Exodo 16:1-36

  • Nagngurutob tungod ha pagkaon (1-3)

  • Pagngurutob nabatian ni Jehova (4-12)

  • Nagtagana hin pugo ngan manna (13-21)

  • Waray manna ha Sabbath (22-30)

  • Manna sugad nga pahinumdom (31-36)

16  Katapos nira bumaya ha Elim, ha urhi an bug-os nga komunidad han mga Israelita inabot ha kamingawan han Sin,+ nga nahimumutang ha butnga han Elim ngan han Sinai, han ika-15 ka adlaw han ikaduha ka bulan katapos han ira paglarga tikang ha tuna han Ehipto.  Katapos, an bug-os nga komunidad han mga Israelita nagtikang pagngurutob kontra kanda Moises ngan Aaron didto ha kamingawan.+  An mga Israelita padayon nga nasiring ha ira: “Namatay na la unta kami pinaagi han kamot ni Jehova ha tuna han Ehipto samtang nanlilingkod kami hirani ha mga kaldero han karne,+ samtang nangangaon kami hin tinapay tubtob nga mabusog. Yana iyo kami igin-gawas nganhi hini nga kamingawan basi patayon ini nga bug-os nga kongregasyon pinaagi han gutom.”+  Katapos, hi Jehova nagsiring kan Moises: “Kitaa magpapauran ako tikang ha langit hin tinapay para ha iyo,+ ngan an tagsa han katawohan kinahanglan gumawas basi magtirok han iya makukonsumo ha kada adlaw,+ basi akon hira masarihan para kitaon kon susundon nira an akon balaud o diri.+  Pero ha ikaunom ka adlaw+ kinahanglan doblehon nira an kadamu han ira titirukon kay han ira ginpapanguha ha iba nga mga adlaw ngan andamon ito hin abanse.”+  Salit hira Moises ngan Aaron nagsiring ha ngatanan nga Israelita: “Ha pagsirom sigurado nga mahibabaro kamo nga hi Jehova an naggawas ha iyo ha tuna han Ehipto.+  Ha aga iyo makikita an himaya ni Jehova, kay nabatian niya an iyo mga pagngurutob kontra kan Jehova. Hin-o kami nga magngungurutob kamo kontra ha amon?”  Hi Moises nagsiring pa: “Kon tagan kamo ni Jehova hin karne basi kaunon ha pagsirom ngan hin tinapay basi mabusog ha pagkaaga, iyo hibabaroan nga nabatian ni Jehova an iyo mga pagngurutob nga iyo iginngungurutob kontra ha iya. Pero hin-o kami? An iyo mga pagngurutob diri kontra ha amon, kondi kontra kan Jehova.”+  Katapos, hi Moises nagsiring kan Aaron: “Sidnga an bug-os nga komunidad han mga Israelita, ‘Daop kamo ha atubangan ni Jehova, kay iya nabatian an iyo mga pagngurutob.’”+ 10  Katapos gud magyakan ni Aaron ha bug-os nga komunidad han mga Israelita, tinalikod hira ngan inatubang ngadto ha kamingawan, ngan kitaa! an himaya ni Jehova nagpakita ha dampog.+ 11  Hi Jehova nakiistorya pa kan Moises, nga nasiring: 12  “Nabatian ko an mga pagngurutob han mga Israelita.+ Sidnga hira, ‘Ha pagtikasirom* makaon kamo hin karne, ngan ha pagkaaga mabubusog kamo hin tinapay,+ ngan makikilala gud niyo nga ako hi Jehova nga iyo Dios.’”+ 13  Salit han pagsirom nagkaabot an mga pugo ngan natabonan an kampo,+ ngan ha pagkaaga nalukop hin tun-og an tuna ha palibot han kampo. 14  Han inalisngaw an tun-og, may pino nga substansya ha bawbaw han kamingawan+ nga sugad hin pino nga mga yelo dida ha tuna. 15  Han nakita ito han mga Israelita, nagtikang hira pagsiring ha usa kag usa, “Ano ito?” kay diri hira maaram kon ano ito. Hi Moises nagsiring ha ira: “Ito an tinapay nga iginhatag ha iyo ni Jehova sugad nga pagkaon.+ 16  Ini an iginsugo ni Jehova, ‘An kada usa kinahanglan magtirok hito uyon ha kadamu nga iya makakaon. Makuha kamo hin usa ka omer*+ para ha kada tawo uyon ha kadamu han mga tawo* nga aada ha tolda han kada tagsa ha iyo.’” 17  An mga Israelita nagtikang pagbuhat hito; nagtirok hira hito, an iba nagtirok hin damu ngan an iba nagtirok hin gutiay. 