Exodo 7:1-25

  • Ginparig-on ni Jehova hi Moises (1-7)

  • An tungkod ni Aaron nagin daku nga halas (8-13)

  • Peste 1: tubig nagin dugo (14-25)

7  Katapos, hi Jehova nagsiring kan Moises: “Kitaa, ginhimo ko ikaw nga sugad hin Dios* ha Paraon, ngan hi Aaron nga imo kalugaringon nga bugto magigin imo propeta.+  Kinahanglan imo utruhon ha imo bugto nga hi Aaron an ngatanan nga pulong nga akon isusugo ha imo, ngan makikiistorya hiya ha Paraon, ngan an mga Israelita iya palalargahon tikang ha iya tuna.  Pero ako, papabay-an ko nga magin matig-a an kasingkasing han Paraon,+ ngan padadamuon ko an akon mga tigaman ngan an akon mga milagro ha tuna han Ehipto.+  Pero diri mamamati ha iyo an Paraon, ngan akon gagamiton an gahum han akon kamot kontra ha Ehipto ngan pagagawson ko an akon damu nga tawo,* an akon katawohan, an mga Israelita, tikang ha tuna han Ehipto pinaagi hin magbug-at nga mga paghukom.+  Ngan makikilala gud han mga Ehiptohanon nga ako hi Jehova+ kon akon ig-unat an akon kamot kontra ha Ehipto ngan pagawson an mga Israelita tikang ha butnga nira.”  Ginbuhat nira Moises ngan Aaron an iginsugo ha ira ni Jehova; amo gud an ira ginbuhat.  Hi Moises 80 anyos ngan hi Aaron 83 anyos han nakiistorya hira ha Paraon.+  Yana hi Jehova nagsiring kanda Moises ngan Aaron:  “Kon magsiring ha iyo an Paraon, ‘Pagbuhat hin milagro,’ niyan sidnga hi Aaron, ‘Kuhaa an imo tungkod ngan ig-itsa ito ha atubangan han Paraon.’ Magigin daku ito nga halas.”+ 10  Salit hira Moises ngan Aaron kinadto ha Paraon ngan ginbuhat kon ano gud an iginsugo ni Jehova. Igin-itsa ni Aaron an iya tungkod ha atubangan han Paraon ngan han iya mga surugoon, ngan nagin daku ito nga halas. 11  Pero, iginpatawag han Paraon an maaramon nga mga tawo ngan an mga barangan, ngan an madyikero nga mga saserdote ha Ehipto+ nagbuhat liwat hito pinaagi han ira madyik.*+ 12  Igin-itsa han kada tagsa an iya tungkod, ngan nagin dagku ito nga mga halas; pero ginlamoy han tungkod ni Aaron an ira mga tungkod. 13  Bisan pa hito, an kasingkasing han Paraon nagin matig-a,+ ngan waray hiya mamati ha ira, sugad han ginsiring ni Jehova. 14  Katapos, hi Jehova nagsiring kan Moises: “An kasingkasing han Paraon diri nasugot.+ Nagdumiri hiya nga palargahon an katawohan. 15  Pakadto ha Paraon buwas nga aga. Kitaa! Magawas hiya ngadto ha tubig! Ngan kinahanglan kumadto ka pagtapo ha iya ha ligid han Salog Nilo; ngan kapti an tungkod nga nagin halas.+ 16  Ngan kinahanglan sumiring ka ha iya, ‘Hi Jehova nga Dios han mga Hebreo nagsugo ha akon nganhi ha imo,+ ngan hiya nasiring: “Palargaha an akon katawohan basi makag-alagad hira ha akon ha kamingawan,” pero waray ka sumugot tubtob yana. 17  Ini an siring ni Jehova: “Pinaagi hini makikilala mo nga ako hi Jehova.+ Kitaa, akon babalbagon an tubig ha Salog Nilo pinaagi han tungkod nga adi ha akon kamot, ngan magigin dugo ito. 18  Ngan magkakamatay an mga isda ha Nilo, ngan an Nilo magbabaho, ngan imposible gud nga mainom han mga Ehiptohanon an tubig nga tikang ha Nilo.”’” 19  Katapos, hi Jehova nagsiring kan Moises: “Sidnga hi Aaron, ‘Kuhaa an imo tungkod ngan ig-unat an imo kamot ha bawbaw han katubigan han Ehipto,+ ha bawbaw han mga salog hito, ha bawbaw han mga kanal* hito, ha bawbaw han mga lugar hito nga tubigon,+ ngan ha bawbaw han ngatanan nga tirokan hin tubig hito, basi mahimo ito nga dugo.’ Magkakaada hin dugo ha bug-os nga tuna han Ehipto, bisan ha mga surudlan nga kahoy ngan bato.” 20  Ginbuhat dayon nira Moises ngan Aaron an iginsugo ni Jehova. Iya gin-alsa an tungkod ngan ginbalbag an tubig ha Salog Nilo ha atubangan han Paraon ngan han iya mga surugoon, ngan an ngatanan nga tubig ha salog nahimo nga dugo.+ 21  Ngan nagkamatay an mga isda ha salog,+ ngan nagtikang pagbaho an salog, ngan an mga Ehiptohanon waray makainom han tubig nga tikang ha Nilo,+ ngan nagkaada hin dugo ha bug-os nga tuna han Ehipto. 22  Bisan pa hito, an madyikero nga mga saserdote han Ehipto nagbuhat hin pariho hito pinaagi han ira misteryoso nga mga madyik,+ salit an kasingkasing han Paraon padayon nga nagin matig-a, ngan waray hiya mamati ha ira, sugad han ginsiring ni Jehova.+ 23  Katapos, an Paraon inuli ha iya balay, ngan waray liwat niya ito ibutang ha iya kasingkasing. 24  Salit an ngatanan nga Ehiptohanon nagbuho ha palibot han Nilo para hin tubig nga maiinom, kay diri nira naiinom an tubig han Nilo. 25  Ngan naglabay an pito ka adlaw katapos balbagon ni Jehova an Nilo.

Mga footnote

Lit., “ginhimo ko ikaw nga Dios.”
Lit., “an akon mga kasundalohan.”
O “ira mga abilidad ha pagmadyik.”
Karuyag sidngon, mga kanal nga tikang ha Nilo.