Exodo 6:1-30

  • Saad nga kagawasan gin-unabi utro (1-13)

    • Ngaran ni Jehova diri pa bug-os nga kilala (2, 3)

  • Tulin nga gintikangan nira Moises ngan Aaron (14-27)

  • Moises maatubang utro ha Paraon (28-30)

6  Salit hi Jehova nagsiring kan Moises: “Yana imo makikita an akon bubuhaton ha Paraon.+ Usa nga gamhanan nga kamot an magpipirit ha iya nga palargahon hira, ngan usa nga gamhanan nga kamot an magpipirit ha iya nga paiwason hira ha iya tuna.”+  Katapos, an Dios nagsiring kan Moises: “Ako hi Jehova.  Ngan nagpapakita ako hadto kanda Abraham, Isaac, ngan Jacob sugad nga Dios nga Makagarahum-ha-ngatanan,+ pero mahitungod han akon ngaran nga Jehova+ waray ako magpakilala ha ira.+  Nag-establisar liwat ako han akon kasabotan ha ira nga ihahatag ko ha ira an tuna han Canaan, an tuna diin nag-ukoy hira sugad nga mga dayo.+  Yana ako mismo nakabati han pagharoy han katawohan han Israel, nga gin-uuripon han mga Ehiptohanon, ngan akon nahinunumdoman an kasabotan nga akon ginhimo.+  “Salit, sumati an mga Israelita: ‘Ako hi Jehova, ngan igagawas ko kamo tikang ha mabug-at nga pagpatrabaho han mga Ehiptohanon ngan tatalwason ko kamo tikang ha ira pag-uripon,+ ngan akon kamo babawion pinaagi hin nakaunat* nga butkon ngan pinaagi hin magbug-at nga mga paghukom.+  Ngan kukuhaon ko kamo sugad nga akon katawohan, ngan ako magigin iyo Dios,+ ngan makikilala gud niyo nga ako hi Jehova nga iyo Dios nga naggagawas ha iyo tikang ha mabug-at nga trabaho ha Ehipto.  Ngan dadad-on ko kamo ngadto ha tuna nga akon iginsaad pinaagi hin panumpa* nga akon ihahatag kan Abraham, kan Isaac, ngan kan Jacob; ngan ihahatag ko ito ha iyo sugad nga panag-iya.+ Ako hi Jehova.’”+  Ha urhi, iginpahayag ni Moises ini nga mensahe ha mga Israelita, pero waray hira mamati kan Moises tungod han ira panluya ngan tungod han madarahog nga pag-uripon.+ 10  Katapos, hi Jehova nagyakan kan Moises, nga nasiring: 11  “Pakadto ngan sumati an Paraon, an hadi han Ehipto, nga kinahanglan pagawson niya an mga Israelita ha iya tuna.” 12  Pero hi Moises binaton kan Jehova: “Kitaa! An mga Israelita waray pamati ha akon;+ paonan-o man mamamati ha akon an Paraon nga makuri ngani ako makayakan?”*+ 13  Kondi nagsiring utro hi Jehova kanda Moises ngan Aaron kon ano nga mga sugo an isisiring ha mga Israelita ngan ha Paraon nga hadi han Ehipto, basi igawas an mga Israelita ha tuna han Ehipto. 14  Ini an mga ulo han panimalay han ira mga amay: An mga anak nga lalaki ni Ruben nga suhag ni Israel+ amo hira Hanok, Palu, Hezron, ngan Carmi.+ Ini an mga pamilya ni Ruben. 15  An mga anak nga lalaki ni Simeon amo hira Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar, ngan hi Shaul nga anak hin Canaanita nga babaye.+ Ini an mga pamilya ni Simeon. 16  An mga ngaran han mga anak nga lalaki ni Levi,+ nga gintikangan han ira mga pamilya amo ini: Gerson, Kohat, ngan Merari.+ An kahilawig han kinabuhi ni Levi inabot hin 137 ka tuig. 17  An mga anak nga lalaki ni Gerson amo hira Libni ngan Simei, sumala ha ira mga pamilya.+ 18  An mga anak nga lalaki ni Kohat amo hira Amram, Izar, Hebron, ngan Uziel.+ An kahilawig han kinabuhi ni Kohat inabot hin 133 ka tuig. 19  An mga anak nga lalaki ni Merari amo hira Mali ngan Musi. Ini an mga pamilya han mga Levita nga gintikangan han ira mga pamilya.+ 20  Yana ginkuha ni Amram sugad nga asawa hi Jokebed, nga bugto nga babaye han iya tatay.+ Nagkaada hira mga anak nga hira Aaron ngan Moises.+ An kahilawig han kinabuhi ni Amram inabot hin 137 ka tuig. 21  An mga anak nga lalaki ni Izar amo hira Kora,+ Nefeg, ngan Zikri. 22  An mga anak nga lalaki ni Uziel amo hira Misael, Elzapan,+ ngan Sitri. 23  Yana ginkuha ni Aaron sugad nga iya asawa hi Eliseba nga anak nga babaye ni Aminadab, nga bugto nga babaye ni Nason.+ Nagkaada hira mga anak nga hira Nadab, Abihu, Eleazar, ngan Itamar.+ 24  An mga anak nga lalaki ni Kora amo hira Asir, Elkana, ngan Abiasap.+ Ini an mga pamilya han mga Korahita.+ 25  Ginkuha ni Eleazar,+ nga anak ni Aaron, an usa han mga anak nga babaye ni Putiel sugad nga iya asawa. Nagkaada hira anak nga hi Pinehas.+ Ini an mga ulo han mga panimalay* han mga Levita, sumala ha ira mga pamilya.+ 26  Amo ini an Aaron ngan Moises nga ginsidngan ni Jehova: “Igawas an katawohan han Israel tikang ha tuna han Ehipto, pariho hin kasundalohan.”*+ 27  Hira an nakiistorya ha Paraon nga hadi han Ehipto, nga pagawson an katawohan han Israel tikang ha Ehipto. Amo ini hira an Moises ngan Aaron.+ 28  Hito nga adlaw han hi Jehova nakiistorya kan Moises ha tuna han Ehipto, 29  hi Jehova nagsiring kan Moises: “Ako hi Jehova. Igsumat ha Paraon nga hadi han Ehipto an ngatanan nga akon ginsisiring ha imo.” 30  Katapos, hi Moises nagsiring ha atubangan ni Jehova: “Kitaa! Makuri ngani ako makayakan,* salit paonan-o man mamamati ha akon an Paraon?”+

Mga footnote

O “hin gamhanan.”
Lit., “akon gin-alsa an akon kamot.”
Lit., “diri turi an akon mga im-im.”
Lit., “panimalay han tatay,” karuyag sidngon, an mga paryente han tatay.
Lit., “uyon ha ira mga kasundalohan.”
Lit., “Diri turi an akon mga im-im.”