Exodo 28:1-43

  • Isurul-ot han mga saserdote (1-5)

  • An epod (6-14)

  • An tabon ha dughan (15-30)

    • Urim ngan Tumim (30)

  • An bado nga waray pako (31-35)

  • An putos ha ulo nga may plaka (36-39)

  • Iba nga isurul-ot han saserdote (40-43)

28  “Ipatawag tikang ha mga Israelita an imo bugto nga hi Aaron, upod an iya mga anak nga lalaki, basi magin saserdote ko hiya+—hi Aaron,+ upod hira Nadab ngan Abihu,+ hira Eleazar ngan Itamar+ nga mga anak ni Aaron.+  Maghihimo ka hin baraan nga mga isurul-ot para kan Aaron nga imo bugto, basi maghatag ha iya hin kadungganan ngan kaanyag.+  Makikiistorya ka ha ngatanan nga eksperto,* an mga ginpuno ko han espiritu han kinaadman,+ ngan hihimoon nira an mga bado ni Aaron ha pagbaraan ha iya, basi magin saserdote ko hiya.  “Ini an ira hihimoon nga mga isurul-ot: usa nga tabon ha dughan,+ usa nga epod,+ usa nga bado nga waray pako,+ usa nga hilaba nga bado nga tsikird, usa nga putos ha ulo,+ ngan usa nga paha;+ hihimoon nira ini nga baraan nga mga isurul-ot para ha imo bugto nga hi Aaron ngan ha iya mga anak, basi magin saserdote ko hiya.  Gagamiton han eksperto nga mga trabahador an bulawan, an inulang nga asul, an de-lana nga inulang nga purpura,* an inulang nga malamrag an kapula,* ngan an maopay nga klase hin lino.  “Hihimoon nira an epod tikang ha bulawan, inulang nga asul, de-lana nga inulang nga purpura, inulang nga malamrag an kapula, ngan maopay nga klase hin linubid nga lino, ngan buburdahan ito.+  Bubutangan ito hin duha nga hapin ha sugbong nga magtatakip hito ha duha nga kataposan hito.  An hinablon nga paha*+ nga igtataod ha epod para an epod mahigtan hin maopay ha hawak,* hihimoon ha pariho nga mga materyales: bulawan, inulang nga asul, de-lana nga inulang nga purpura, inulang nga malamrag an kapula, ngan maopay nga klase hin linubid nga lino.  “Makuha ka hin duha nga onix nga bato+ ngan iukit dida hito an mga ngaran han mga anak nga lalaki ni Israel,+ 10  unom nga ngaran ha usa nga bato ngan an unom nga nahibibilin nga ngaran ha usa pa nga bato, uyon ha pagkasunod-sunod han ira katawo. 11  An paraukit hin bato mag-uukit han mga ngaran han mga anak ni Israel ha duha nga bato nga sugad hin nag-uukit hiya hin selyo.+ Katapos, imo ito igbubutang dida ha mga enggaste* nga bulawan. 12  Imo ibubutang an duha nga bato dida ha mga hapin ha sugbong han epod sugad nga hinumdóman nga mga bato para ha mga anak ni Israel,+ ngan kinahanglan dad-on ni Aaron an ira mga ngaran ha atubangan ni Jehova dida ha iya duha nga hapin ha sugbong sugad nga hinumdóman. 13  Maghihimo ka hin mga enggaste nga bulawan 14  ngan duha nga kadena nga puro nga bulawan nga ginlubid pariho hin higot,+ ngan kinahanglan igtaod mo an linubid nga mga kadena ha mga enggaste.+ 15  “Magpapahimo ka ha paraburda hin tabon ha dughan han paghukom.+ Kinahanglan himoon ito pariho han epod, tikang ha bulawan, inulang nga asul, de-lana nga inulang nga purpura, inulang nga malamrag an kapula, ngan maopay nga klase hin linubid nga lino.+ 16  Kinahanglan kwadrado ito kon pipiloon, usa ka dangaw* an kahilaba ngan usa ka dangaw an kahilapad. 17  Magbubutang ka dida hito hin mga bato, upat ka rumbay nga bato. An siyahan nga rumbay rubi, topas, ngan esmeralda. 18  An ikaduha nga rumbay turkesa, sapiro, ngan haspe. 19  An ikatulo nga rumbay bato nga leshʹem,* agata, ngan amatista. 20  An ikaupat nga rumbay krisolito, onix, ngan jade. Kinahanglan igbutang ito ha mga enggaste nga bulawan. 21  An mga bato magigin katugbang han mga ngaran han 12 nga anak ni Israel. An kada usa sadang iukit pariho hin selyo, an tagsa nga ngaran nagrirepresentar han usa han 12 nga tribo. 22  “Maghihimo ka hin mga kadena nga linubid dida ha tabon ha dughan, pariho hin mga higot nga puro nga bulawan.+ 23  Maghihimo ka hin duha nga surosingsing nga bulawan para ha tabon ha dughan ngan igtaod an duha nga surosingsing dida ha duha nga kataposan han tabon ha dughan. 24  Imo isusulod an duha nga higot nga bulawan ha duha nga surosingsing dida ha mga kataposan han tabon ha dughan. 25  Isusulod mo an duha nga kataposan han duha nga higot ha duha nga enggaste, ngan kinahanglan igtaod mo ito ha mga hapin ha sugbong han epod, ha atubangan. 