Exodo 10:1-29

  • Peste 8: mga duron (1-20)

  • Peste 9: kasisidman (21-29)

10  Katapos, hi Jehova nagsiring kan Moises: “Pakadto ha Paraon, kay akon ginpabay-an nga an iya kasingkasing ngan an kasingkasing han iya mga surugoon diri sumugot,+ basi maipakita ko ini nga akon mga tigaman ha iya mismo atubangan,+  ngan basi maipasamwak mo ha imo mga anak ngan ha imo mga apo kon paonan-o ko ginsirotan an Ehipto ngan kon ano nga mga tigaman an akon ginhimo ha ira;+ ngan makikilala gud niyo nga ako hi Jehova.”  Salit hira Moises ngan Aaron kinadto ha Paraon ngan nagsiring ha iya: “Ini an ginsiring ni Jehova nga Dios han mga Hebreo, ‘Tubtob san-o ka magdudumiri ha pagpasakop ha akon?+ Palargaha an akon katawohan basi makag-alagad hira ha akon.  Kay kon padayon nga magdumiri ka ha pagpalarga han akon katawohan, kitaa, buwas magpapadara ako hin mga duron ha sulod han imo mga teritoryo.  Ngan mapupuno hito an bawbaw han tuna, ngan diri gud makikita an tuna. Pangangaunon hito an waray madaot han uran nga yelo ngan an mga nahibilin para ha iyo, ngan pangangaunon hito an ngatanan niyo nga kahoy nga nanunubo ha kaumhan.+  Mapupuno hito an imo mga balay, an mga balay han ngatanan mo nga surugoon, ngan an mga balay ha bug-os nga Ehipto, nga an kadamu hito waray pa gud makita han imo mga tatay ngan han imo mga lolo tikang han nahinganhi hira hini nga tuna tubtob yana.’”+ Ngan tinalikod hiya ngan ginawas tikang ha atubangan han Paraon.  Katapos, an mga surugoon han Paraon nagsiring ha iya: “Tubtob san-o ini nga tawo magpapaantos* ha aton? Palargaha an mga tawo basi makag-alagad hira kan Jehova nga ira Dios. Waray mo pa ba masantop nga nadaot na an Ehipto?”  Salit hira Moises ngan Aaron ginpabalik ha Paraon, ngan hiya nagsiring ha ira: “Kadto kamo, pag-alagad kan Jehova nga iyo Dios. Pero hin-o an magkakalarga?”  Katapos, hi Moises nagsiring: “Malarga kami upod an amon mga batan-on, an amon mga lagas, an amon mga anak nga lalaki, an amon mga anak nga babaye, an amon mga karnero, ngan an amon mga baka,+ kay magkakaada kami hin piyesta para kan Jehova.”+ 10  Hiya nagsiring ha ira: “Kon palargahon ko kamo ngan an iyo kabataan, kon sugad hi Jehova kaupod gud niyo!+ Klaro nga plano niyo magbuhat hin maraot. 11  Diri! An iyo la adulto nga mga lalaki an puydi lumarga ngan mag-alagad kan Jehova, kay ito an iyo ginhangyo.” Katapos, ginpaiwas hira tikang ha atubangan han Paraon. 12  Yana hi Jehova nagsiring kan Moises: “Ig-unat an imo kamot ha bawbaw han tuna han Ehipto para han mga duron, basi magkaabot ito ha bawbaw han tuna han Ehipto ngan pangaunon an ngatanan nga tanom ha tuna, an ngatanan nga nahibilin han uran nga yelo.” 13  Igin-unat dayon ni Moises an iya tungkod ha bawbaw han tuna han Ehipto, ngan ginpahinabo ni Jehova nga humuyop ha tuna an hangin nga tikang ha este hito nga bug-os nga adlaw ngan bug-os nga gab-i. Pagkaaga, gindara han hangin nga tikang ha este an mga duron. 