Numeros 3:1-51

  • Mga anak nga lalaki ni Aaron (1-4)

  • Levita ginpili ha pag-alagad (5-39)

  • Pagtubos ha mga suhag (40-51)

3  Yana ini an katulinan han pamilya* nira Aaron ngan Moises ha adlaw nga nakiistorya hi Jehova kan Moises ha Bukid Sinai.+  Ini an mga ngaran han mga anak nga lalaki ni Aaron: an suhag hi Nadab, ngan hi Abihu,+ hi Eleazar,+ ngan hi Itamar.+  Ini an mga ngaran han mga anak ni Aaron, an gindihogan nga mga saserdote nga iginbutang ha katungdanan* basi magin mga saserdote.+  Pero hira Nadab ngan Abihu namatay ha atubangan ni Jehova han naghalad hira hin diri awtorisado nga kalayo ha atubangan ni Jehova+ ha kamingawan han Sinai, ngan waray hira mga anak. Kondi hira Eleazar+ ngan Itamar+ nagpadayon sugad nga mga saserdote kaupod han ira tatay nga hi Aaron.  Katapos, hi Jehova nagsiring kan Moises:  “Padaopa an tribo ni Levi,+ ngan patindoga hira ha atubangan ni Aaron nga saserdote, ngan magsiserbi hira+ ha iya.  Tutumanon nira an ira mga responsabilidad ha iya ngan ha bug-os nga komunidad ha atubangan han tolda nga katirokan pinaagi ha pagtuman han ira mga buruhaton may kalabotan han tabernakulo.  Ira papanginanoon an ngatanan nga garamiton+ ha tolda nga katirokan ngan tutumanon an ira mga responsabilidad ha mga Israelita pinaagi ha pagtuman han ira mga buruhaton may kalabotan han tabernakulo.+  Imo ihahatag an mga Levita kan Aaron ngan ha iya mga anak nga lalaki. Iginhatag hira tikang ha mga Israelita para magserbi kan Aaron.+ 10  Imo pipilion hi Aaron ngan an iya mga anak, ngan tutumanon nira an ira mga buruhaton sugad nga mga saserdote,+ ngan an bisan hin-o nga diri awtorisado nga tawo* nga humirani kinahanglan patayon.”+ 11  Hi Jehova padayon nga nakiistorya kan Moises, nga nasiring: 12  “Ha akon bahin, kitaa! akon kukuhaon an mga Levita dida ha mga Israelita kabalyo han ngatanan nga suhag* han mga Israelita,+ ngan magigin akon an mga Levita. 13  Kay akon an tagsa nga suhag.+ Ha adlaw nga akon ginpamatay an tagsa nga suhag ha tuna han Ehipto,+ akon ginbaraan para ha akon an tagsa nga suhag han Israel tikang ha tawo ngadto ha hayop.+ Magigin akon hira. Ako hi Jehova.” 14  Hi Jehova nakiistorya pa kan Moises didto ha kamingawan han Sinai,+ nga nasiring: 15  “Igrehistro an mga anak nga lalaki ni Levi uyon ha ira mga panimalay* ngan uyon ha ira mga pamilya. Imo igrirehistro an tagsa nga lalaki nga usa ka bulan an edad tipaigbaw.”+ 16  Salit ha sugo ni Jehova iginrehistro hira ni Moises, sugad han iginsugo ha iya. 17  Ini an mga ngaran han mga anak nga lalaki ni Levi: hira Gerson, Kohat, ngan Merari.+ 18  Yana ini an mga ngaran han mga anak nga lalaki ni Gerson uyon ha ira mga pamilya: hira Libni ngan Simei.+ 19  An mga anak nga lalaki ni Kohat uyon ha ira mga pamilya amo hira Amram, Izar, Hebron, ngan Uziel.+ 20  An mga anak nga lalaki ni Merari uyon ha ira mga pamilya amo hira Mali+ ngan Musi.+ Ini an mga pamilya han mga Levita uyon ha ira mga panimalay.* 21  Nagtikang kan Gerson an pamilya han mga Libnita+ ngan an pamilya han mga Simeita. Ini an mga pamilya han mga Gersonita. 22  An kadamu han ngatanan nira nga lalaki nga usa ka bulan an edad tipaigbaw nga iginrehistro 7,500.+ 23  An mga pamilya han mga Gersonita nagkampo ha luyo han tabernakulo+ ha weste nga dapit. 24  An lider han panimalay* han mga Gersonita amo hi Eliasap nga anak ni Lael. 25  Responsabilidad han mga anak ni Gerson+ ha tolda nga katirokan nga panginanoon an tabernakulo ngan an tolda,+ an tabon hito,+ an salipod*+ ha aragian tipasulod ha tolda nga katirokan, 26  an mga kurtina nga nakabitay+ ha bungsaran, an salipod*+ ha aragian tipasulod ha bungsaran nga nakapalibot han tabernakulo ngan han halaran, an pantolda nga mga higot hito, ngan an ngatanan nga buruhaton may kalabotan hini. 27  Nagtikang kan Kohat an pamilya han mga Amramita, an pamilya han mga Izarita, an pamilya han mga Hebronita, ngan an pamilya han mga Uzielita. Ini an mga pamilya han mga Kohatita.+ 28  An kadamu han ngatanan nga lalaki nga usa ka bulan an edad tipaigbaw 8,600; responsabilidad nira an pagpanginano han baraan nga lugar.+ 29  An mga pamilya han mga anak ni Kohat nagkampo ha sur nga dapit han tabernakulo.+ 30  An lider han panimalay* han mga pamilya han mga Kohatita amo hi Elizapan nga anak ni Uziel.