26  Maghihimo ka hin duha nga surosingsing nga bulawan ngan ibubutang ito ha duha nga kataposan ha sulod nga sidsid han tabon ha dughan, nga naatubang ha epod.+ 27  Maghihimo ka hin duha pa nga surosingsing nga bulawan ha atubangan han epod, ha ubos han duha nga hapin ha sugbong, hirani ha gintakipan hito, ha igbaw han hinablon nga paha* han epod.+ 28  An tabon ha dughan sadang igtaod ha nahimumutangan hito pinaagi hin higot nga asul, ihihigot an mga surosingsing hito ha mga surosingsing han epod. Pinaagi hini an tabon ha dughan magpapabilin ha epod, ha igbaw han hinablon nga paha.* 29  “Kinahanglan dad-on ni Aaron an mga ngaran han mga anak ni Israel ha tabon ha dughan han paghukom dida ha bawbaw han iya kasingkasing kon nasulod hiya ngadto ha Baraan sugad nga permanente nga hinumdóman ha atubangan ni Jehova. 30  Imo ibubutang an Urim ngan an Tumim*+ ha sulod han tabon ha dughan han paghukom, ngan kinahanglan aada ito ha bawbaw han kasingkasing ni Aaron kon masulod hiya ha atubangan ni Jehova, ngan kinahanglan pirme dad-on ni Aaron an ginagamit ha mga paghukom ha mga Israelita dida ha bawbaw han iya kasingkasing ha atubangan ni Jehova. 31  “Hihimoon mo an bug-os nga bado nga waray pako nga iginsusul-ot ha ilarom han epod tikang ha inulang nga asul.+ 32  Bubutangan ito hin buho ha igbaw* ha butnga hito. An buho hito kinahanglan may ribete nga hinablon ha palibot hito nga hinimo hin usa nga parahablon. Kinahanglan pariho ito han buho han kutamaya, basi diri ito magisi. 33  Maghihimo ka hin mga prutas nga granada tikang ha inulang nga asul, de-lana nga inulang nga purpura, ngan inulang nga malamrag an kapula ha palibot han sidsid hito, pati hin mga kampanilya nga bulawan ha mga butnga hito. 34  Paglalat-ang-lat-angon an usa nga kampanilya nga bulawan ngan usa nga prutas nga granada, usa nga kampanilya nga bulawan ngan usa nga prutas nga granada, ha palibot han sidsid han bado nga waray pako. 35  Kinahanglan isul-ot ito ni Aaron basi makag-alagad hiya, ngan an tunog hito kinahanglan mabatian kon masulod hiya ngadto ha santuaryo ha atubangan ni Jehova ngan kon magawas hiya, basi diri hiya mamatay.+ 36  “Maghihimo ka hin mainggat nga plaka tikang ha puro nga bulawan ngan dida hito ig-ukit ini sugad han pag-ukit han usa hin selyo: ‘An pagkabaraan kan Jehova.’+ 37  Kinahanglan igtaod mo ito ha putos ha ulo+ pinaagi han higot nga asul; magpapabilin ito dida ha prente han putos ha ulo. 38  Ibubutang ito ha agtang ni Aaron, ngan hi Aaron an may baratunon kon may tawo nga makabuhat hin sayop ha baraan nga mga butang,+ nga ginbaraan han mga Israelita han ira ito iginhalad sugad nga baraan nga mga regalo. Kinahanglan ada ito pirme ha iya agtang, basi makarawat nira an pag-uyon ha atubangan ni Jehova. 39  “Maghahablon ka hin hilaba nga bado nga tsikird tikang ha maopay nga klase hin lino, maghihimo hin putos ha ulo tikang ha maopay nga klase hin lino, ngan maghihimo hin hinablon nga paha.+ 40  “Maghihimo ka liwat hin higlaba nga mga bado, mga paha, ngan mga tabon ha ulo para ha mga anak ni Aaron,+ basi maghatag ha ira hin kadungganan ngan kaanyag.+ 41  Imo babadoan an imo bugto nga hi Aaron ngan an iya mga anak upod niya, ngan didihogan mo hira+ ngan ibubutang hira ha katungdanan*+ ngan babaraanon hira, ngan magigin mga saserdote ko hira. 42  Paghimo liwat hin lino nga mga karsonsilyo para ha ira basi igtabon ha ira pribado nga mga parte han lawas.+ Magtitikang ini ha baliatang tubtob ha mga paa. 43  Kinahanglan isul-ot ini ni Aaron ngan han iya mga anak kon masulod hira ngadto ha tolda nga katirokan o kon madaop hira ha halaran basi mag-alagad ha baraan nga lugar, basi diri hira magin salaan ngan mamatay. Permanente ito nga surundon para ha iya ngan ha iya katulinan* nga masunod ha iya.

Mga footnote

Lit., “maaramon an kasingkasing.”
Ha Ingles, purple.
Lit., “eskarlata.”
O “takgong.”
Ha iba nga lugar, “kupsan.”
An metal nga nakapot han marahalon nga bato basi diri matangtang.
Mga 22.2 cm (8.75 in.). Kitaa an Ap. B14.
Marahalon nga bato nga diri hinbabaroan kon ano, posible nga amber, hasinto, opal, o turmalin.
O “takgong.”
O “takgong.”
Kitaa an Glossary.
O “para ha ulo.”
Lit., “ngan pupun-on an ira kamot.”
Lit., “binhi.”