungsaran+ nga nakapalibot han tabernakulo ngan han halaran, an pantolda nga mga higot hito ngan an ngatanan nga garamiton hito ngan an ngatanan nga gin-gagamit ha pag-alagad dida hito. Amo ini an ira toka. 27  Hi Aaron ngan an iya mga anak an manginginano han ngatanan nga buruhaton ngan mga darad-on han mga Gersonita;+ iyo itutoka ha ira ini ngatanan nga darad-on sugad nga ira responsabilidad. 28  Ini an buruhaton nga tutumanon han mga pamilya han mga Gersonita dida ha tolda nga katirokan,+ ngan hi Itamar nga anak nga lalaki ni Aaron nga saserdote an magdudumara han ira mga responsabilidad.+ 29  “Mahitungod han mga anak nga lalaki ni Merari,+ igrirehistro mo hira uyon ha ira pamilya ngan uyon ha ira panimalay.* 30  Tikang ha 30 tubtob 50 anyos imo hira igrirehistro, an ngatanan nga kaupod ha grupo nga nakatoka ha buruhaton ha tolda nga katirokan. 31  May kalabotan han ira buruhaton ha tolda nga katirokan, ini an ira mga darad-on:+ an mga hamba para ha bungbong+ han tabernakulo, an mga balabag hito,+ an mga harigi hito,+ an mga sul-otan han mitsa para hito;+ 32  an mga poste+ ha palibot han bungsaran, an mga sul-otan han mitsa para hito,+ an pantolda nga mga usok hito,+ ngan an pantolda nga mga higot hito pati an ngatanan nga garamiton hito ngan an ngatanan nga may kalabotan hini nga buruhaton. Iyo igtutoka ha tagsa ha ira an garamiton nga ira dadad-on. 33  Amo ini an buruhaton han mga pamilya han mga anak ni Merari+ ha tolda nga katirokan, ha pagdumara ni Itamar nga anak ni Aaron nga saserdote.”+ 34  Katapos, iginrehistro nira Moises ngan Aaron ngan han mga lider+ han komunidad an mga anak nga lalaki han mga Kohatita+ uyon ha ira mga pamilya ngan uyon ha ira panimalay,* 35  an ngatanan nga 30 tubtob 50 anyos nga kaupod ha grupo nga nakatoka ha buruhaton ha tolda nga katirokan.+ 36  An kabug-osan nga kadamu han iginrehistro uyon ha ira mga pamilya 2,750.+ 37  Ini an mga iginrehistro tikang ha mga pamilya han mga Kohatita, an ngatanan nga nag-aalagad ha tolda nga katirokan. Iginrehistro hira nira Moises ngan Aaron sugad han iginsugo ni Jehova pinaagi kan Moises.+ 38  An mga anak ni Gerson+ iginrehistro uyon ha ira mga pamilya ngan uyon ha ira panimalay,* 39  an ngatanan nga 30 tubtob 50 anyos nga kaupod ha grupo nga nakatoka ha buruhaton ha tolda nga katirokan. 40  An kabug-osan nga kadamu han iginrehistro uyon ha ira mga pamilya ngan uyon ha ira panimalay* 2,630.+ 41  Ini an iginrehistro ha mga pamilya han mga anak ni Gerson, an ngatanan nga nag-aalagad ha tolda nga katirokan. Iginrehistro hira nira Moises ngan Aaron sugad han iginsugo ni Jehova.+ 42  An mga anak ni Merari iginrehistro uyon ha ira mga pamilya ngan uyon ha ira panimalay,* 43  an ngatanan nga 30 tubtob 50 anyos nga kaupod ha grupo nga nakatoka ha buruhaton ha tolda nga katirokan.+ 44  An kabug-osan nga kadamu han iginrehistro ha ira uyon ha ira mga pamilya 3,200.+ 45  Ini an iginrehistro ha mga pamilya han mga anak ni Merari, nga iginrehistro nira Moises ngan Aaron sugad han iginsugo ni Jehova pinaagi kan Moises.+ 46  Iginrehistro nira Moises ngan Aaron ngan han mga lider han Israel ini ngatanan nga Levita uyon ha ira mga pamilya ngan uyon ha ira mga panimalay;* 47  an ira edad 30 tubtob 50 anyos, ngan hira ngatanan igintoka ha pag-alagad ngan pagdara han mga butang nga may kalabotan ha tolda nga katirokan.+ 48  An kabug-osan nga kadamu han iginrehistro 8,580.+ 49  Iginrehistro hira ha sugo ni Jehova pinaagi kan Moises, an tagsa uyon ha igintoka ha iya nga buruhaton ngan butang nga iya darad-on; iginrehistro hira sugad han iginsugo ni Jehova kan Moises.

Mga footnote

Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Ha Ingles, seal.
Ha iba nga lugar, “makaong; uhataw.”
Lit., “eskarlata.”
O “mantikaon nga mga abo,” karuyag sidngon, mga abo nga nababad ha tambok han mga halad.
Ha Ingles, purple.
Lit., “pinas-an.”
Kitaa an Glossary.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
O “kurtina.”
O “kurtina.”
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.