Numeros 1:1-54

  • Pagrehistro ha magsusundalo (1-46)

  • Mga Levita waray pasundaloha (47-51)

  • Mahapsay nga kahikayan han kampo (52-54)

1  Ngan hi Jehova nakiistorya kan Moises ha kamingawan han Sinai,+ ha tolda nga katirokan,+ ha siyahan nga adlaw han ikaduha ka bulan, ha ikaduha ka tuig tikang han ira paggawas ha tuna han Ehipto.+ Hiya nagsiring:  “Pagsensus+ ha bug-os nga komunidad han mga Israelita* ha kada indibiduwal* uyon ha ira mga pamilya, uyon ha ira mga panimalay,* uyon ha kadamu han mga ngaran han ngatanan nga lalaki.  Kamo ni Aaron magrirehistro ha ira uyon ha ira mga grupo,* an ngatanan nga 20 anyos tipaigbaw+ nga mahimo magsundalo ha Israel.  “Pag-upod kamo hin usa nga lalaki tikang ha tagsa nga tribo; an kada tagsa kinahanglan ulo han iya panimalay.*+  Ini an mga ngaran han mga lalaki nga mabulig ha iyo: tikang ha tribo ni Ruben, hi Elizur+ nga anak ni Sedeur;  tikang ha tribo ni Simeon, hi Selumiel+ nga anak ni Zurisadai;  tikang ha tribo ni Juda, hi Nason+ nga anak ni Aminadab;  tikang ha tribo ni Isacar, hi Netanel+ nga anak ni Zuar;  tikang ha tribo ni Zebulon, hi Eliab+ nga anak ni Helon; 10  tikang ha mga anak ni Jose: kan Efraim,+ hi Elisama nga anak ni Amihud; kan Manases, hi Gamaliel nga anak ni Pedazur; 11  tikang ha tribo ni Benjamin, hi Abidan+ nga anak ni Gideoni; 12  tikang ha tribo ni Dan, hi Ahiezer+ nga anak ni Amisadai; 13  tikang ha tribo ni Aser, hi Pagiel+ nga anak ni Ocran; 14  tikang ha tribo ni Gad, hi Eliasap+ nga anak ni Deuel; 15  tikang ha tribo ni Neptali, hi Ahira+ nga anak ni Enan. 16  Ini hira an mga iginpatawag tikang ha komunidad. Hira an mga lider+ han mga tribo han ira mga amay, an mga ulo han yinukot ha Israel.”+ 17  Salit igin-upod nira Moises ngan Aaron ini nga mga lalaki nga ginpili han Dios. 18  Ira gintirok an bug-os nga komunidad ha siyahan nga adlaw han ikaduha ka bulan, basi mairehistro an kada tagsa ha ira uyon ha ngaran, uyon ha pamilya, ngan uyon ha ira mga panimalay,* tikang ha 20 anyos tipaigbaw,+ 19  sugad han iginsugo ni Jehova kan Moises. Salit iya iginrehistro hira didto ha kamingawan han Sinai.+ 20  An mga anak ni Ruben, nga katulinan han suhag ni Israel,+ iginlista uyon ha ngaran, uyon ha pamilya, ngan uyon ha ira mga panimalay.* An ngatanan nga lalaki nga 20 anyos tipaigbaw nga mahimo magsundalo gin-ihap hin tag-usa-usa, 21  ngan an kadamu han iginrehistro ha tribo ni Ruben 46,500. 22  An katulinan ni Simeon+ iginlista uyon ha ngaran, uyon ha pamilya, ngan uyon ha ira mga panimalay.* An ngatanan nga lalaki nga 20 anyos tipaigbaw nga mahimo magsundalo gin-ihap hin tag-usa-usa, 23  ngan an kadamu han iginrehistro ha tribo ni Simeon 59,300. 24  An katulinan ni Gad+ iginlista uyon ha ngaran, uyon ha pamilya, ngan uyon ha ira mga panimalay.* Gin-ihap an ngatanan nga lalaki nga 20 anyos tipaigbaw nga mahimo magsundalo, 25  ngan an kadamu han iginrehistro ha tribo ni Gad 45,650. 26  An katulinan ni Juda+ iginlista uyon ha ngaran, uyon ha pamilya, ngan uyon ha ira mga panimalay.* Gin-ihap an ngatanan nga lalaki nga 20 anyos tipaigbaw nga mahimo magsundalo, 27  ngan an kadamu han iginrehistro ha tribo ni Juda 74,600. 28  An katulinan ni Isacar+ iginlista uyon ha ngaran, uyon ha pamilya, ngan uyon ha ira mga panimalay.* Gin-ihap an ngatanan nga lalaki nga 20 anyos tipaigbaw nga mahimo magsundalo, 29  ngan an kadamu han iginrehistro ha tribo ni Isacar 54,400. 30  An katulinan ni Zebulon+ iginlista uyon ha ngaran, uyon ha pamilya, ngan uyon ha ira mga panimalay.* Gin-ihap an ngatanan nga lalaki nga 20 anyos tipaigbaw nga mahimo magsundalo, 31  ngan an kadamu han iginrehistro ha tribo ni Zebulon 57,400. 