Exodo 29:1-46

  • Pagbutang ha katungdanan han mga saserdote (1-37)

  • An adlaw-adlaw nga halad (38-46)

29  “Ini an imo bubuhaton basi baraanon hira sugad nga akon mga saserdote: Kuha hin usa nga turilyo nga baka, duha nga maghimsog nga karnero nga lalakí,+  tinapay nga waray libadura, mga tinapay nga singsing an kurti nga waray libadura nga ginsalaktan hin lana, ngan mga tinapay nga manipis nga waray libadura nga ginpahiran hin lana.+ Imo ito hihimoon tikang ha pino nga harina han trigo  ngan ibubutang ito ha usa nga basket ngan ighahalad ito nga aada ha basket,+ upod an baka nga lalakí ngan an duha nga karnero nga lalakí.  “Imo ipipresentar hi Aaron ngan an iya mga anak nga lalaki dida ha aragian tipasulod ha tolda nga katirokan+ ngan karigoi hira.+  Katapos, imo kukuhaon an mga bado+ ngan isusul-ot kan Aaron an hilaba nga bado, an bado nga waray pako nga iginsusul-ot ha ilarom han epod, an epod, ngan an tabon ha dughan, ngan imo ihihigot hin maopay ha iya hawak an hinablon nga paha.*+  Imo ibubutang an putos ha ulo dida ha iya ulo ngan ibubutang an baraan nga tigaman han dedikasyon* dida ha putos ha ulo;+  ngan kuhaa an lana nga pandihog+ ngan ibubo ito dida ha iya ulo ngan dihugi hiya.+  “Katapos, dad-a an iya mga anak ha unhan ngan isul-ot ha ira an higlaba nga mga bado+  ngan ialikos ha ira an mga paha, kan Aaron ngan ha iya mga anak, ngan ibutang an ira tabon ha ulo; ngan an pagkasaserdote magigin ira sugad nga permanente nga surundon.+ Ha sugad hini nga paagi imo ibubutang ha katungdanan hi Aaron ngan an iya mga anak basi magin mga saserdote.*+ 10  “Imo yana ihahalad an baka nga lalakí ha atubangan han tolda nga katirokan, ngan itutungbaw ni Aaron ngan han iya mga anak an ira mga kamot dida ha ulo han baka nga lalakí.+ 11  Ihawa* an baka nga lalakí ha atubangan ni Jehova, dida ha aragian tipasulod ha tolda nga katirokan.+ 12  Itunlob an imo tudlo ha dugo han baka nga lalakí ngan ipahid ito ha mga sungay han halaran,+ ngan ihuwad an ngatanan nga nabibilin nga dugo ha ubos han halaran.+ 13  Katapos, kuhaa an ngatanan nga tambok+ nga nakakaputos han mga tinai, an tambok han atay, ngan an duha nga kidney pati an tambok nga aada hito, ngan sunoga ito basi mag-aso ito dida ha halaran.+ 14  Pero an karne han baka nga lalakí ngan an panit hito ngan an tai hito, imo susunugon ha kalayo ha gawas han kampo. Usa ito nga halad tungod han sala. 15  “Katapos, kuhaa an usa nga karnero nga lalakí, ngan itutungbaw ni Aaron ngan han iya mga anak an ira mga kamot dida ha ulo han karnero nga lalakí.+ 16  Ihawa an karnero nga lalakí ngan kuhaa an dugo hito ngan iwisik ha ngatanan nga ligid han halaran.+ 17  Atadoha an karnero nga lalakí uyon ha mga parte hito, ngan hugasi an mga tinai hito+ ngan an mga tiil hito, ngan iplastar nga magkaurupod an mga parte upod an ulo hito. 18  Kinahanglan sunugon mo an bug-os nga karnero nga lalakí, paasoha ito dida ha halaran. Halad ito nga sinunog para kan Jehova, usa nga nakakapalipay* nga hamot.+ Halad ito nga ginsunog ha kalayo para kan Jehova. 19  “Sunod, imo kukuhaon an usa pa nga karnero nga lalakí, ngan itutungbaw ni Aaron ngan han iya mga anak an ira mga kamot ha ulo han karnero nga lalakí.