Exodo 8:1-32

  • Peste 2: mga pakla (1-15)

  • Peste 3: mga tagnok (16-19)

  • Peste 4: mga langaw nga nangangagat (20-32)

    • Gosen waray maapektohi (22, 23)

8  Katapos, hi Jehova nagsiring kan Moises: “Pakadto ha Paraon ngan sumati hiya, ‘Ini an ginsisiring ni Jehova: “Palargaha an akon katawohan basi makag-alagad hira ha akon.+  Kon padayon nga dumiri ka ha pagpalarga ha ira, magpapadapat ako hin peste ha imo bug-os nga teritoryo pinaagi hin mga pakla.+  Ngan an Salog Nilo mapupuno hin mga pakla, ngan magkakasaka ito ngan masulod ha imo balay, ha imo kwarto, ha imo higdaan, ha mga balay han imo mga surugoon ngan ha imo katawohan, ha imo mga pugon, ngan ha imo mga surudlan ha pagmasa.*+  An mga pakla magkakasaka ngada ha imo, ha imo katawohan, ngan ha ngatanan nimo nga surugoon.”’”  Ha urhi, hi Jehova nagsiring kan Moises: “Sidnga hi Aaron, ‘Ig-unat an imo kamot nga kapot an imo tungkod dida ha bawbaw han mga salog, ha mga kanal han Nilo, ngan ha mga lugar nga tubigon, ngan pahinaboa nga magkasaka an mga pakla ngada ha tuna han Ehipto.’”  Salit igin-unat ni Aaron an iya kamot ha bawbaw han katubigan han Ehipto, ngan an mga pakla nagtikang magkasaka ngan magtabon ha tuna han Ehipto.  Pero ginsubad liwat ito han madyikero nga mga saserdote pinaagi han ira misteryoso nga mga madyik, ngan ginpahinabo liwat nira nga magkasaka an mga pakla ngada ha tuna han Ehipto.+  Katapos, iginpatawag han Paraon hira Moises ngan Aaron ngan nagsiring: “Pakimalooy kan Jehova nga kuhaon an mga pakla tikang ha akon ngan ha akon katawohan,+ kay karuyag ko na palargahon an iyo katawohan basi makaghalad hira kan Jehova.”  Katapos, hi Moises nagsiring ha Paraon: “Ikaw an pagdesisyon kon san-o ako makikimalooy basi an mga pakla kuhaon tikang ha imo, ha imo mga surugoon, ha imo katawohan, ngan ha imo mga balay. Ha Salog Nilo la ito magpapabilin.” 10  Binaton hiya: “Buwas.” Salit hi Moises nagsiring: “Mahitatabo ito uyon ha imo pulong basi mahibaroan mo nga waray bisan hin-o nga pariho kan Jehova nga amon Dios.+ 11  An mga pakla mabaya ha imo, ha imo mga balay, ha imo mga surugoon, ngan ha imo katawohan. Magpapabilin la ito ha Nilo.”+ 12  Salit hira Moises ngan Aaron ginawas tikang ha atubangan han Paraon, ngan hi Moises nakimalooy kan Jehova mahitungod han mga pakla nga Iya iginpadara ngada ha Paraon.+ 13  Katapos, ginbuhat ni Jehova an ginhangyo ni Moises, ngan an mga pakla nagtikang magkamatay dida ha mga balay, ha mga bungsaran, ngan ha kaumhan. 14  Ginpundok ito han mga Ehiptohanon ha diri maihap nga mga tambak, ngan an tuna nagtikang magbaho. 15  Han nakita han Paraon nga maopay na an kahimtang, iya ginpatig-a an iya kasingkasing+ ngan diniri hiya ha pagpamati ha ira, sugad han ginsiring ni Jehova. 16  Hi Jehova nagsiring yana kan Moises: “Sidnga hi Aaron, ‘Alsaha an imo tungkod ngan balbaga an tapotapo han tuna, ngan magigin mga tagnok ito ha bug-os nga tuna han Ehipto.’” 17  Ngan ginbuhat nira ini. Igin-unat ni Aaron an iya kamot kapot an iya tungkod ngan ginbalbag an tapotapo han tuna, ngan an mga tagnok kinadto ha tawo ngan hayop. An ngatanan nga tapotapo han tuna nagin mga tagnok ha bug-os nga tuna han Ehipto.