Exodo 12:1-51

  • Pagtikang han Paskua (1-28)

    • Dugo isasablig ha mga hamba (7)

  • Peste 10: mga suhag ginpamatay (29-32)

  • Nagtikang an pagbaya ha Ehipto (33-42)

    • Kataposan han 430 ka tuig (40, 41)

  • Instruksyon para ha Paskua (43-51)

12  Yana hi Jehova nagsiring kanda Moises ngan Aaron didto ha tuna han Ehipto:  “Ini nga bulan an magigin tinikangan han mga bulan para ha iyo. Ini an magigin siyahan han mga bulan han tuig para ha iyo.+  Pakiistorya ha bug-os nga komunidad han Israel ngan sumati hira, ‘Ha ikanapulo ka adlaw hini nga bulan, an tagsa ha ira kinahanglan magkuha hin usa nga karnero+ para ha panimalay han ira amay, usa nga karnero para ha usa nga panimalay.  Pero kon an panimalay gutiay hinduro para ha karnero, hira ngan an ira* pinakahirani nga amyaw kinahanglan magsaro-saro hito dida ha ira balay depende ha kadamu han mga tawo.* Kon nagkakarkulo, siguroha kon ano kadamu nga karne han karnero an makakaon han kada tagsa.  An imo karnero kinahanglan mahimsog,+ lalakí nga usa ka tuig an edad. Mahimo ka pumili tikang ha mga karnero nga lalakí o tikang ha mga kanding.  Kinahanglan atamanon mo ito tubtob ha ika-14 ka adlaw hini nga bulan,+ ngan an bug-os nga kongregasyon han komunidad han Israel kinahanglan mag-ihaw* hito ha pagtikasirom.*+  Kinahanglan kuhaon nira an iba han dugo ngan isablig ito ha duha nga ligid han hamba han purtahan ngan ha igbaw nga bahin hito dida ha mga balay nga kakaonan nira han karnero.+  “‘Kinahanglan kaunon nira an karne hito nga gab-i.+ Sadang nira ito litsunon ha kalayo ngan kaunon ito kaupod han tinapay nga waray libadura+ ngan mga utanon nga mapait.+  Ayaw pagkaona an bisan ano nga bahin hito nga hilaw o linaga, nga ginluto ha tubig, lugod kinahanglan litsunon ito ha kalayo, an ulo hito pati an mga tiil ngan an mga sulod han ginhawa hito. 10  Ayaw kamo pagsalin hin bisan ano nga bahin hito tubtob ha kaaga, pero an bisan ano nga nahisalin hito tubtob ha kaaga kinahanglan sunugon niyo ha kalayo.+ 11  Ngan sugad hini niyo ito kakaunon, nakataod an iyo paha,* nakasul-ot an iyo sandalyas, ngan nakapot ha iyo tungkod; ngan sadang kamo magdagmit ha pagkaon hito. Ito an Paskua ni Jehova. 12  Kay maagi ako ha tuna han Ehipto hito nga gab-i ngan papatayon ko an ngatanan nga suhag ha tuna han Ehipto, tikang ha tawo ngadto ha hayop;+ ngan magpapadapat ako hin paghukom ha ngatanan nga dios han Ehipto.+ Ako hi Jehova. 13  An dugo amo an iyo magigin tigaman ha mga balay diin aadto kamo; ngan makikita ko an dugo ngan malabay la ha iyo, ngan an peste diri mahingangada ha iyo basi dauton kamo kon akon sirotan an tuna han Ehipto.+ 14  “‘Ito nga adlaw magigin hinumdóman para ha iyo, ngan kinahanglan iselebrar niyo ito sugad nga piyesta para kan Jehova ha ngatanan niyo nga henerasyon. Sugad nga nagpapadayon nga surundon, kinahanglan iselebrar niyo ito. 15  Pito ka adlaw nga makaon kamo hin tinapay nga waray libadura.+ Oo, ha siyahan nga adlaw igagawas niyo an minasa nga ipaturubo tikang ha iyo mga balay, kay an bisan hin-o nga nagkikinaon han may libadura tikang ha siyahan nga adlaw tubtob ha ikapito nga adlaw, ito nga tawo* kinahanglan patayon.* 16  Ha siyahan nga adlaw magkakaada kamo hin baraan nga kombensyon, ngan ha ikapito ka adlaw usa pa nga baraan nga kombensyon. Waray trabaho nga pagbubuhaton hini nga mga adlaw.