Exodo 32:1-35

  • Pagsingba ha bulawan nga baka (1-35)

    • Moises nakabati hin naiiba nga pagkanta (17, 18)

    • Ginpusdak ni Moises an mga papan (19)

    • Levita maunungon kan Jehova (26-29)

32  Hito liwat nga panahon, nakita han katawohan nga hi Moises maiha lumugsad tikang ha bukid.+ Salit an katawohan nagtirirok ha palibot ni Aaron ngan nagsiring ha iya: “Buhát, paghimo hin dios para ha aton nga mangunguna ha aton,+ kay diri kita maaram kon ano na an nahitabo hini nga Moises, an tawo nga nanguna ha aton ha paggawas ha tuna han Ehipto.”  Tungod hito hi Aaron nagsiring ha ira: “Panangtanga an mga ariyos nga bulawan+ ha mga talinga han iyo mga asawa, han iyo mga anak nga lalaki, ngan han iyo mga anak nga babaye ngan dad-a ito ha akon.”  Salit gintangtang han ngatanan nga katawohan an mga ariyos nga bulawan dida ha ira mga talinga ngan gindara ito kan Aaron.  Katapos, iya ginkuha an bulawan tikang ha ira, ngan iya ito ginporma pinaagi hin pan-ukit nga garamiton ngan iya ito ginhimo nga rebulto* hin nati nga baka.+ Nagsiring hira: “Ini an imo Dios, O Israel, nga nanguna ha imo ha paggawas ha tuna han Ehipto.”+  Han nakita ini ni Aaron, naghimo hiya hin halaran ha atubangan hito. Katapos, hi Aaron nagpahibaro: “Buwas magkakaada hin piyesta para kan Jehova.”  Salit kinabuwasan binuhát hira hin temprano ngan nagtikang paghalad hin mga halad nga sinunog ngan pagpresentar hin mga halad nga ginsasarosaroan. Kahuman hito, an katawohan nangalingkod basi mangaon ngan manginom. Katapos, nagkabuhat hira basi magkalipay.+  Yana hi Jehova nagsiring kan Moises: “Kadto, lugsad, kay an imo katawohan, nga imo ginpangunahan ha paggawas ha tuna han Ehipto, nagbuhat hin maraot.+  Sinimang dayon hira tikang ha dalan nga akon iginsugo nga ira paglaktan.+ Naghimo hira hin rebulto* nga nati nga baka, ngan padayon nga nayukbo hira ngada hito ngan naghahalad ngada hito ngan nasiring, ‘Ini an imo Dios, O Israel, nga nanguna ha imo ha paggawas ha tuna han Ehipto.’”  Hi Jehova nagsiring pa kan Moises: “Nakita ko nga ini nga katawohan matig-a an ulo.*+ 10  Salit yana pabay-i ako, ngan akon hira pupoohon pinaagi han akon naglalaga nga kasina, ngan pabay-i ako nga maghimo hin daku nga nasud tikang ha imo.”+ 11  Katapos, hi Moises nakimalooy kan* Jehova nga iya Dios+ ngan nagsiring: “Kay ano, O Jehova, nga imo ipapadapat an imo naglalaga nga kasina ha imo katawohan katapos mo hira igawas ha tuna han Ehipto pinaagi hin daku nga gahum ngan hin gamhanan nga kamot?+ 12  Kay ano nga an mga Ehiptohanon masiring, ‘May-ada hiya magraot nga mga katuyoan han iya ginpangunahan hira ha paggawas. Karuyag niya nga patayon hira ha kabukiran ngan poohon hira tikang ha bawbaw han tuna’?+ Talikdi an imo naglalaga nga kasina ngan hunahunaa utro* an imo desisyon nga ipahinabo ini nga kabungkagan ha imo katawohan. 13  Hinumdumi an imo mga surugoon nga hira Abraham, Isaac, ngan Israel, nga ha ira ikaw mismo nanumpa ngan nagsiring: ‘Padadamuon ko an iyo tulin* sugad kadamu han mga bitoon ha langit;+ ngan akon ihahatag ini nga bug-os nga tuna nga akon iginsaad ha iyo tulin,* basi magin ira ito sugad nga permanente nga panag-iya.’”+ 14  Salit ginhunahuna utro* ni Jehova an kabungkagan nga iya ginsiring nga pahihinaboon ha iya katawohan.+ 15  Katapos, tinalikod hi Moises ngan linugsad ha bukid nga bitbit+ an duha nga papan han Pagpamatuod.+ An mga papan gin-ukitan ha paluyoluyo; ginsuratan ito ha atubangan ngan ha luyo. 16  An mga papan hinimo han Dios, ngan an nakasurat sinurat han Dios nga igin-ukit ha mga papan.