+ 20  Ihawa an karnero nga lalakí ngan kuha hin dugo hito ngan ipahid ito ha ubos han too nga talinga ni Aaron ngan ha ubos han too nga talinga han iya mga anak ngan ha tamuragko han ira too nga kamot ngan ha tamuragko han ira too nga tiil, ngan iwisik an dugo ha ngatanan nga ligid han halaran. 21  Katapos, kuha han dugo nga aada ha halaran ngan han lana nga pandihog+ ngan iwisik ito kan Aaron pati ha iya mga bado ngan ha iya mga anak pati ha ira mga bado, basi magin baraan hiya pati an iya mga bado ngan an iya mga anak pati an ira mga bado.+ 22  “Katapos, kuhaa tikang ha karnero nga lalakí an tambok, an matambok nga ikog, an tambok nga nakakaputos han mga tinai, an tambok han atay, an duha nga kidney pati an tambok nga aada hito,+ ngan an too nga paa, kay ito usa nga karnero nga lalakí para ha pagbutang ha katungdanan.+ 23  Kuha liwat hin tinapay nga malidong ngan hin tinapay nga singsing an kurti nga ginbutangan hin lana ngan hin tinapay nga manipis tikang ha basket han tinapay nga waray libadura nga aada ha atubangan ni Jehova. 24  Kinahanglan ibutang mo ito ngatanan ha mga kamot ni Aaron ngan ha mga kamot han iya mga anak, ngan imo ito iaabyog ngadto-nganhi sugad nga halad nga gin-aabyog ha atubangan ni Jehova. 25  Katapos, kukuhaon mo ito tikang ha ira mga kamot ngan susunugon mo ito ha halaran, ha bawbaw han halad nga sinunog, sugad nga nakakapalipay* nga hamot ha atubangan ni Jehova. Halad ito nga ginsunog ha kalayo para kan Jehova. 26  “Katapos, kuhaa an dughan han karnero nga lalakí para ha pagbutang ha katungdanan,+ nga iginhalad para kan Aaron, ngan iabyog ito ngadto-nganhi sugad nga halad nga gin-aabyog ha atubangan ni Jehova, ngan ito an imo magigin bahín. 27  Imo babaraanon an dughan han halad nga gin-aabyog ngan an paa han sagrado nga bahin nga gin-abyog ngan ginkuha tikang ha karnero nga lalakí para ha pagbutang ha katungdanan,+ tikang ha iginhalad para kan Aaron ngan para ha iya mga anak. 28  Magigin kan Aaron ito ngan han iya mga anak pinaagi hin permanente nga regulasyon nga ipapatuman ha mga Israelita, kay ito usa nga sagrado nga bahin, ngan magigin sagrado nga bahin ito nga ihahatag han mga Israelita.+ Ito an ira sagrado nga bahin para kan Jehova tikang ha ira mga halad nga ginsasarosaroan.+ 29  “An baraan nga mga isurul-ot+ ni Aaron gagamiton han iya mga anak+ nga masunod ha iya kon dihogan na hira ngan ibutang ha katungdanan sugad nga mga saserdote. 30  Pito ka adlaw nga isusul-ot ito han saserdote nga tikang ha iya mga anak nga masunod ha iya ngan masulod ngadto ha tolda nga katirokan basi mag-alagad ha baraan nga lugar.+ 31  “Imo kukuhaon an karnero nga lalakí para ha pagbutang ha katungdanan ngan pakakaladkaran an karne hito ha baraan nga lugar.+ 32  Kakaunon ni Aaron ngan han iya mga anak+ an karne han karnero nga lalakí ngan an tinapay nga aada ha basket ha aragian tipasulod ha tolda nga katirokan. 33  Ira kakaunon an mga halad para ha pagpara han sala nga iginhalad basi ibutang hira ha katungdanan sugad nga mga saserdote* ngan basi baraanon hira. Pero an diri awtorisado nga tawo* diri puydi kumaon hito, kay mga baraan ito.