+ An kinahanglan la kaunon han tagsa nga tawo,* ito la an mahimo niyo andamon. 17  “‘Kinahanglan iselebrar niyo an Piyesta han Tinapay nga Waray Libadura,+ kay hito mismo nga adlaw, igagawas ko an iyo damu nga tawo* tikang ha tuna han Ehipto. Ngan kinahanglan iselebrar niyo ito nga adlaw ha ngatanan niyo nga henerasyon sugad nga nagpapadayon nga surundon. 18  Ha siyahan nga bulan, ha ika-14 ka adlaw han bulan, ha pagsirom, makaon kamo hin tinapay nga waray libadura tubtob ha ika-21 ka adlaw han bulan, ha pagsirom.+ 19  Waray minasa nga ipaturubo nga mahiaagian dida ha iyo mga balay ha sulod hin pito ka adlaw, kay an bisan hin-o nga kumaon hin may libadura, dayo man hiya o Israelita,+ ito nga tawo* kinahanglan patayon.*+ 20  Ayaw kamo pagkaon hin bisan ano nga may libadura. Ha ngatanan niyo nga balay, makaon kamo hin tinapay nga waray libadura.’” 21  Iginpatawag dayon ni Moises an ngatanan nga tigurang han Israel+ ngan ginsidngan hira: “Kadto kamo ngan pagpili hin bata pa nga mga hayop* para ha tagsa niyo nga mga pamilya, ngan ihawa an halad para ha Paskua. 22  Katapos, kinahanglan iyo itunlob an usa ka butok han hisopo ha dugo nga aada ha planggana ngan isablig an dugo ha igbaw nga bahin han hamba han purtahan ngan ha duha nga ligid hito; ngan waray ha iyo magawas ha purtahan han iya balay tubtob ha kaaga. 23  Katapos, pag-agi ni Jehova basi ipadapat an peste ha mga Ehiptohanon ngan makita an dugo ha igbaw nga bahin han hamba han purtahan ngan ha duha nga ligid hito, sigurado nga lalabyan la ni Jehova an purtahan, ngan diri niya tutugotan nga sumulod ha iyo mga balay an peste nga nakakamatay.*+ 24  “Kinahanglan iyo isaurog ini nga okasyon sugad nga nagpapadayon nga regulasyon para ha iyo ngan ha iyo mga anak.+ 25  Ngan kon makasulod na kamo ha tuna nga ihahatag ha iyo ni Jehova sugad han iya ginsiring, kinahanglan ipadayon niyo ini nga selebrasyon.+ 26  Ngan kon an iyo mga anak magpakiana ha iyo, ‘Ano an kahulogan hini nga selebrasyon para ha iyo?’+ 27  kinahanglan sumiring kamo, ‘Amo ito an halad ha Paskua ni Jehova, nga linabay la ha mga balay han mga Israelita didto ha Ehipto han iya iginpadapat an peste ha mga Ehiptohanon, pero gintalwas niya an amon mga panimalay.’” Katapos, an katawohan nanyukbo ngan nanhapa. 28  Salit linakat an mga Israelita ngan ginbuhat an iginsugo ni Jehova kanda Moises ngan Aaron.+ Amo gud an ira ginbuhat. 29  Katapos, ha katutnga han gab-i, ginpatay ni Jehova an ngatanan nga suhag ha tuna han Ehipto,+ tikang ha suhag han Paraon nga nalingkod ha iya trono tubtob ha suhag han bihag nga adto ha prisohan,* ngan an ngatanan nga suhag han mga hayop.+ 30  Hito nga gab-i binuhát an Paraon pati an ngatanan niya nga surugoon ngan an ngatanan nga iba pa nga Ehiptohanon, ngan nagkaada hin duro nga pagnguyngoy ha mga Ehiptohanon, kay waray bisan usa nga balay nga waray patay.+ 31  Hito nga gab-i iginpatawag dayon niya hira Moises ngan Aaron+ ngan nagsiring: “Pagkabuhát kamo, iwas kamo tikang ha akon katawohan, kamo ngan an iba pa nga mga Israelita. Kadto kamo ngan pag-alagad kan Jehova, sugad han iyo ginsiring.+ 32  Dad-a liwat an iyo mga karnero ngan an iyo mga baka ngan larga kamo, sugad han iyo ginsiring.+ Pero kinahanglan bendisyonan liwat ako niyo.” 33  Ngan ginsagda han mga Ehiptohanon an katawohan nga bumaya dayon+ hito nga tuna “tungod kay,” sumala han ira ginsiring, “kami ngatanan sugad hin mga patay na!”