Exodo 34:1-35

  • Igin-andam bag-o nga mga papan (1-4)

  • Moises nakita himaya ni Jehova (5-9)

  • Detalye han kasabotan gin-unabi utro (10-28)

  • Nasanag an nawong ni Moises (29-35)

34  Katapos, hi Jehova nagsiring kan Moises: “Pagtabas hin duha nga papan nga bato pariho han siyahan,+ ngan isusurat ko ha mga papan an mga pulong nga nakadto ha siyahan nga mga papan+ nga imo ginpusak.+  Pag-andam para buwas, kay pagkaaga masagka ka ha Bukid Sinai ngan matindog ka ha akon atubangan didto ha pungkay han bukid.+  Pero waray bisan hin-o nga puydi umupod ha imo ha pagsagka, ngan waray bisan hin-o nga sadang makita ha bisan diin dida ha bukid. Bisan an mga karnero o mga baka diri sadang manabsab ha atubangan hito nga bukid.”+  Salit hi Moises nagtabas hin duha nga papan nga bato pariho han siyahan ngan binuhát hin temprano ha aga ngan sinagka ha Bukid Sinai sugad han iginsugo ni Jehova ha iya, ngan ginbitbit niya an duha nga papan nga bato.  Katapos, hi Jehova linusad+ ha dampog ngan tinindog didto hirani ha iya ngan iginpasamwak an ngaran ni Jehova.+  Hi Jehova linabay ha iya atubangan ngan nagpasamwak: “Hi Jehova, hi Jehova, usa nga Dios nga maloloy-on+ ngan mapinairon,*+ diri madagmit masina+ ngan hura hin maunungon nga gugma*+ ngan kamatuoran,*+  nagpapakita hin maunungon nga gugma ha yinukot,+ nagpapasaylo han sayop ngan pagtalapas ngan sala,+ pero diri gud niya papasagdan nga diri sirotan an may sala,+ nagpapadapat hin sirot ngada ha mga anak ngan ngada ha mga apo tungod han kasaypanan han mga amay, ngada ha ikatulo nga henerasyon ngan ngada ha ikaupat nga henerasyon.”+  Hi Moises nagdagmit pagyukbo dida ha tuna ngan hinapa.  Katapos, hiya nagsiring: “Yana, kon nakakarawat ako han imo pag-uyon, O Jehova, kon sugad, alayon Jehova, upod ha amon dida ha amon butnga,+ bisan kon kami nga katawohan matig-a an ulo,*+ ngan pasayloa an amon sayop ngan an amon sala,+ ngan kuhaa kami sugad nga imo kalugaringon nga panag-iya.” 10  Hiya binaton: “Kitaa, naghihimo ako hin kasabotan: Ha atubangan han ngatanan mo nga katawohan, magbubuhat ako hin urusahon nga mga butang nga waray pa gud buhata* ha bug-os nga tuna o dida ha ngatanan nga nasud,+ ngan an ngatanan nga katawohan nga ha ira lugar naukoy kamo makakakita han buhat ni Jehova, kay urusahon gud ito nga butang nga akon ginbubuhat ha iyo.+ 11  “Paghatag hin atensyon ha akon iginsusugo ha iyo yana nga adlaw.+ Kitaa, akon ginpapaiwas tikang ha iyo atubangan an mga Amorita, an mga Canaanita, an mga Hiteo, an mga Perizita, an mga Hivita, ngan an mga Jebusita.+ 12  Pag-ikmat nga diri kamo maghimo hin kasabotan ha mga umurukoy han tuna nga iyo kakadtoan,+ kay mahimo ito magin bitik ha butnga niyo.+ 13  Lugod bubungkagon niyo an ira mga halaran, pupusakon niyo an ira sagrado nga mga harigi, ngan pangungutdon niyo an ira sagrado nga mga poste.*+ 14  Ayaw pagyukbo ha iba nga dios,+ kay hi Jehova kilala nga* nagsusugo nga ihatag ha iya an eksklusibo nga debosyon.* Oo, hiya usa nga Dios nga nagsusugo nga ihatag ha iya an eksklusibo nga debosyon.+ 15  Pag-ikmat nga diri ka maghimo hin kasabotan ha mga umurukoy han tuna, kay kon magbuhat hira hin imoralidad pinaagi ha pagsingba ha ira mga dios ngan maghalad ha ira mga dios,+ may mag-aagda ha imo ngan makaon ka tikang ha iya halad.+ 16  Katapos, sigurado nga imo kukuhaon an iba han ira mga anak nga babaye para ha imo mga anak nga lalaki,+ ngan an ira mga anak nga babaye magbubuhat hin imoralidad pinaagi ha pagsingba ha ira mga dios ngan mag-aaghat ha imo mga anak nga lalaki nga magbuhat hin imoralidad pinaagi ha pagsingba ha ira mga dios.+ 17  “Ayaw paghimo hin mga dios tikang ha hinurma nga metal.+ 18  “Isasaurog mo an Piyesta han Tinapay nga Waray Libadura.