Exodo 38:1-31

  • An halaran han halad nga sinunog (1-7)

  • An planggana nga tumbaga (8)

  • An bungsaran (9-20)

  • Imbentaryo han materyales han tabernakulo (21-31)

38  Ginhimo niya an halaran han halad nga sinunog tikang ha kahoy nga akasya. Kwadrado ito, lima ka siko* an kahilaba, lima ka siko an kahilapad, ngan tulo ka siko an kahitaas.+  Katapos, naghimo hiya hin mga sungay ha upat nga eskina hito. An mga sungay hito ginporma sugad nga bahin hito. Sunod, iya ito ginhaklapan hin tumbaga.*+  Katapos hito, ginhimo niya an ngatanan nga garamiton ha halaran, an mga balde, an mga pala, an mga planggana, an mga iturugsok, ngan an mga insensaryo. An ngatanan nga garamiton hito iya ginhimo tikang ha tumbaga.  Naghimo liwat hiya hin parilya para ha halaran, usa nga iskrin nga hinimo tikang ha tumbaga, ha ilarom han sanipa hito, ha ubos dida ha kabutngaan hito.  Naghurma hiya hin upat nga puropurseras ha upat nga eskina nga hirani han parilya nga tumbaga, sugad nga mga palhogan han mga bayawan.  Katapos hito, naghimo hiya hin mga bayawan tikang ha kahoy nga akasya ngan ginhaklapan ito hin tumbaga.  Iya iginpalhog an mga bayawan ha mga puropurseras dida ha ligid han halaran para ha pagdara hito. Ginhimo niya an halaran nga an kurti pariho hin kahon nga guhang gamit an mga tabla.  Katapos, ginhimo niya an planggana nga tumbaga+ ngan an tungtongan hito nga tumbaga; iya gin-gamit an mga espiho* han mga babaye nga gin-organisar ha pagserbi dida ha aragian tipasulod ha tolda nga katirokan.  Katapos, ginhimo niya an bungsaran.+ Para ha sur nga ligid han bungsaran, nga naatubang ha sur, naghimo hiya hin mga kurtina nga nakabitay nga hinimo tikang ha maopay nga klase hin linubid nga lino, nga 100 ka siko.+ 10  May-ada 20 nga poste ngan may 20 nga sul-otan han mitsa nga tumbaga, ngan an mga kaw-it han mga poste ngan an mga pandugtong* hito hinimo ha silber. 11  Sugad man, para ha norte nga ligid, may mga kurtina nga nakabitay nga 100 ka siko. An 20 nga poste hito ngan an 20 nga sul-otan para hito hinimo ha tumbaga. An mga kaw-it han mga poste ngan an mga pandugtong* hito hinimo ha silber. 12  Pero para ha weste nga ligid, an mga kurtina nga nakabitay 50 ka siko. May napulo nga poste ngan napulo nga sul-otan, ngan an mga kaw-it han mga poste ngan an mga pandugtong* hito hinimo ha silber. 13  An kahilapad han este nga ligid, nga naatubang ha sinirangan, 50 ka siko. 14  May-ada 15 ka siko nga mga kurtina nga nakabitay ha usa nga ligid han aragian tipasulod, nga may tulo nga poste ngan tulo nga sul-otan. 15  Ngan para ha usa pa nga ligid han aragian tipasulod ha bungsaran, may mga kurtina nga nakabitay nga 15 ka siko, nga may tulo nga poste ngan tulo nga sul-otan. 16  An ngatanan nga kurtina nga nakabitay ha palibot han bungsaran hinimo ha maopay nga klase hin linubid nga lino. 17  An mga sul-otan para ha mga poste hinimo ha tumbaga, an mga kaw-it han mga poste ngan an mga pandugtong* hito hinimo ha silber, an mga bawbaw ginhaklapan hin silber, ngan may mga pandugtong nga silber para ha ngatanan nga poste han bungsaran.