14  Ngan an mga duron inabot ha bug-os nga tuna han Ehipto ngan nanhapon ito ha ngatanan nga teritoryo han Ehipto.+ Damu gud ito hinduro;+ waray pa gud magkaada hadto hin sugad hito kadamu nga mga duron, ngan diri na gud magkakaada utro hin sugad hito kadamu. 15  Napuno hito an bawbaw han bug-os nga tuna, ngan an tuna nagsirom tungod hito; ginpangaon hito an ngatanan nga tanom ha tuna ngan an ngatanan nga bunga han mga kahoy nga nahibilin han uran nga yelo; waray berde nga nahisalin ha mga kahoy o ha mga tanom ha bug-os nga tuna han Ehipto. 16  Salit iginpatawag dayon han Paraon hira Moises ngan Aaron ngan nagsiring: “Nakasala ako kan Jehova nga iyo Dios ngan ha iyo. 17  Yana, alayon pasayloa an akon sala hin makausa na la, ngan pakimalooy kan Jehova nga iyo Dios nga iya kuhaon ha akon ini nga makamaratay nga peste.” 18  Salit ginawas hiya* tikang ha atubangan han Paraon ngan nakimalooy kan Jehova.+ 19  Katapos, ginpahinabo ni Jehova nga magbag-o an direksyon han hangin, ngan nagin makusog gud ito nga hangin nga tikang ha weste, ngan gindara hito pahirayo an mga duron ngan iginpalid ngadto ha Dagat nga Pula. Waray bisan usa nga duron an nahibilin ha bug-os nga teritoryo han Ehipto. 20  Pero ginpabay-an ni Jehova nga magin matig-a an kasingkasing han Paraon,+ ngan waray niya palargaha an mga Israelita. 21  Katapos, hi Jehova nagsiring kan Moises: “Ig-unat an imo kamot ngadto ha langit basi magsirom an bug-os nga tuna han Ehipto, duro gud nga kasirom nga maaabat ito.” 22  Igin-unat dayon ni Moises an iya kamot ngadto ha langit, ngan nagsirom hinduro an bug-os nga tuna han Ehipto ha sulod hin tulo ka adlaw.+ 23  Diri nira nakikita an kada tagsa, ngan waray bisan usa ha ira an binaya ha ira mga balay ha sulod hin tulo ka adlaw; pero malamrag an mga gin-uukyan han ngatanan nga Israelita.+ 24  Katapos, iginpatawag hi Moises han Paraon ngan nagsiring: “Kadto na, pag-alagad kan Jehova.+ An iyo la mga karnero ngan mga baka an igbibilin. Bisan an iyo kabataan puydi umupod ha iyo.” 25  Pero hi Moises nagsiring: “Ikaw liwat an maghahatag ha amon* hin mga hayop nga ighahalad ngan hin mga halad nga sinunog, ngan amon ito ighahalad kan Jehova nga amon Dios.+ 26  An amon mga hayop maupod liwat ha amon. Waray hayop* nga ibibilin, kay amon gagamiton an iba hito ha pagsingba kan Jehova nga amon Dios, ngan diri kami maaram han amon ighahalad ha pagsingba kan Jehova tubtob nga umabot kami didto.” 27  Salit ginpabay-an ni Jehova nga magin matig-a an kasingkasing han Paraon, ngan waray hiya tumugot nga lumarga hira.+ 28  An Paraon nagsiring ha iya: “Iwas ha akon atubangan! Ayaw na gud pagpakita utro ha akon atubangan, kay ha adlaw nga magpakita ka ha akon, mamamatay ka.” 29  Binaton hi Moises: “Sugad han imo ginsiring, diri na ako mapakita utro ha imo atubangan.”

Mga footnote

Lit., “magigin lit-ag.”
Posible nga hi Moises.
O “matugot ha amon nga magkaada.”
Lit., “usa nga kulo.”