+ Makaon ka hin tinapay nga waray libadura, sugad han akon iginsugo ha imo; buhata ini ha sulod hin pito ka adlaw ha itinanda nga panahon ha bulan han Abib,*+ kay hito nga bulan han Abib ginawas ka ha Ehipto. 19  “Akon an tagsa nga suhag nga lalaki,*+ upod na an ngatanan nga hayop, suhag man ito nga baka o karnero nga lalakí.+ 20  An suhag han usa nga asno imo tutubuson hin usa nga karnero. Pero kon diri mo ito tutubuson, kinahanglan barion mo an liog hito. Tutubuson mo an tagsa nga suhag han imo mga anak nga lalaki.+ Waray bisan usa nga mahimo dumaop ha akon atubangan nga waray dara. 21  “Unom ka adlaw nga magtatrabaho ka, pero ha ikapito ka adlaw mapahuway ka.*+ Bisan ha panahon han pag-arado ngan pag-ani, mapahuway ka. 22  “Ngan imo isiselebrar an Piyesta han mga Semana pinaagi han siyahan nga hinog nga mga bunga han inani nga trigo, ngan an Piyesta han Pagtirok* ha kataposan han tuig.+ 23  “Tulo ka beses ha usa ka tuig, an ngatanan mo nga tawo* madaop ha atubangan han tinuod nga Ginoo, hi Jehova, an Dios han Israel.+ 24  Kay akon paiiwason an mga nasud tikang ha imo atubangan,+ ngan akon pahahaluagon an imo teritoryo, ngan waray bisan hin-o nga maghihingyap han imo tuna samtang nasagka ka basi dumaop ha atubangan ni Jehova nga imo Dios hin tulo ka beses ha usa ka tuig. 25  “Ayaw ighalad an dugo han akon halad kaupod an bisan ano nga may libadura.+ An halad ha piyesta han Paskua diri sadang ibilin ha bug-os nga gab-i tubtob ha kaaga.+ 26  “An pinakamaopay han siyahan nga hinog nga mga bunga han imo tuna dadad-on mo ngadto ha balay ni Jehova nga imo Dios.+ “Ayaw pagpakaladkari an nati nga kanding ha gatas han nanay hito.”+ 27  Hi Jehova nagsiring pa kan Moises: “Imo isusurat ini nga mga pulong,+ kay uyon hini nga mga pulong, naghihimo ako hin kasabotan ha imo ngan ha Israel.”+ 28  Ngan hiya nagpabilin didto kan Jehova ha sulod hin 40 ka adlaw ngan 40 ka gab-i. Waray hiya kumaon hin tinapay ngan waray hiya uminom hin tubig.+ Ngan Iya iginsurat ha mga papan an mga pulong han kasabotan, an Napulo nga Sugo.*+ 29  Katapos, linugsad hi Moises tikang ha Bukid Sinai, ngan an duha nga papan han Pagpamatuod ada ha iya kamot.+ Han linugsad hi Moises tikang ha bukid, diri hiya maaram nga nasanag an panit han iya nawong tungod han iya pakiistorya ha Dios. 30  Han nakita ni Aaron ngan han ngatanan nga Israelita hi Moises, ira naobserbaran nga nasanag an panit han iya nawong ngan nahadlok hira paghirani ha iya.+ 31  Pero gintawag hira ni Moises, salit hi Aaron ngan an ngatanan nga lider han komunidad kinadto ha iya, ngan hi Moises nagyakan ha ira. 32  Katapos hito, an ngatanan nga Israelita humirani ha iya, ngan iya iginhatag ha ira an ngatanan nga sugo nga iginhatag ha iya ni Jehova ha Bukid Sinai.+ 33  Kon nahuhuman hi Moises pagyakan ha ira, nagbubutang hiya hin tabon ha iya nawong.+ 34  Pero kon hi Moises napakadto ha atubangan ni Jehova basi makiistorya ha iya, gintatangtang niya an tabon tubtob ha iya paggawas.+ Katapos, nagawas hiya ngan iginpapahayag ha mga Israelita an mga sugo nga iya nakarawat.+ 35  Ngan nakita han mga Israelita nga an panit ha nawong ni Moises nasanag; katapos, iginbabalik ni Moises ha iya nawong an tabon tubtob nga kumadto hiya ha Dios* basi makiistorya.+

Mga footnote

O “pagkamatinumanon.”
O “mahigugmaon nga pagkabuotan.”
O “makonsiderasyon.”
Lit., “matig-a an liog.”
O “laranga.”
Kitaa an Glossary.
Lit., “Jehova, an iya ngaran.”
O “diri natugot nga may mga karibal.”
Kitaa an Ap. B15.
Lit., “tagsa nga nag-aabri han tagoangkan.”
O “tutumanon mo an sabbath.”
Gintatawag liwat nga Piyesta han mga Payag (mga Tabernakulo).
O “mga lalaki.”
Lit., “an Napulo nga Pulong.” Gintatawag liwat nga an Dekalogo.
Lit., “iya.”