Exodo 15:1-27

  • Moises ngan kanta han kadaogan (1-19)

  • Miriam nagkanta sugad nga baton (20, 21)

  • Mapait nga tubig nagtam-is (22-27)

15  Hito nga takna hi Moises ngan an mga Israelita nagkanta hini nga kanta para kan Jehova:+ “Magkakanta ako kan Jehova, kay mahimayaon nga nagdaog hiya.+ An kabayo ngan an sakay hito iya iginlabog ngadto ha dagat.+   Hi Jah* an akon kusog ngan akon gahum, kay hiya an nagin akon katalwasan.+ Ini an akon Dios, ngan akon hiya pagdadayawon;+ an Dios han akon amay,+ ngan akon hiya papasidunggan.+   Hi Jehova gamhanan nga girriro.+ Jehova an iya ngaran.+   An mga karuwahe han Paraon ngan an iya kasundalohan Iya iginlabog ngadto ha dagat,+Ngan an iya pinakamag-opay nga mga girriro nagkalulumos ha Dagat nga Pula.+   Gintabonan hira han mabalud nga katubigan; linunód hira ngadto ha kahiladman pariho hin bato.+   An imo too nga kamot, O Jehova, daku an gahum;+An imo too nga kamot, O Jehova, nakakabungkag hin kaaway.   Ha imo duro nga pagkaharangdon napipirde mo an mga naatake ha imo;+Imo ginpapagawas an imo naglalaga nga kasina, gin-uugtang hira hito pariho hin dagami.   Pinaagi hin gininhawa ha mga buho han imo irong natirok an katubigan;Pinundo ito, ginpupugngan an baha;An mabalud nga katubigan nagbagtik dida ha butnga han dagat.   An kaaway nagsiring: ‘Malanat ako! Maaabtan ko hira! Akon babahinon an dinag-an tubtob nga makontento ako!* Akon huhulbuton an akon espada! Sasakupon hira han akon kamot!’+ 10  Hinuyop ka pinaagi han imo gininhawa, natabonan hira han dagat;+Linunód hira pariho hin tingga dida ha mabalud nga katubigan. 11  Hin-o ha mga dios an pariho ha imo, O Jehova?+ Hin-o an pariho ha imo, nga nagpapakita hin labaw gud nga pagkabaraan?+ An Dios nga angay kahadlokan pinaagi hin mga kanta ha pagdayaw, an Dios nga nagbubuhat hin urusahon nga mga butang.+ 12  Imo igin-unat an imo too nga kamot, ngan ginlamoy hira han tuna.+ 13  Pinaagi han imo maunungon nga gugma imo gin-giyahan an katawohan nga imo gintubos;+Pinaagi han imo kusog tutugwayan mo hira ngadto ha baraan nga lugar nga imo urukyan. 14  Kinahanglan makabati an katawohan;+ mangungurog hira;An duro nga kasakit* maglilikos ha mga umurukoy dida ha Filistia. 15  Hito nga takna an mga shik* han Edom mahahadlok hinduro,Ngan mangungurog an gamhanan nga mga magmarando* han Moab.+ An ngatanan nga umurukoy ha Canaan mahuhulop.+ 16  Aabaton nira an kahadlok ngan kalisang.+ Tungod han pagkagamhanan han imo kamot diri hira makakakiwa pariho hin bato Tubtob nga makaagi an imo katawohan, O Jehova,Tubtob nga makaagi+ an katawohan nga imo ginhimo.+ 17  Imo hira dadad-on ngan itatanom hira ha bukid nga imo panurundon,+An permanente nga lugar nga imo igin-andam para imo ukyan, O Jehova,Usa nga santuaryo, O Jehova, nga gin-establisar han imo mga kamot. 18  Hi Jehova magmamando sugad nga hadi ha kadayonan, oo ha kadayonan.+ 19  Han kinadto ha dagat an mga kabayo han Paraon pati an iya pan-girra nga mga karuwahe ngan an iya nakakabayo nga kasundalohan,+Iginbalik ni Jehova an katubigan han dagat ngada ha ira,+Pero an katawohan han Israel naglakat ha mamara nga tuna dida ha butnga han dagat.”+ 20  Katapos, hi Miriam nga propetisa, nga bugto ni Aaron, nagkuha hin tamborin, ngan an ngatanan nga babaye sinunod ha iya nga may mga tamborin ngan nagsasarayaw. 21  Hi Miriam nagkanta sugad nga baton ha mga lalaki: “Pagkanta kan Jehova, kay mahimayaon nga nagdaog hiya.+ An kabayo ngan an sakay hito iya iginlabog ngadto ha dagat.”+ 22  Ha urhi ginpangunahan ni Moises an Israel ha pagbaya tikang ha Dagat nga Pula, ngan kinadto hira ha kamingawan han Shur ngan naglinakat hin tulo ka adlaw didto ha kamingawan, pero waray hira makaagi hin tubig. 23  Inabot hira ha Mara,*+ pero waray nira mainom an tubig ha Mara kay mapait ito. Amo nga iya ito ginngaranan hin Mara. 24  Salit an katawohan nagtikang pagngurutob kontra kan Moises,+ hira nasiring: “Ano an amon iinumon?” 25  Ginuliat hiya kan Jehova,+ ngan igintutdo ni Jehova ha iya an usa nga gutiay nga kahoy. Han iya ito iginlabog ha tubig, nagin matam-is an tubig. Didto nag-establisar Hiya para ha ira hin regulasyon ngan hin basihan ha paghukom, ngan didto Iya ginsarihan hira.+ 26  Hiya nagsiring: “Kon imo gud pamamatian an tingog ni Jehova nga imo Dios ngan bubuhaton an husto ha iya pagkita ngan maghahatag hin atensyon ha iya mga sugo ngan masunod han ngatanan niya nga regulasyon,+ diri ko ipapadapat ha imo an bisan ano han mga sakit nga akon iginpadapat ha mga Ehiptohanon,+ kay ako, hi Jehova, ako an nagtatambal ha imo.”+ 27  Katapos hito, inabot hira ha Elim, diin may 12 nga burabod han tubig ngan 70 nga kahoy nga palma. Salit nagkampo hira didto ha ligid han tubig.

Mga footnote

“Jah” an ginpahalipot nga porma han ngaran nga Jehova.
O “an akon kalag.”
Lit., “mga kaul-ol ha pag-anak.”
An shik usa nga lider han tribo.
O “an mga diktador.”
Nangangahulogan nga “Kapaitan.”