Exodo 21:1-36

  • Hudisyal nga mga desisyon para ha Israel (1-36)

    • Mahitungod ha uripon nga Hebreo (2-11)

    • Mahitungod ha kamadarahog ha igkasi-tawo (12-27)

    • Mahitungod ha mga hayop (28-36)

21  “Ini an hudisyal nga mga desisyon nga imo igsisiring ha ira:+  “Kon pumalit ka hin uripon nga Hebreo,+ magigin uripon hiya ha sulod hin unom ka tuig, pero ha ikapito ka tuig, tatagan hiya hin kagawasan nga waray ibabayad nga bisan ano.+  Kon inabot hiya nga hiya la, mabaya hiya nga hiya la. Kon inabot hiya upod an iya asawa, kon sugad an iya asawa kinahanglan bumaya upod niya.  Kon an iya agaron maghatag ha iya hin asawa ngan magkaada hiya hin mga anak nga lalaki o mga anak nga babaye, an asawa ngan an iya mga anak magigin panag-iya han agaron, ngan an uripon mabaya nga hiya la.+  Pero kon an uripon magpirit ngan magsiring, ‘Hinigugma ko an akon agaron, an akon asawa, ngan an akon mga anak; diri ko karuyag nga tagan ako hin kagawasan,’+  kinahanglan dad-on hiya han iya agaron ha atubangan han tinuod nga Dios. Katapos, iya pasasandigon hiya ha purtahan o ha hamba han purtahan, ngan tutuhugon han iya agaron an iya talinga gamit an pantuhog, ngan hiya magigin uripon niya ha bug-os nga kinabuhi.  “Kon an usa nga tawo magbaligya han iya anak nga babaye sugad nga uripon, diri hiya tatagan hin kagawasan nga bumaya sugad han paghatag hin kagawasan ha usa nga uripon nga lalaki.  Kon an iya agaron diri maruyag ha iya ngan diri hiya himoon nga iya babaye* lugod tumugot nga paliton hiya han iba,* waray hiya katungod nga ibaligya hiya ha mga dayo, kay iya gintraydoran hiya.  Kon pilion niya an babaye para ha iya anak nga lalaki, ihahatag niya ha babaye an mga katungod han usa nga anak nga babaye. 10  Kon kumuha hiya hin lain nga asawa, diri niya iibanan an sustento ngan mga bado ngan sadang niya ihatag ha iya una nga asawa an panginahanglan sugad nga asawa.*+ 11  Kon diri niya ihahatag ha babaye ini nga tulo nga butang, kon sugad tatagan hiya hin kagawasan nga bumaya nga waray ibabayad nga kwarta. 12  “Kinahanglan patayon an bisan hin-o nga magkastigo hin tawo nga nagin hinungdan han iya kamatay.+ 13  Pero kon diri tinuyo nga ginbuhat niya ito ngan ginpabay-an han tinuod nga Dios nga mahitabo ito, magpipili ako para ha imo hin lugar diin didto hiya mapalagiw.+ 14  Kon an usa nga tawo masina hinduro ha iya igkasi-tawo ngan tinuyo nga iya patayon hiya,+ kinahanglan mamatay ito nga tawo bisan kon kukuhaon mo hiya tikang ha akon halaran.+ 15  Kinahanglan patayon an tawo nga magkastigo han iya tatay o han iya nanay.+ 16  “Kinahanglan patayon+ an bisan hin-o nga magkidnap hin tawo+ ngan magbaligya ha iya o madakpan nga aada ha iya an ginkidnap nga tawo.+ 17  “Kinahanglan patayon an bisan hin-o nga nagsusumpa* han iya tatay o han iya nanay.+ 18  “Ini an mahitatabo kon may mga tawo nga mag-araway ngan magkastigo han iya igkasi-tawo pinaagi hin bato o hin kamaoo* ngan waray hiya mamatay pero naraptay ha iya higdaan: 19  Kon hiya makakabuhát ngan makakalakat-lakat ha gawas ha bulig hin tungkod, kon sugad an tawo nga nagkastigo ha iya diri sisirotan. Magbabayad la hiya para ha panahon nga waray makatrabaho an tawo nga nabalda tubtob nga mag-opay na gud hiya. 20  “Kon an usa nga tawo magkastigo ha iya uripon nga lalaki o ha iya uripon nga babaye pinaagi hin ibaralbag ngan namatay ito nga uripon, kinahanglan igpanimalos ito nga uripon.