Exodo 9:1-35

  • Peste 5: namatay an mga hayop (1-7)

  • Peste 6: hubag ha tawo ngan hayop (8-12)

  • Peste 7: uran nga yelo (13-35)

    • Paraon makita han gahum han Dios (16)

    • Ngaran ni Jehova maipapasamwak (16)

9  Salit hi Jehova nagsiring kan Moises: “Pakadto ha Paraon ngan sumati hiya, ‘Ini an ginsiring ni Jehova nga Dios han mga Hebreo: “Palargaha an akon katawohan basi makag-alagad hira ha akon.+  Pero kon magdumiri ka nga palargahon hira ngan padayon mo hira nga pupugngan,  kitaa! an kamot ni Jehova+ maatake ha imo mga hayop ha uma. Magkakaada hin makamaratay nga peste ha mga kabayo, ha mga asno, ha mga kamelyo, ha mga baka, ngan ha mga karnero.+  Ngan hi Jehova sigurado nga maghihimo hin kaibahan butnga han mga hayop han Israel ngan han mga hayop han Ehipto, ngan waray mamamatay ha mga gintatag-iya han mga Israelita.”’”+  Dugang pa, hi Jehova nagtanda hin panahon, nga nasiring: “Buwas bubuhaton ito ni Jehova ha tuna.”  Ngan kinabuwasan mismo, ito an ginbuhat ni Jehova, ngan an ngatanan nga klase hin mga hayop han Ehipto nagtikang magkamatay,+ pero waray bisan usa nga namatay ha mga hayop han Israel.  Han nagpakiana an Paraon, kitaa! waray bisan usa nga namatay ha mga hayop han Israel. Bisan pa hito, an kasingkasing han Paraon padayon nga waray sumugot, ngan waray niya palargaha an katawohan.+  Katapos, hi Jehova nagsiring kanda Moises ngan Aaron: “Pun-a an iyo duha nga kamot hin abo nga tikang ha hudno, ngan kinahanglan igsabrag ito ni Moises ha hangin ha atubangan han Paraon.  Ngan ito magigin pino nga tapotapo ha bug-os nga tuna han Ehipto, ngan ito magigin mga hubag nga nagnanana ha tawo ngan hayop ha bug-os nga tuna han Ehipto.” 10  Salit nagkuha hira hin abo tikang ha hudno ngan tinindog ha atubangan han Paraon, ngan iginsabrag ito ni Moises ha hangin, ngan ito nagin mga hubag nga nagnanana nga nanubo ha tawo ngan hayop. 11  An madyikero nga mga saserdote waray makaatubang kan Moises tungod han mga hubag, kay gintuboan hito an madyikero nga mga saserdote ngan an ngatanan nga Ehiptohanon.+ 12  Pero ginpabay-an ni Jehova nga magin matig-a an kasingkasing han Paraon, ngan waray hiya mamati ha ira, sugad han ginsiring ni Jehova kan Moises.+ 13  Katapos hi Jehova nagsiring kan Moises: “Buhát hin temprano buwas nga aga ngan kadto ha atubangan han Paraon, ngan sumati hiya, ‘Ini an ginsiring ni Jehova nga Dios han mga Hebreo: “Palargaha an akon katawohan basi makag-alagad hira ha akon. 14  Kay yana akon iginpapadapat an ngatanan nga peste kontra ha imo,* ha imo mga surugoon, ngan ha imo katawohan, basi mahibaro ka nga waray bisan hin-o nga pariho ha akon ha bug-os nga tuna.+ 15  Kay yana igin-unat ko na unta an akon kamot basi sirotan ka ngan an imo katawohan hin makamaratay nga peste, ngan napara* ka na unta ha tuna. 16  Pero gintugotan ko ikaw nga padayon nga mabuhi tungod hini mismo nga hinungdan: basi ipakita ha imo an akon gahum ngan basi maipasamwak an akon ngaran ha bug-os nga tuna.