+ 17  Han nabatian ni Josue an aringasa han katawohan tungod han ira pagguliat, nagsiring hiya kan Moises: “May aringasa hin away ha kampo.” 18  Pero hi Moises nagsiring: “Diri ito aringasa hin pagkanta tungod ha kadaogan,*Ngan diri ito aringasa hin pagnguyngoy tungod ha kapirde;An akon nababatian aringasa hin iba nga klase han pagkanta.” 19  Paghirani gud ni Moises ha kampo ngan nakita an nati nga baka+ ngan an pagsarayaw, naglarab an iya kasina, ngan iya iginlabog an mga papan nga iya bitbit ngan iginpusak ito dida ha ubos han bukid.+ 20  Iya ginkuha an nati nga baka nga ira ginhimo ngan iya ito ginsunog ha kalayo ngan gintudtod ito tubtob nga napulbos;+ katapos, iya ito iginsabrag ha tubig ngan iginpainom ito ha mga Israelita.+ 21  Ngan hi Moises nagsiring kan Aaron: “Ano an ginbuhat ha imo hini nga katawohan nga nagdara ka hin daku nga sala ha ira?” 22  Hi Aaron binaton: “Ayaw kasina hinduro, ginoo ko. Maaram ka gud nga an katawohan may inklinasyon ha pagbuhat hin maraot.+ 23  Salit nagsiring hira ha akon, ‘Paghimo hin dios para ha aton nga mangunguna ha aton, kay diri kita maaram kon ano na an nahitabo hini nga Moises, an tawo nga nanguna ha aton ha paggawas ha tuna han Ehipto.’+ 24  Salit nagsiring ako ha ira, ‘An bisan hin-o nga may-ada bisan ano nga bulawan kinahanglan tangtangon ito ngan ihatag ito ha akon.’ Katapos, igin-itsa ko ito ha kalayo ngan ginawas ini nga nati nga baka.” 25  Nakita ni Moises nga diri mapugngan an katawohan kay ginpabay-an la hira ni Aaron, salit nagin kaarawdan hira ha atubangan han mga nakontra ha ira. 26  Katapos, hi Moises tinindog ha ganghaan han kampo ngan nagsiring: “Hin-o an dapig kan Jehova? Pakadi ha akon!”+ Ngan an ngatanan nga Levita nagtirirok ha palibot niya. 27  Yana nagsiring hiya ha ira: “Ini an ginsiring ni Jehova nga Dios han Israel, ‘Kinahanglan itaklos han tagsa ha iyo an iya espada ngan libuton an bug-os nga kampo tikang ha usa nga ganghaan ngadto ha usa nga ganghaan, ngan patayon an iya bugto, an iya amyaw, ngan an iya duok nga kaupod.’”+ 28  Ginbuhat han mga Levita an ginsiring ni Moises. Salit mga 3,000 ka tawo an ginpatay hito nga adlaw. 29  Katapos, hi Moises nagsiring: “Ibulag an iyo kalugaringon* para kan Jehova yana nga adlaw, kay an tagsa ha iyo kinontra ha iya kalugaringon nga anak ngan ha iya kalugaringon nga bugto;+ yana nga adlaw maghahatag hiya ha iyo hin bendisyon.”+ 30  Kinabuwasan mismo, hi Moises nagsiring ha katawohan: “Nagbuhat kamo hin daku hinduro nga sala, ngan yana masagka ako ngadto kan Jehova basi kitaon kon may mahihimo ako para pasayloon niya an iyo sala.”+ 31  Salit hi Moises binalik ngadto kan Jehova ngan nagsiring: “Daku nga sala an nabuhat hini nga katawohan! Naghimo hira hin dios nga bulawan para ha ira kalugaringon!+ 32  Pero yana kon imo kaburut-on, pasayloa an ira sala;+ kon diri, alayon paraa ako tikang ha imo libro nga imo iginsurat.”+ 33  Kondi hi Jehova nagsiring kan Moises: “An bisan hin-o nga nakasala ha akon, paparaon ko hiya tikang ha akon libro. 34  Yana lakat, pangunahi an katawohan ngadto ha lugar nga akon iginsiring ha imo. Kitaa! An akon anghel mag-uuna ha imo,+ ngan ha adlaw han akon pag-usisa, sisirotan ko hira tungod han ira sala.” 35  Katapos, ginsirotan ni Jehova an katawohan kay naghimo hira han nati nga baka, an baka nga ginhimo ni Aaron.

Mga footnote

O “hinurma nga rebulto.”
O “hinurma nga rebulto.”
Lit., “matig-a an liog.”
O “ginpahumok ni Moises an nawong ni.”
O “pagbasuli.”
Lit., “binhi.”
Lit., “binhi.”
O “ginbasolan.”
O “gamhanan nga buhat.”
Lit., “Pun-a an iyo kamot.”