+ 34  Salit gindara han katawohan an ira minasa nga harina nga waray pa libadura, pati an ira mga surudlan ha pagmasa* nga ginputos han ira mga dugnit nga ira ginpas-an. 35  Ginbuhat han mga Israelita an ginsiring ha ira ni Moises ngan nangaro hira ha mga Ehiptohanon hin mga gamit nga silber ngan bulawan ngan hin mga bado.+ 36  Ginpahinabo ni Jehova nga an mga Ehiptohanon magpakita hin pag-uyon ha iya katawohan, salit ira gintagan hira han ira ginpangaro, ngan an mga Ehiptohanon ira ginpanguhaan hin mga butang.+ 37  Katapos, an mga Israelita linarga tikang ha Rameses+ tipakadto ha Sucot,+ mga 600,000 nga lalaki nga nagbabaktas, labot han kabataan.+ 38  Ngan inupod liwat ha ira an usa ka daku hinduro nga grupo han magkadurodilain nga mga tawo,*+ sugad man an damu hinduro nga karnero ngan baka, ngan iba pa nga mga hayop. 39  Nagtikang hira pagluto hin tinapay nga malidong nga waray libadura tikang ha minasa nga ira dara paglarga nira ha Ehipto. Waray ito libadura kay apurado gud an pagpaiwas ha ira ha Ehipto salit waray hira pakaandam hin bisan ano nga pagkaon para ha ira kalugaringon.+ 40  An pag-ukoy han mga Israelita, nga nag-ukoy ha Ehipto,+ 430 ka tuig.+ 41  Ha kataposan han 430 ka tuig, hito mismo nga adlaw, an ngatanan nga damu nga tawo* ni Jehova ginawas ha tuna han Ehipto. 42  Amo ito an gab-i nga magsiselebrar hira kay igin-gawas hira ni Jehova tikang ha tuna han Ehipto. Ito nga gab-i isasaurog para kan Jehova han ngatanan nga katawohan han Israel ha ngatanan nira nga henerasyon.+ 43  Katapos, hi Jehova nagsiring kanda Moises ngan Aaron, “Ini an surundon para ha Paskua: Waray dayo nga makaon han halad para ha Paskua.+ 44  Pero kon an usa may uripon nga lalaki nga ginpalit pinaagi hin kwarta, sadang mo hiya turion.+ Katapos hito, mahimo na hiya sumaro ha pagkaon. 45  An dayo nga umurukoy ngan an sinuholan nga trabahador diri puydi kumaon hito. 46  Ha usa nga balay ito kakaunon. Ayaw pagdara hin bisan ano nga bahin han karne ha gawas han balay, ngan ayaw niyo pagbaria an bisan usa han mga tul-an hito.+ 47  An bug-os nga komunidad han Israel kinahanglan magselebrar hito. 48  Kon may dayo nga naukoy kaupod niyo ngan karuyag niya magselebrar han Paskua ni Jehova, an tagsa nga lalaki ha iya panimalay kinahanglan turion. Katapos, mahimo na hiya magselebrar hito, ngan magigin pariho na hiya hin Israelita. Pero diri puydi kumaon hito an bisan hin-o nga lalaki nga diri turi.+ 49  Pariho nga balaud an ipapatuman ha Israelita ngan ha dayo nga naukoy kaupod niyo.”+ 50  Salit ginbuhat han ngatanan nga Israelita an iginsugo ni Jehova kanda Moises ngan Aaron. Amo gud an ira ginbuhat. 51  Hito mismo nga adlaw, igin-gawas ni Jehova an mga Israelita upod an damu nga tawo* tikang ha tuna han Ehipto.

Mga footnote

Lit., “hiya ngan an iya.”
O “mga kalag.”
Ha iba nga lugar, “magpatay.”
Matin-aw nga nagtutudlok ha panahon butnga han pagtunod han adlaw ngan han pagsirom.
Lit., “tinakgongan an iyo baliatang.”
O “kalag.”
Lit., “utdon tikang ha Israel.”
O “kalag.”
Lit., “mga kasundalohan.”
O “kalag.”
Lit., “utdon tikang ha komunidad han Israel.”
Karuyag sidngon, nati nga mga karnero o mga kanding.
Lit., “an kadaot.”
Lit., “ha balay han tirokan hin tubig.”
O “mga yahong.”
Karuyag sidngon, grupo han magkadurodilain nga mga tawo nga diri Israelita, upod na an mga Ehiptohanon.
Lit., “mga kasundalohan.”
Lit., “mga kasundalohan.”