+ 17  Magpapahitaas ka la ba gihapon kontra ha akon katawohan pinaagi ha diri pagpalarga ha ira? 18  Kitaa, buwas ha sugad hini nga oras, ako magpapahinabo hin duro gud nga uran nga yelo, nga an sugad hito waray pa gud mahitabo ha Ehipto tikang han gintindog ito tubtob yana. 19  Salit pagsugo nga igsirong an ngatanan mo nga hayop ngan an ngatanan mo nga panag-iya nga adto ha uma. An tagsa nga tawo ngan hayop nga maabtan ha uma ngan waray igsulod ha balay mamamatay kon magkahulog na ha ira an uran nga yelo.”’” 20  An bisan hin-o ha mga surugoon han Paraon nga nahadlok ha pulong ni Jehova nagdagmit ha pagpasulod han iya kalugaringon nga mga surugoon ngan han iya mga hayop ha mga balay, 21  pero an bisan hin-o nga waray magbutang han pulong ni Jehova ha iya kasingkasing, ginbayaan niya an iya mga surugoon ngan an iya mga hayop ha uma. 22  Yana hi Jehova nagsiring kan Moises: “Ig-unat an imo kamot ngadto ha langit, basi magkahulog an uran nga yelo ha bug-os nga tuna han Ehipto,+ ha tawo ngan hayop ngan ha ngatanan nga tanom ha tuna han Ehipto.”+ 23  Salit gin-alsa ni Moises an iya tungkod ngadto ha langit, ngan hi Jehova nagpadalugdog ngan nagpauran hin yelo, ngan nagkahulog ha tuna an kalayo,* ngan hi Jehova padayon nga nagpauran hin yelo ha tuna han Ehipto. 24  May uran nga yelo, ngan may nag-iidlap nga kalayo dungan han uran nga yelo. Duro gud ito; waray pa gud nahitabo nga pariho hito ha tuna tikang han nagin nasud an Ehipto.+ 25  Tungod han uran nga yelo nagkamatay an ngatanan nga nakada ha uma ha bug-os nga tuna han Ehipto, tikang ha tawo ngadto ha hayop, ngan nadaot hito an ngatanan nga tanom ngan ginbari-bari hito an ngatanan nga kahoy ha tuna.+ 26  Ha tuna la han Gosen, diin naukoy an mga Israelita, an waray magkaada hin uran nga yelo.+ 27  Salit iginpatawag han Paraon hira Moises ngan Aaron ngan nagsiring ha ira: “Nakasala ako yana. Hi Jehova matadong, ngan ako ngan an akon katawohan amo an sayop. 28  Pakimalooy kan Jehova nga umundang* an dalugdog ngan uran nga yelo tikang ha Dios. Katapos, matugot na ako nga palargahon kamo, ngan diri na kamo magpapabilin dinhi.” 29  Hi Moises nagsiring ha iya: “Ha akon gud paggawas ha syudad, ig-uunat ko an akon mga kamot ha pag-ampo kan Jehova. An dalugdog maundang ngan an uran nga yelo diri na magpapadayon, basi mahibaro ka nga hi Jehova an nagtatag-iya han tuna.+ 30  Pero mahitungod ha imo ngan ha imo mga surugoon, maaram na ako hadto pa nga diri kamo magkakaada hin kahadlok kan Jehova nga Dios.” 31  Yana nadaot an tanom nga lino ngan an sebada, kay an sebada hirani na anihon ngan an tanom nga lino may mga biyoos na. 32  Pero an trigo ngan an espelta* waray madaot kay urhi na ito nga namumuswak.* 33  Yana hi Moises ginawas ha syudad tikang ha Paraon ngan igin-unat an iya mga kamot ha pag-ampo kan Jehova, ngan inundang an dalugdog ngan an uran nga yelo ngan hinuraw ha tuna.+ 34  Han nakita han Paraon nga inundang na an uran, an uran nga yelo, ngan an dalugdog, nakasala hiya utro ngan ginpatig-a an iya kasingkasing,+ hiya sugad man an iya mga surugoon. 35  Ngan an kasingkasing han Paraon padayon nga nagin matig-a, ngan waray niya palargaha an mga Israelita, sugad han ginsiring ni Jehova pinaagi kan Moises.+

Mga footnote

Lit., “imo kasingkasing.”
O “waray.”
Bangin naghuhulagway hin magkusog nga mga kidlat.
Ha iba nga lugar, “tumuko.”
Kitaa an Glossary.
O “urhi na ito nga nahihinog.”