+ 18  An madyikero nga mga saserdote nagsari pagsubad ngan paghimo hin mga tagnok pinaagi han ira misteryoso nga mga madyik,+ pero waray hira makahimo. Ngan an mga tagnok kinadto ha tawo ngan hayop. 19  Salit an madyikero nga mga saserdote nagsiring ha Paraon: “Tudlo ito han Dios!”+ Pero an kasingkasing han Paraon padayon nga nagin matig-a, ngan waray hiya mamati ha ira, sugad han ginsiring ni Jehova. 20  Katapos, hi Jehova nagsiring kan Moises: “Buhát hin temprano buwas nga aga ngan kadto ha atubangan han Paraon. Kitaa! Magawas hiya ngadto ha tubig! Ngan kinahanglan sumiring ka ha iya, ‘Ini an ginsiring ni Jehova: “Palargaha an akon katawohan basi makag-alagad hira ha akon. 21  Pero kon diri mo palargahon an akon katawohan, magpapadara ako hin mga langaw nga nangangagat ngada ha imo, ha imo mga surugoon, ngan ha imo katawohan ngan ha imo mga balay; ngan an mga balay ha Ehipto mapupuno hin mga langaw nga nangangagat, ngan matatabonan pa ngani hito an tuna nga ira* gintitindogan. 22  Hito nga adlaw akon gud puproteksyonan an tuna han Gosen, diin naukoy an akon katawohan. Diri didto magkakaada hin mga langaw nga nangangagat,+ ngan pinaagi hini mahibabaro kamo nga ako, hi Jehova, aanhi hini nga tuna.+ 23  Ngan maghihimo ako hin kaibahan butnga han akon katawohan ngan han imo katawohan. Buwas mahitatabo ini nga tigaman.”’” 24  Ngan ginbuhat ito ni Jehova, ngan an madakmol nga mga panon hin mga langaw nga nangangagat nagtikang magkasulod ha balay han Paraon ngan ha mga balay han iya mga surugoon ngan ha bug-os nga tuna han Ehipto.+ An tuna gindaot han mga langaw nga nangangagat.+ 25  Ha kataposan, iginpatawag han Paraon hira Moises ngan Aaron ngan nagsiring: “Kadto na, paghalad kamo ha iyo Dios dinhi hini nga tuna.” 26  Pero hi Moises nagsiring: “Diri husto nga buhaton ito, kay an amon ighahalad kan Jehova nga amon Dios magigin mangil-ad ha mga Ehiptohanon.+ Kon maghahalad kami hin mangil-ad ha mga Ehiptohanon samtang nagkikita hira, diri ba kami nira babatuhon? 27  Magbibiyahe kami hin tulo ka adlaw ngadto ha kamingawan, ngan didto maghahalad kami kan Jehova nga amon Dios, sugad han iya ginsiring ha amon.”+ 28  Yana an Paraon nagsiring: “Palalargahon ko kamo basi maghalad kan Jehova nga iyo Dios didto ha kamingawan. Pero ayaw la kamo pagpahirayo hinduro. Pakimalooy kamo para ha akon.”+ 29  Katapos, hi Moises nagsiring: “Yana mabaya ako ha imo, ngan makikimalooy ako kan Jehova, ngan buwas an mga langaw nga nangangagat mabaya ha Paraon, ha iya mga surugoon, ngan ha iya katawohan. Pero kinahanglan nga diri na kami limbongan* han Paraon pinaagi ha pagdumiri nga palargahon an katawohan basi maghalad kan Jehova.”+ 30  Katapos, hi Moises ginawas tikang ha atubangan han Paraon ngan nakimalooy kan Jehova.+ 31  Salit ginbuhat ni Jehova an ginsiring ni Moises, ngan an mga langaw nga nangangagat binaya ha Paraon, ha iya mga surugoon, ngan ha iya katawohan. Waray bisan usa nga nahibilin. 32  Pero ginpatig-a utro han Paraon an iya kasingkasing ngan waray palargaha an katawohan.

Mga footnote

O “mga yahong.”
Karuyag sidngon, an mga Ehiptohanon.
O “pagminulayan.”