Exodo 39:1-43

  • Ginhimo isurul-ot han saserdote (1)

  • An epod (2-7)

  • An tabon ha dughan (8-21)

  • An bado nga waray pako (22-26)

  • Iba nga isurul-ot han saserdote (27-29)

  • An plaka nga bulawan (30, 31)

  • Moises gin-usisa an tabernakulo (32-43)

39  Tikang ha inulang nga asul, ha de-lana nga inulang nga purpura,* ngan ha inulang nga malamrag an kapula,*+ naghimo hira hin hinablon hin maopay nga mga bado para ha pag-alagad ha baraan nga lugar. Ira ginhimo an baraan nga mga isurul-ot nga para kan Aaron,+ sugad han iginsugo ni Jehova kan Moises.  Iya ginhimo an epod+ tikang ha bulawan, inulang nga asul, de-lana nga inulang nga purpura, inulang nga malamrag an kapula, ngan maopay nga klase hin linubid nga lino.  Nagpilpig hira hin mga bulawan tubtob nga nagin manipis nga mga pligo, ngan iya ito gintabas-tabas basi magin mga inulang nga iuupod ha inulang nga asul, ha de-lana nga inulang nga purpura, ha inulang nga malamrag an kapula, ngan ha maopay nga klase hin lino, ngan iginburda ito.  Naghimo hira hin mga hapin ha sugbong para hito nga igintaod ngada hito. Gintakip ito ha duha nga kataposan hito.  Ngan an hinablon nga paha,* nga igintaod ha epod para an epod mahigtan hin maopay ha hawak,+ ginhimo ha pariho nga materyales, tikang ha bulawan, inulang nga asul, de-lana nga inulang nga purpura, inulang nga malamrag an kapula, ngan maopay nga klase hin linubid nga lino, sugad han iginsugo ni Jehova kan Moises.  Katapos, ira iginbutang an onix nga mga bato dida ha bulawan nga mga enggaste, ngan ira igin-ukit dida hito an mga ngaran han mga anak nga lalaki ni Israel, sugad hin nag-uukit hira hin selyo.+  Iya ito iginbutang dida ha mga hapin ha sugbong han epod sugad nga hinumdóman nga mga bato para ha mga anak ni Israel,+ sugad han iginsugo ni Jehova kan Moises.  Katapos, iya ginhimo an tabon ha dughan+ sugad ha pagkahimo han usa nga paraburda, pariho ha pagkahimo han epod nga tikang ha bulawan, inulang nga asul, de-lana nga inulang nga purpura, inulang nga malamrag an kapula, ngan maopay nga klase hin linubid nga lino.+  Kwadrado ito kon pipiloon. Ira ginhimo an tabon ha dughan nga kon pipiloon, an kahilaba ngan an kahilapad usa ka dangaw.* 10  Ira ito gintaoran hin upat ka rumbay nga mga bato. An siyahan nga rumbay rubi, topas, ngan esmeralda. 11  An ikaduha nga rumbay turkesa, sapiro, ngan haspe. 12  An ikatulo nga rumbay bato nga leshʹem,* agata, ngan amatista. 13  Ngan an ikaupat nga rumbay krisolito, onix, ngan jade. Iginbutang ito ha mga enggaste nga bulawan. 14  An mga bato katugbang han mga ngaran han 12 nga anak ni Israel, ngan an mga ngaran igin-ukit pariho hin selyo, an tagsa nga ngaran nagrirepresentar han usa han 12 nga tribo. 15  Katapos, naghimo hira hin mga kadena nga linubid dida ha tabon ha dughan, pariho hin mga higot nga puro nga bulawan.+ 16  Ngan naghimo hira hin duha nga enggaste nga bulawan ngan duha nga surosingsing nga bulawan ngan igintaod an duha nga surosingsing dida ha duha nga eskina han tabon ha dughan. 17  Katapos hito, ira iginsulod an duha nga higot nga bulawan ha duha nga surosingsing dida ha mga eskina han tabon ha dughan. 18  Katapos, ira iginsulod an duha nga kataposan han duha nga higot ha duha nga enggaste ngan igintaod ito ha mga hapin ha sugbong ha atubangan han epod. 19  Sunod, naghimo hira hin duha nga surosingsing nga bulawan ngan iginbutang ito ha duha nga kataposan ha sulod nga sidsid han tabon ha dughan, nga naatubang ha epod.+ 20  Katapos, naghimo hira hin duha pa nga surosingsing nga bulawan ngan iginbutang ito ha atubangan han epod, ha ubos han duha nga hapin ha sugbong, hirani ha gintakipan hito, ha igbaw han hinablon nga paha* han epod. 21  Ha kataposan, ira ginhigtan an tabon ha dughan hin higot nga asul tikang ha mga surosingsing hito ngadto ha mga surosingsing han epod, basi an tabon ha dughan magpabilin ha epod, ha igbaw han hinablon nga paha,* sugad han iginsugo ni Jehova kan Moises. 22  Katapos, iya ginhimo an bado nga waray pako nga iginsusul-ot ha ilarom han epod, nga ginhablon han usa nga parahablon, nga an kabug-osan tikang ha inulang nga asul.