+ 18  An salipod* han aragian tipasulod ha bungsaran hinablon nga inulang nga asul, de-lana nga inulang nga purpura,* inulang nga malamrag an kapula,* ngan maopay nga klase hin linubid nga lino. An kahilaba hito 20 ka siko ngan an kahitaas 5 ka siko, pariho han kahitaas han mga kurtina nga nakabitay ha bungsaran.+ 19  An upat nga poste hito ngan an upat nga sul-otan para hito hinimo ha tumbaga. An mga kaw-it hito hinimo ha silber, ngan an mga bawbaw ngan an mga pandugtong* hito ginhaklapan hin silber. 20  An ngatanan nga pantolda nga usok para ha tabernakulo ngan ha palibot han bungsaran hinimo ha tumbaga.+ 21  An masunod amo an imbentaryo han tabernakulo, an tabernakulo han Pagpamatuod+ nga gin-imbentaryo ha sugo ni Moises, sugad nga responsabilidad han mga Levita+ ilarom ha paggiya ni Itamar+ nga anak nga lalaki ni Aaron nga saserdote. 22  Ginbuhat ni Bezalel+ nga anak ni Uri nga anak ni Hur ha tribo ni Juda an ngatanan nga iginsugo ni Jehova kan Moises. 23  Kaupod niya hi Oholiab+ nga anak ni Ahisamac ha tribo ni Dan, usa nga eksperto nga parahimo ngan paradisenyo hin tela ngan paraburda gamit an inulang nga asul, de-lana nga inulang nga purpura, inulang nga malamrag an kapula, ngan maopay nga klase hin lino. 24  An ngatanan nga bulawan nga gin-gamit para ha ngatanan nga buruhaton ha baraan nga lugar katugbang han kantidad han bulawan han halad nga gin-aabyog,+ 29 ka talanton* ngan 730 ka sekel* uyon ha kabug-aton han sekel ha baraan nga lugar.* 25  Ngan an silber han mga rehistrado ha komunidad 100 ka talanton ngan 1,775 ka sekel uyon ha kabug-aton han sekel ha baraan nga lugar.* 26  An tagsa nga indibiduwal, nga iginrehistro tikang ha 20 anyos tipaigbaw, nagdara hin tunga ka sekel uyon ha kabug-aton han sekel ha baraan nga lugar*+ ngan an ira kadamu 603,550.+ 27  An paghurma han mga sul-otan ha baraan nga lugar ngan an mga sul-otan nga hirani ha kurtina nagkantidad hin 100 ka talanton; an 100 nga sul-otan katugbang han 100 ka talanton, usa ka talanton para ha tagsa nga sul-otan.+ 28  Tikang ha 1,775 ka sekel, naghimo hiya hin mga kaw-it para ha mga poste ngan ginhaklapan an mga bawbaw hito ngan gindurugtong ito. 29  An tumbaga han halad* 70 ka talanton ngan 2,400 ka sekel. 30  Pinaagi hito ginhimo niya an mga sul-otan ha aragian tipasulod ha tolda nga katirokan, an halaran nga tumbaga ngan an parilya nga tumbaga para hito, an ngatanan nga garamiton ha halaran, 31  an mga sul-otan ha palibot han bungsaran, an mga sul-otan ha aragian tipasulod ha bungsaran, ngan an ngatanan nga pantolda nga usok han tabernakulo ngan an ngatanan nga pantolda nga usok+ ha palibot han bungsaran.

Mga footnote

An usa ka siko katugbang han 44.5 cm (17.5 in.). Kitaa an Ap. B14.
Ha Ingles, copper.
Karuyag sidngon, an ginpainggat hin maopay nga mga espiho nga metal.
O “mga puropurseras” nga gin-gagamit ha pagsurusumpay.
O “mga puropurseras” nga gin-gagamit ha pagsurusumpay.
O “mga puropurseras” nga gin-gagamit ha pagsurusumpay.
O “mga puropurseras” nga gin-gagamit ha pagsurusumpay.
O “kurtina.”
Ha Ingles, purple.
Lit., “eskarlata.”
O “mga puropurseras” nga gin-gagamit ha pagsurusumpay.
An usa ka talanton katugbang han 34.2 kg. Kitaa an Ap. B14.
An usa ka sekel katugbang han 11.4 g. Kitaa an Ap. B14.
O “uyon ha baraan nga sekel.”
O “uyon ha baraan nga sekel.”
O “uyon ha baraan nga sekel.”
O “halad nga gin-aabyog.”