32  An katulinan ni Jose pinaagi kan Efraim+ iginlista uyon ha ngaran, uyon ha pamilya, ngan uyon ha ira mga panimalay.* Gin-ihap an ngatanan nga lalaki nga 20 anyos tipaigbaw nga mahimo magsundalo, 33  ngan an kadamu han iginrehistro ha tribo ni Efraim 40,500. 34  An katulinan ni Manases+ iginlista uyon ha ngaran, uyon ha pamilya, ngan uyon ha ira mga panimalay.* Gin-ihap an ngatanan nga lalaki nga 20 anyos tipaigbaw nga mahimo magsundalo, 35  ngan an kadamu han iginrehistro ha tribo ni Manases 32,200. 36  An katulinan ni Benjamin+ iginlista uyon ha ngaran, uyon ha pamilya, ngan uyon ha ira mga panimalay.* Gin-ihap an ngatanan nga lalaki nga 20 anyos tipaigbaw nga mahimo magsundalo, 37  ngan an kadamu han iginrehistro ha tribo ni Benjamin 35,400. 38  An katulinan ni Dan+ iginlista uyon ha ngaran, uyon ha pamilya, ngan uyon ha ira mga panimalay.* Gin-ihap an ngatanan nga lalaki nga 20 anyos tipaigbaw nga mahimo magsundalo, 39  ngan an kadamu han iginrehistro ha tribo ni Dan 62,700. 40  An katulinan ni Aser+ iginlista uyon ha ngaran, uyon ha pamilya, ngan uyon ha ira mga panimalay.* Gin-ihap an ngatanan nga lalaki nga 20 anyos tipaigbaw nga mahimo magsundalo, 41  ngan an kadamu han iginrehistro ha tribo ni Aser 41,500. 42  An katulinan ni Neptali+ iginlista uyon ha ngaran, uyon ha pamilya, ngan uyon ha ira mga panimalay.* Gin-ihap an ngatanan nga lalaki nga 20 anyos tipaigbaw nga mahimo magsundalo, 43  ngan an kadamu han iginrehistro ha tribo ni Neptali 53,400. 44  Ini an mga iginrehistro nira Moises ngan Aaron pati han 12 nga lider han Israel, nga an kada tagsa nagrirepresentar han iya panimalay.* 45  An ngatanan nga Israelita nga 20 anyos tipaigbaw nga mahimo magsundalo ha Israel iginrehistro uyon ha ira panimalay,* 46  ngan an kabug-osan nga kadamu han iginrehistro 603,550.+ 47  Pero an mga Levita+ waray igrehistro kaupod nira uyon ha tribo han ira mga amay.+ 48  Salit hi Jehova nagsiring kan Moises: 49  “An tribo ni Levi la an diri mo igrirehistro, ngan an ira kadamu ayaw ig-upod ha iba nga mga Israelita.+ 50  An mga Levita an imo tutokahan nga manginano han tabernakulo han Pagpamatuod+ ngan han ngatanan nga garamiton dida hito ngan han ngatanan nga aada hito.+ Hira an magdadara han tabernakulo ngan han ngatanan nga garamiton dida hito,+ ngan mag-aalagad hira dida hito,+ ngan magkakampo hira ha palibot han tabernakulo.+ 51  Kon igbabalhin an tabernakulo, an mga Levita an magtatangtang hito;+ ngan kon titindugon utro an tabernakulo, an mga Levita an magtitindog hito; ngan an bisan hin-o nga diri awtorisado nga tawo* nga humirani kinahanglan patayon.+ 52  “An tagsa nga Israelita magtitindog han iya tolda dida ha nakatoka ha iya nga kampo, an tagsa nga lalaki magkakampo uyon ha iya dibisyon nga may tulo nga tribo*+ uyon ha ira mga grupo.* 53  Ngan an mga Levita magkakampo ha palibot han tabernakulo han Pagpamatuod, basi diri ako masina ha komunidad han mga Israelita;+ ngan an mga Levita kinahanglan magin responsable ha pag-asikaso* ha tabernakulo han Pagpamatuod.”+ 54  Ginbuhat han katawohan han Israel an ngatanan nga iginsugo ni Jehova kan Moises. Amo gud an ira ginbuhat.

Mga footnote

Lit., “mga anak nga lalaki ni Israel.”
O “kada ulo nira.”
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Lit., “uyon ha ira mga kasundalohan.”
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Lit., “an bisan hin-o nga estranghero,” karuyag sidngon, diri Levita.
O “uyon ha iya bandera.”
Lit., “uyon ha ira mga kasundalohan.”
O “ha pagbantay; ha pagtuman han ira buruhaton.”