+ 23  An buho han bado nga waray pako ada ha butnga hito, pariho han buho han kutamaya. An buho hito may ribete ha palibot hito, basi diri ito magisi. 24  Sunod, naghimo hira ha sidsid han bado nga waray pako hin mga prutas nga granada tikang ha inulang nga asul, de-lana nga inulang nga purpura, ngan inulang nga malamrag an kapula, nga urosa nga ginlubid. 25  Ngan naghimo hira hin mga kampanilya nga puro nga bulawan ngan iginbutang an mga kampanilya ha butnga han mga prutas nga granada ha palibot han sidsid han bado nga waray pako, ha butnga han mga prutas nga granada; 26  ira ginlat-ang-lat-ang an usa nga kampanilya ngan usa nga prutas nga granada, usa nga kampanilya ngan usa nga prutas nga granada, ha palibot han sidsid han bado nga waray pako, nga gin-gamit ha pag-alagad, sugad han iginsugo ni Jehova kan Moises. 27  Ngan ira ginhimo an higlaba nga mga bado tikang ha maopay nga klase hin lino, nga ginhablon hin usa nga parahablon, para kan Aaron ngan ha iya mga anak,+ 28  ngan an putos ha ulo+ tikang ha maopay nga klase hin lino, an may adorno nga tabon ha ulo+ tikang ha maopay nga klase hin lino, an lino nga mga karsonsilyo+ tikang ha maopay nga klase hin linubid nga lino, 29  ngan an paha tikang ha maopay nga klase hin linubid nga lino, inulang nga asul, de-lana nga inulang nga purpura, ngan inulang nga malamrag an kapula nga urosa nga ginhablon, sugad han iginsugo ni Jehova kan Moises. 30  Ha kataposan, ginhimo nira an mainggat nga plaka, an baraan nga tigaman han dedikasyon,* tikang ha puro nga bulawan ngan dida hito igin-ukit ini nga mga pulong sugad han pag-ukit han usa hin selyo: “An pagkabaraan kan Jehova.”+ 31  Ira ito gintaoran hin higot nga ginhimo tikang ha asul nga inulang basi ibutang ito ha putos ha ulo, sugad han iginsugo ni Jehova kan Moises. 32  Salit natapos an ngatanan nga buruhaton para ha tabernakulo, nga amo an tolda nga katirokan, ngan ginbuhat han mga Israelita an ngatanan nga iginsugo ni Jehova kan Moises.+ Amo gud an ira ginbuhat. 33  Katapos, ira gindara an tabernakulo+ ngadto kan Moises, an tolda+ ngan an ngatanan nga garamiton hito: an mga sab-itan hito,+ an mga hamba para ha bungbong hito,+ an mga balabag hito+ ngan an mga harigi hito ngan an mga sul-otan han mitsa para hito;+ 34  an tabon hito nga tikang ha mga anit han karnero nga lalakí nga gintina hin pula,+ an tabon hito nga tikang ha mga anit han poka,* an kurtina nga pansalipod;+ 35  an Arka han Pagpamatuod ngan an mga bayawan hito+ ngan an taklob;+ 36  an lamesa, an ngatanan nga garamiton hito+ ngan an halad nga tinapay; 37  an burutangan han lampara nga tikang ha puro nga bulawan, an mga lampara hito,+ an rumbay han mga lampara, ngan an ngatanan nga garamiton hito+ ngan an lana para ha suga;+ 38  an halaran+ nga bulawan, an lana nga pandihog,+ an mahamot nga insenso,+ an salipod*+ para ha aragian tipasulod ha tolda; 39  an halaran nga tumbaga*+ ngan an parilya nga tumbaga para hito, an mga bayawan hito,+ an ngatanan nga garamiton hito,+ an planggana ngan an tungtongan hito;+ 40  an mga kurtina nga nakabitay ha bungsaran, an mga poste hito ngan an mga sul-otan para hito,+ an salipod*+ para ha aragian tipasulod ha bungsaran, an pantolda nga mga higot hito ngan an pantolda nga mga usok hito+ ngan an ngatanan nga garamiton para ha pag-alagad ha tabernakulo, para ha tolda nga katirokan; 41  an hinablon hin maopay nga mga bado para ha pag-alagad ha santuaryo, an baraan nga mga isurul-ot para kan Aaron nga saserdote,+ ngan an mga isurul-ot han iya mga anak sugad nga mga saserdote. 42  Uyon ha ngatanan nga iginsugo ni Jehova kan Moises, sugad hito ginbuhat han mga Israelita an ngatanan nga buruhaton.+ 43  Han gin-usisa ni Moises an ngatanan nga ira ginbuhat, iya nakita nga ginbuhat nira ito sugad han iginsugo ni Jehova; ngan ginbendisyonan hira ni Moises.

Mga footnote

Ha Ingles, purple.
Lit., “eskarlata.”
O “takgong.”
Mga 22.2 cm (8.75 in.). Kitaa an Ap. B14.
Marahalon nga bato nga diri hinbabaroan kon ano, posible nga amber, hasinto, opal, o turmalin.
O “takgong.”
O “takgong.”
O “an baraan nga diadema.”
Ha Ingles, seal.
O “kurtina.”
Ha Ingles, copper.
O “kurtina.”