18  Han ira ito gintakos ha omer, an tawo nga nagtirok hin damu waray magsobra ngan an tawo nga nagtirok hin gutiay waray magkulang.+ An tagsa ha ira nagtirok hito uyon ha ira makakaon. 19  Katapos, hi Moises nagsiring ha ira: “Kinahanglan waray bisan hin-o nga magsalin hito tubtob ha kinabuwasan.”+ 20  Pero waray hira mamati kan Moises. Han an iba nga tawo nagsalin hito tubtob ha kinabuwasan, gin-ulod ito ngan nagbaho, ngan hi Moises nasina ha ira. 21  Nangunguha hira hito ha kada aga, an kada tagsa uyon ha iya makakaon. Kon mapaso na an adlaw,* natutunaw ito. 22  Ha ikaunom ka adlaw, nanguha hira hin doble nga kadamu han tinapay,+ duha ka omer para ha kada tawo. Salit an ngatanan nga lider han komunidad kinadto kan Moises ngan ginsumatan hiya hito. 23  Ngan hiya nagsiring ha ira: “Ito an ginsiring ni Jehova. Buwas magkakaada hin bug-os nga pagpahuway,* usa nga baraan nga sabbath para kan Jehova.+ Lutoa an kinahanglan niyo lutoon, ngan pakaladkari an kinahanglan niyo pakaladkaran;+ katapos tipigi an bisan ano nga nahisalin ngan himosa ito tubtob ha kinabuwasan.” 24  Salit ira ito gintipigan tubtob ha kinabuwasan sugad han iginsugo ni Moises, ngan waray ito magbaho ngan waray liwat ito ulora. 25  Katapos, hi Moises nagsiring: “Kaona ito yana nga adlaw, kay yana nga adlaw usa nga sabbath para kan Jehova. Yana nga adlaw waray kamo hiaagian hito ha tuna. 26  Mangunguha kamo hito ha sulod hin unom ka adlaw, pero ha ikapito ka adlaw, an Sabbath,+ diri magkakaada hito.” 27  Kondi an iba ginawas basi manguha hito ha ikapito ka adlaw, pero waray hira naagian. 28  Salit hi Jehova nagsiring kan Moises: “Tubtob san-o kamo madiri pagsugot ha akon mga sugo ngan ha akon mga balaud?+ 29  Tigamni nga iginhatag ni Jehova ha iyo an Sabbath.+ Ito an hinungdan nga ha ikaunom ka adlaw naghahatag hiya ha iyo han tinapay para ha duha ka adlaw. An kada tagsa kinahanglan magpabilin kon hain hiya; waray bisan hin-o nga mabaya ha iya lugar ha ikapito ka adlaw.” 30  Salit an katawohan nagtuman han Sabbath* ha ikapito ka adlaw.+ 31  Ginngaranan han panimalay ni Israel an tinapay nga “manna.”* Mabusag ito pariho han liso han kulantro, ngan an rasa hito pariho han tinapay nga hilapad nga may dugos.+ 32  Katapos, hi Moises nagsiring: “Ini an iginsugo ni Jehova, ‘Pun-a hito an usa ka omer para tipigan ha ngatanan niyo nga henerasyon,+ basi makita nira an tinapay nga akon iginhatag ha iyo sugad nga pagkaon ha kamingawan han igin-gagawas ko kamo ha tuna han Ehipto.’” 33  Salit hi Moises nagsiring kan Aaron: “Pagkuha hin tibod ngan ibutang didto an usa ka omer nga manna ngan ibutang ito ha atubangan ni Jehova nga pagtitipigan ha ngatanan niyo nga henerasyon.”+ 34  Sugad han iginsugo ni Jehova kan Moises, iginbutang ito ni Aaron ha atubangan han Pagpamatuod+ basi matipigan ito. 35  An mga Israelita kinaon han manna ha sulod hin 40 ka tuig,+ tubtob nga inabot hira ha tuna nga may mga umurukoy.+ Kinaon hira han manna tubtob nga inabot hira ha giutan han tuna han Canaan.+ 36  An usa ka omer katugbang han ikanapulo nga bahin han usa ka epah.*

Mga footnote

Matin-aw nga nagtutudlok ha panahon butnga han pagtunod han adlaw ngan han pagsirom.
Mga 2.2 L. Kitaa an Ap. B14.
O “mga kalag.”
Ha iba nga lugar, “sudang.”
O “hin pagtuman han sabbath.”
O “pinahuway.”
Posible gud nga tikang ha Hebreo nga mga pulong para han “Ano ito?”
An usa ka epah katugbang han 22 L. Kitaa an Ap. B14.