Numeros 23:1-30

  • Una nga puplunganon ni Balaam (1-12)

  • Ika-2 nga puplunganon ni Balaam (13-30)

23  Katapos, hi Balaam nagsiring kan Balak: “Paghimo dinhi hini nga lugar hin pito nga halaran,+ ngan pag-andam hin pito nga todo nga baka ngan pito nga karnero nga lalakí para ha akon.”  Ginbuhat dayon ni Balak an ginsiring ni Balaam. Ngan hira Balak ngan Balaam naghalad hin usa nga todo nga baka ngan hin usa nga karnero nga lalakí ha tagsa nga halaran.+  Katapos, hi Balaam nagsiring kan Balak: “Dinhi ka la hirani ha imo halad nga sinunog, ngan malakat ako. Bangin makig-istorya ha akon hi Jehova. Anoman an iya igsiring ha akon, igsusumat ko ha imo.” Salit kinadto hiya ha bawbaw han usa nga bungtod.  Katapos, an Dios nakig-istorya kan Balaam,+ ngan hi Balaam nagsiring ha Iya: “Nag-andam ako hin pito nga halaran nga nagrurumbay, ngan naghalad ako hin usa nga todo nga baka ngan hin usa nga karnero nga lalakí ha tagsa nga halaran.”  Iginbutang ni Jehova ha baba ni Balaam ini nga pulong:+ “Balik kan Balak, ngan ini an imo igsisiring.”  Salit binalik hiya ngan nakita niya nga nagtitinindog hi Balak ngan an ngatanan nga prinsipe han Moab ha hirani han iya halad nga sinunog.  Katapos, nagyakan hiya hini nga puplunganon:+ “Hi Balak nga hadi han Moab nagdara ha akon tikang ha Aram,+Tikang ha kabukiran ha este: ‘Pakadi basi igsumpa hi Jacob para ha akon. Oo, pakadi basi kondenaron an Israel.’+   Paonan-o ko igsusumpa an mga tawo nga waray igsumpa han Dios? Ngan paonan-o ko kukondenaron an mga tawo nga waray kondenara ni Jehova?+   Tikang ha bawbaw han mga bato nakikita ko hira,Ngan tikang ha mga bungtod nakikita ko hira. Sugad nga katawohan naukoy hira didto nga hira la;+Diri nira ginhuhunahuna nga kaupod hira han mga nasud.+ 10  Hin-o an makakaihap han katawohan ni Jacob nga sugad kadamu han tapotapo+ O an makakaihap bisan han ikaupat nga bahin han Israel? Pabay-i nga mamatay ako* pariho han kamatayon han matadong,Ngan pabay-i nga an akon kataposan magin pariho ha ira.” 11  Katapos, hi Balak nagsiring kan Balaam: “Ano ini nga imo ginbuhat ha akon? Igin-upod ko ikaw basi igsumpa an akon mga kaaway, pero ginbendisyonan mo lugod hira.”+ 12  Hiya binaton: “Diri ba kinahanglan ko igyakan an anoman nga igbutang ni Jehova ha akon baba?”+ 13  Hi Balak nagsiring ha iya: “Alayon upod ha akon ngadto ha lain nga dapit diin makikita mo hira tikang didto. Makikita mo la an iba ha ira; diri mo hira makikita ngatanan. Tikang didto igsumpa hira para ha akon.”+ 14  Salit igin-upod hiya ni Balak ngadto ha bungtod han Zopim, ha pungkay han Pisga,+ ngan nagtindog hin pito nga halaran ngan naghalad hin usa nga todo nga baka ngan hin usa nga karnero nga lalakí ha tagsa nga halaran.+ 15  Katapos, hi Balaam nagsiring kan Balak: “Dinhi ka la hirani ha imo halad nga sinunog samtang ako makikiistorya ha Dios didto.” 16  Ngan hi Jehova nakig-istorya kan Balaam ngan iginbutang ini nga pulong ha iya baba:+ “Balik ngadto kan Balak, ngan ini an imo igsisiring.” 17  Salit kinadto hiya kan Balak ngan nakita niya nga naghihinulat hiya hirani ha iya halad nga sinunog, ngan kaupod niya an mga prinsipe han Moab. Hi Balak nagpakiana ha iya: “Ano an ginsiring ni Jehova?” 18  Ngan nagyakan hiya hini nga puplunganon:+ “Buhát, Balak, ngan pamati. Pamati ha akon, O anak ni Zipor. 19  An Dios diri kay tawo nga nagbubuwa,+Diri liwat hiya anak han tawo nga nagbabag-o an hunahuna.*+ Kon may ginsisiring hiya, diri ba niya ito bubuhaton? Kon nagyayakan hiya, diri ba niya ito tutumanon?+ 20  Kitaa! Ginpakanhi ako basi magbendisyon;Yana Hiya nagbendisyon,+ ngan diri ko ito mababag-o.+ 21  Diri niya papasagdan an bisan ano nga paggamit hin madyik kontra kan Jacob,Ngan diri niya tutugotan nga may maraot nga mahitabo ha Israel. Hi Jehova nga iya Dios kaupod nira,+Ngan gindadayaw gud hiya sugad nga hadi dida ha ira. 22  An Dios an naggawas ha ira ha Ehipto.+ Pariho hiya han mga sungay hin ihalas nga todo nga baka para ha ira.+ 23  Kay waray makakagtagna hin magraot kontra kan Jacob,+Waray liwat bisan ano nga panigo kontra han Israel.+ Hini nga takna ini an maisisiring mahitungod kan Jacob ngan han Israel: ‘Kitaa an ginbuhat han Dios!’ 24  Ini an katawohan nga mabuhát pariho hin leon,Ngan pariho han leon, ito mismo mabuhát.+ Diri ito maluob tubtob nga diri hito makaon an nadakop hito Ngan mainom an dugo han mga ginpamatay.” 25  Katapos, hi Balak nagsiring kan Balaam: “Kon diri mo hiya igsusumpa, kon sugad ayaw liwat hiya bendisyoni.” 26  Hi Balaam binaton kan Balak: “Diri ba ginsidngan ko ikaw, ‘Bubuhaton ko an ngatanan nga ginsisiring ni Jehova’?”+ 27  Hi Balak nagsiring kan Balaam: “Alayon pakadi ngan ig-uupod ko ikaw ha lain pa nga dapit. Bangin magin husto ha pagkita han tinuod nga Dios nga imo igsumpa hiya para ha akon tikang didto.”+ 28  Salit igin-upod ni Balak hi Balaam ngadto ha pungkay han Peor, nga naatubang ha Jesimon.*+ 29  Katapos, hi Balaam nagsiring kan Balak: “Paghimo dinhi hini nga lugar hin pito nga halaran, ngan pag-andam hin pito nga todo nga baka ngan pito nga karnero nga lalakí para ha akon.”+ 30  Salit ginbuhat ni Balak an ginsiring ni Balaam, ngan naghalad hiya hin usa nga todo nga baka ngan hin usa nga karnero nga lalakí ha tagsa nga halaran.

Mga footnote

O “an akon kalag.”
O “nagbabasol.”
O posible nga “ha disyerto; ha kamingawan.”