Exodo 22:1-31

 • Hudisyal nga mga desisyon para ha Israel (1-31)

  • Mahitungod ha pangawat (1-4)

  • Mahitungod ha nadaot nga tanom (5, 6)

  • Mahitungod ha bayad ngan pagtag-iya (7-15)

  • Mahitungod ha pan-akit (16, 17)

  • Mahitungod ha pagsingba ngan hustisya ha sosiedad (18-31)

22  “Kon an usa nga tawo mangawat hin usa nga baka o usa nga karnero ngan iya ito ihawon* o ibaligya, magbabayad hiya hin lima nga baka para han usa nga baka ngan upat nga karnero para han usa nga karnero.+  (“Kon an usa nga kawatan+ mahisakban nga nasulod ha balay ngan balbagon hiya ngan mamatay, waray sala ha dugo an nakamatay.  Pero kon mahitabo ito katapos han pagsirang han adlaw, may sala ha dugo an nakamatay.) “Kinahanglan magbayad hiya. Kon waray hiya hin bisan ano, kinahanglan ibaligya hiya para ibayad han mga butang nga iya ginkawat.  Kon an iya ginkawat hiagian nga buhi dida ha iya, baka man ito o asno o karnero, magbabayad hiya hin doble.  “Kon an bisan hin-o magbutang han iya mga hayop ha gawas basi manabsab ha uma o ha urubasan ngan pabay-an nga manabsab ito ha uma han iba, babayaran niya ito han pinakamaopay han iya kalugaringon nga uma o han pinakamaopay han iya kalugaringon nga urubasan.  “Kon magkaada hin sunog ngan maglarab ito ha tunukon nga mga tanom ngan maugtang an mga binutok nga mga uhay o an mga tanom nga waray pa aniha o an bug-os nga uma, an tawo nga nagpatikang han sunog kinahanglan magbayad han mga nasunog.  “Kon an usa nga tawo maghatag ha iya igkasi-tawo hin kwarta o mga gamit basi hipuson ngan ginpangawat ito ha balay han igkasi-tawo, kon madakpan an kawatan, kinahanglan magbayad hiya hin doble.+  Kon diri madakpan an kawatan, an tag-iya han balay kinahanglan dad-on ha atubangan han tinuod nga Dios+ basi hibaroan kon iya ginlabtan an mga panag-iya han iya igkasi-tawo.  Ha ngatanan nga kaso hin pagtag-iya han kinawat nga mga panag-iya, may kalabotan hin baka, hin asno, hin karnero, hin bado, o hin bisan ano nga nawara nga masiring hiya, ‘Akon ini!’ hira nga duha magpipresentar han ira kaso ha atubangan han tinuod nga Dios.+ An ipahayag han Dios nga salaan magbabayad hin doble ha iya igkasi-tawo.+ 10  “Kon an usa nga tawo maghatag ha iya igkasi-tawo hin asno o hin baka o hin karnero o hin bisan ano nga inataman nga hayop basi pamangnoan ngan mamatay ito o mabaldado o kuhaon nga waray nakakakita, 11  an tawo nga gintaporan hito kinahanglan manumpa ha atubangan ni Jehova nga waray niya labti an mga panag-iya han iya igkasi-tawo; ngan kinahanglan karawaton ito han tag-iya. An tawo nga gintaporan hito diri magbabayad.+ 12  Pero kon an hayop ginkawat tikang ha iya, magbabayad hiya ha tag-iya hito. 13  Kon ginkuniskunis ito hin ihalas nga hayop, iya ito dadad-on sugad nga ebidensya. Diri hiya magbabayad para han ginkuniskunis hin ihalas nga hayop. 14  “Pero kon an bisan hin-o maghuram hin hayop ha iya igkasi-tawo ngan mabaldado ito o mamatay ito samtang diri hito kaupod an tag-iya, an tawo nga naghuram hito kinahanglan magbayad. 15  Kon kaupod hito an tag-iya, diri hiya magbabayad. Kon ginpletehan ito, an kwarta nga iginplete amo an bayad. 16  “Yana kon akiton han usa nga lalaki an usa nga birhen nga daraga nga waray pa iginkasabot ha pag-asawa ngan makighilawas hiya ha daraga, kinahanglan magbayad hiya han bugay para ha daraga basi magin iya asawa.+ 17  Kon an tatay han daraga nagdumiri gud paghatag han daraga ha iya, magbabayad hiya hin kwarta nga kantidad han bugay. 18  “Ayaw tuguti nga mabuhi an babaye nga barangan.+ 19  “An bisan hin-o nga nakikighilawas ha hayop papatayon gud.+ 20  “An bisan hin-o nga naghahalad ha bisan ano nga mga dios labot gud la kan Jehova papatayon.+ 21  “Ayaw pagmaltratoha an dayo nga residente o pagtalumpigosa hiya,+ kay nagin dayo nga mga residente kamo ha tuna han Ehipto.+ 22  “Ayaw niyo pagpakurii an bisan hin-o nga balo nga babaye o an bata nga waray tatay.*+ 23  Kon imo hiya pakurian ngan mangaraba hiya ha akon, sigurado nga pamamatian ko an iya pangaraba;+ 24  ngan maglalarab an akon kasina, ngan pamamatayon ko kamo pinaagi han espada, ngan an iyo mga asawa mababalo ngan an iyo mga anak mawawarayan hin tatay. 25  “Kon magpapautang ka hin kwarta ha bisan hin-o nga pobre* ha akon katawohan, ha usa nga naukoy kaupod mo, ayaw pagin sugad hin parapautang* ha iya. Ayaw niyo hiya pagsukti hin tubo.+ 26  “Kon imo kukuhaon an bado han imo igkasi-tawo sugad nga garantiya para ha utang,*+ ibabalik mo ito ha iya ha pagtunod han adlaw. 27  Kay amo la ito an iya pantabon, an iya bado nga nagtatabon han iya lawas;* ano an iya igsusul-ot pagkaturog kon waray hiya bado?+ Kon mangaraba hiya ha akon, mamamati gud ako, kay mapinairon* ako.+ 28  “Ayaw igsumpa* an Dios+ ngan ayaw liwat igsumpa an usa nga lider* ha imo katawohan.+ 29  “Ayaw pag-alang ha paghalad tikang ha imo hura nga inani ngan ha imo nagsasap-ay nga mga purog-an.*+ An suhag han imo mga anak nga lalaki ihahatag mo ha akon.+ 30  Ini an imo sadang buhaton ha imo baka ngan ha imo karnero:+ Pito ka adlaw nga padayon nga maupod ito ha nanay hito. Ha ikawalo ka adlaw, ihahatag mo ito ha akon.+ 31  “Sadang kamo magin akon baraan nga katawohan,+ ngan ayaw kamo pagkaon han karne han bisan ano dida ha uma nga ginkuniskunis hin ihalas nga hayop.+ Sadang niyo ito ilabog ha mga ayam.

Mga footnote

Ha iba nga lugar, “patayon.”
O “ilo.”
O “nagkukuri.”
O “tuso nga parapautang.”
O “sugad nga kolateral.”
Lit., “panit.”
O “makonsiderasyon.”
O “insultoha.”
O “magmarando.”
Karuyag sidngon, mga purog-an nga panlana ngan mga purog-an nga panbino.