+ 21  Pero, kon mabuhi hiya ha sulod hin usa o duha ka adlaw, diri hiya igpapanimalos, tungod kay ginpalit hiya gamit an kwarta han iya agaron. 22  “Kon may mga tawo nga mag-aragway ngan makaigo hira hin burod nga babaye ngan mag-anak hiya nga diri pa panahon*+ pero waray magresulta hin kamatayon,* kinahanglan baydan han nakasala an mga danyos nga gin-aaro ha iya han bana han babaye; ngan kinahanglan baydan niya ito sumala ha desisyon han mga hukom.+ 23  Pero kon magresulta ito hin kamatayon, kon sugad kinahanglan maghatag ka hin kinabuhi para ha kinabuhi,*+ 24  mata para ha mata, ngipon para ha ngipon, kamot para ha kamot, tiil para ha tiil,+ 25  paso para ha paso, samad para ha samad, suntok para ha suntok. 26  “Kon maigo han usa nga tawo an mata han iya uripon nga lalaki o an mata han iya uripon nga babaye ngan iya ito madaot, tatagan niya hin kagawasan nga bumaya an uripon sugad nga bayad para han iya mata.+ 27  Ngan kon mangiho niya an ngipon han iya uripon nga lalaki o han iya uripon nga babaye, tatagan niya hin kagawasan nga bumaya an uripon sugad nga bayad para han iya ngipon. 28  “Kon may todo nga baka nga manungay hin lalaki o hin babaye ngan mamatay, an todo kinahanglan batuhon tubtob nga mamatay+ ngan an karne hito diri kakaunon; pero an tag-iya han todo diri sisirotan. 29  Pero kon an todo nga baka mahilig manungay ngan ginpahamangnoan na an tag-iya hito pero diri niya ito ginbabantayan ngan nakamatay ito hin lalaki o hin babaye, an todo babatuhon ngan papatayon liwat an tag-iya hito. 30  Kon aroan hiya hin lukat,* kinahanglan ihatag niya an ngatanan nga gin-aaro ha iya sugad nga presyo han pantubos para han iya kinabuhi.* 31  Nakasungay man ito hin anak nga lalaki o hin anak nga babaye, ito an pagbubuhaton ha tag-iya han todo nga baka uyon hini nga hudisyal nga desisyon. 32  Kon an todo nga baka makasungay hin uripon nga lalaki o hin uripon nga babaye, magbabayad hiya hin 30 ka sekel* ngadto ha agaron han uripon, ngan an todo babatuhon tubtob nga mamatay. 33  “Kon may tawo nga mag-abri o mag-ukad hin buho ngan waray ito tabuni ngan may baka o asno nga mahulog dida hito, 34  magbabayad an tag-iya han buho.+ Babaydan niya an tag-iya han hayop han kantidad hito, ngan maiiya na an patay nga hayop. 35  Kon an todo nga baka han usa nga tawo manungay han todo han iba ngan mamatay, kon sugad kinahanglan nira ibaligya an buhi nga todo ngan bahinon an kantidad nga iginbayad para hito; kinahanglan bahinon liwat nira an patay nga hayop. 36  O kon an todo nga baka kilala nga mahilig manungay pero diri ito ginbabantayan han tag-iya hito, kinahanglan magbayad hiya hin todo para ha todo, ngan an patay nga hayop magigin iya.

Mga footnote

Kitaa an Glossary.
Lit., “tubuson hiya.”
Nagtutudlok ha seksuwal nga relasyon.
O “nanhihimaraot.”
O posible nga “hin garamiton.”
Lit., “ngan gumawas an iya mga anak.”
O “grabe nga kadaot.”
O “kalag para ha kalag.”
O “bayad para han danyos.”
O “kalag.”
An usa ka sekel katugbang han 11.4 g. Kitaa an Ap. B14.