+ 31  Responsabilidad nira nga panginanoon an Arka,+ an lamesa,+ an burutangan han lampara,+ an mga halaran,+ an mga garamiton+ nga gin-gagamit ha pag-alagad ha baraan nga lugar, an salipod,*+ ngan an ngatanan nga buruhaton may kalabotan hini.+ 32  An nangunguna nga lider han mga Levita amo hi Eleazar+ nga anak ni Aaron nga saserdote, hiya an nagdudumara ha mga nanginginano han mga buruhaton ha baraan nga lugar. 33  Nagtikang kan Merari an pamilya han mga Malita ngan an pamilya han mga Musita. Ini an mga pamilya ni Merari.+ 34  An kadamu han ngatanan nga lalaki nga usa ka bulan an edad tipaigbaw nga iginrehistro 6,200.+ 35  An lider han panimalay* han mga pamilya ni Merari amo hi Zuriel nga anak ni Abihail. Nagkampo hira ha norte nga dapit han tabernakulo.+ 36  Responsabilidad han mga anak ni Merari nga panginanoon an mga hamba para ha bungbong+ han tabernakulo, an mga balabag hito,+ an mga harigi hito,+ an mga sul-otan han mitsa para hito, an ngatanan nga garamiton hito,+ ngan an ngatanan nga buruhaton may kalabotan hini,+ 37  pati an mga poste nga nakapalibot ha bungsaran ngan an mga sul-otan para hito,+ an pantolda nga mga usok hito, ngan an pantolda nga mga higot hito. 38  An mga nagkakampo ha prente han tabernakulo ha este nga dapit, ha atubangan han tolda nga katirokan ha sinirangan nga dapit, amo hira Moises ngan Aaron ngan an iya mga anak. Responsabilidad nira an pagpanginano han santuaryo sugad nga ira obligasyon para ha mga Israelita. An bisan hin-o nga tawo nga diri awtorisado* nga humirani ha santuaryo papatayon.+ 39  An ngatanan nga lalaki nga Levita nga usa ka bulan an edad tipaigbaw nga iginrehistro nira Moises ngan Aaron uyon ha ira mga pamilya sugad han iginsugo ni Jehova, 22,000. 40  Katapos, hi Jehova nagsiring kan Moises: “Igrehistro an ngatanan nga suhag nga lalaki han mga Israelita nga usa ka bulan an edad tipaigbaw,+ ihapa hira, ngan paghimo hin listahan han ira mga ngaran. 41  Kinahanglan imo kuhaon an mga Levita para ha akon—ako hi Jehova—sugad nga kasaliwan han ngatanan nga suhag han mga Israelita,+ ngan kuhaa an inataman nga mga hayop han mga Levita sugad nga kasaliwan han ngatanan nga suhag han mga hayop nga inataman han mga Israelita.”+ 42  Katapos, iginrehistro ni Moises an ngatanan nga suhag han mga Israelita, sugad han iginsugo ni Jehova ha iya. 43  An kadamu han ngatanan nga suhag nga lalaki nga iginrehistro uyon ha ngaran nga usa ka bulan an edad tipaigbaw, 22,273. 44  Hi Jehova padayon nga nakiistorya kan Moises, nga nasiring: 45  “Kuhaa an mga Levita sugad nga kasaliwan han ngatanan nga suhag han mga Israelita, ngan kuhaa an inataman nga mga hayop han mga Levita sugad nga kasaliwan han ira inataman nga mga hayop, ngan kinahanglan magin akon an mga Levita. Ako hi Jehova. 46  Sugad nga presyo han lukat+ han 273 nga suhag han mga Israelita nga sobra ha kadamu han mga Levita,+ 47  makuha ka hin lima ka sekel* para ha tagsa nga indibiduwal,+ uyon ha kabug-aton han sekel ha baraan nga lugar.* An usa ka sekel katugbang han 20 ka gera.*+ 48  Ihahatag mo kan Aaron ngan ha iya mga anak an kwarta sugad nga presyo han lukat para han mga sobra ha ira.” 49  Salit ginkuha ni Moises an kwarta nga presyo han pantubos basi tubuson an sobra han kadamu han mga Levita. 50  Iya ginkuha an kwarta tikang ha suhag han mga Israelita, 1,365 ka sekel, uyon ha kabug-aton han sekel ha baraan nga lugar. 51  Katapos, iginhatag ni Moises kan Aaron ngan ha iya mga anak an kwarta nga presyo han lukat sumala ha pulong* ni Jehova, sugad han iginsugo ni Jehova kan Moises.

Mga footnote

Lit., “an mga henerasyon.”
Lit., “an mga kamot ginpuno.”
Lit., “bisan hin-o nga estranghero,” karuyag sidngon, usa nga tawo nga diri kapamilya ni Aaron.
Lit., “han tagsa nga suhag nga nag-aabri han tagoangkan.”
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
O “kurtina.”
O “kurtina.”
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
O “kurtina.”
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Lit., “bisan hin-o nga estranghero,” karuyag sidngon, usa nga diri Levita.
An usa ka sekel katugbang han 11.4 g. Kitaa an Ap. B14.
O “uyon ha baraan nga sekel.”
An usa ka gera katugbang han 0.57 g. Kitaa an Ap. B14.
Lit., “baba.”