+ 34  Kon may karne han halad para ha pagbutang ha katungdanan ngan hin tinapay nga mahisalin tubtob ha kaaga, kinahanglan imo ito sunugon ha kalayo.+ Ayaw ito pagkaona kay baraan ito. 35  “Sugad hini an imo bubuhaton kan Aaron ngan ha iya mga anak, uyon ha ngatanan nga akon iginsugo ha imo. Maggagahin ka hin pito ka adlaw ha pagbutang ha ira ha katungdanan sugad nga mga saserdote.*+ 36  Kada adlaw imo ighahalad an baka nga lalakí sugad nga halad tungod han sala para ha pagpara han sala, ngan imo puputlion an halaran tikang ha sala pinaagi ha paghimo hin pagpara han sala para hito, ngan kinahanglan dihogan mo ito basi baraanon ito.+ 37  Maggagahin ka hin pito ka adlaw ha paghimo han pagpara han sala para ha halaran, ngan kinahanglan baraanon mo ito basi ito magin baraan gud nga halaran.+ An bisan hin-o nga kumapot ha halaran kinahanglan nga baraan. 38  “Ini an imo ighahalad dida ha halaran: duha nga karnero nga lalakí nga usa ka tuig an edad ha kada adlaw, ngan padayon.+ 39  Ihalad an usa nga karnero nga lalakí ha aga ngan an usa pa nga karnero nga lalakí ha pagtikasirom.*+ 40  Upod han siyahan nga karnero nga lalakí an ikanapulo nga bahin han usa ka epah* han pino nga harina nga ginsalaktan han ikaupat nga bahin han usa ka hin* nga lana han ginbayo nga mga olibo, ngan an halad nga irimnon nga ikaupat nga bahin han usa ka hin nga bino. 41  Imo ighahalad an ikaduha nga karnero nga lalakí ha pagtikasirom,* upod an amo gihapon nga mga halad nga tikang ha lugas* ngan irimnon sugad han iginhalad ha aga. Imo ito ihahalad sugad nga nakakapalipay* nga hamot, usa nga halad nga ginsunog ha kalayo para kan Jehova. 42  Magigin regular ito nga halad nga sinunog ha ngatanan niyo nga henerasyon dida ha aragian tipasulod ha tolda nga katirokan ha atubangan ni Jehova, diin magpapakita ako ha iyo basi makiistorya ako ha imo didto.+ 43  “Magpapakita ako didto ha mga Israelita, ngan babaraanon ito pinaagi han akon himaya.+ 44  Akon babaraanon an tolda nga katirokan ngan an halaran, ngan akon babaraanon hi Aaron ngan an iya mga anak+ basi magin mga saserdote ko hira. 45  Ako maukoy* kaupod han katawohan han Israel, ngan ako magigin ira Dios.+ 46  Ngan makikilala gud nira nga ako hi Jehova nga ira Dios, nga naggawas ha ira ha tuna han Ehipto basi ako umukoy kaupod nira.+ Ako hi Jehova nga ira Dios.

Mga footnote

O “takgong.”
O “an baraan nga diadema.”
Lit., “pupun-on an kamot ni Aaron ngan an kamot han iya mga anak.”
Ha iba nga lugar, “Pataya.”
O “nakakarelaks.” Lit., “nakakapakalma.”
O “nakakarelaks.” Lit., “nakakapakalma.”
Lit., “pun-on an ira kamot.”
Lit., “usa nga estranghero,” karuyag sidngon, usa nga tawo nga diri kapamilya ni Aaron.
Lit., “ha pagpuno han ira kamot.”
Matin-aw nga nagtutudlok ha panahon butnga han pagtunod han adlaw ngan han pagsirom.
An usa ka epah katugbang han 22 L. Kitaa an Ap. B14.
An usa ka hin katugbang han 3.67 L. Kitaa an Ap. B14.
Matin-aw nga nagtutudlok ha panahon butnga han pagtunod han adlaw ngan han pagsirom.
Kitaa an Glossary.
O “nakakarelaks.” Lit., “nakakapakalma.”
O “magtatabernakulo.”