Exodo 1:1-22

  • Mga Israelita nagdamu ha Ehipto (1-7)

  • Mga Israelita gintalumpigos han Paraon (8-14)

  • Mga partera nagtalwas hin kinabuhi (15-22)

1  Amo ini an mga ngaran han mga anak nga lalaki ni Israel nga kinadto ha Ehipto kaupod ni Jacob, an tagsa nga tawo nga kinadto upod han iya panimalay:+  hira Ruben, Simeon, Levi, ngan Juda;+  hira Isacar, Zebulon, ngan Benjamin;  hira Dan ngan Neptali; hira Gad ngan Aser.+  Ngan an ngatanan nga mga* tulin ni Jacob* 70 ka tawo,* pero hi Jose nakadto na ha Ehipto.+  Ha urhi namatay hi Jose,+ pati liwat an ngatanan niya nga kabugtoan ngan an ngatanan hito nga henerasyon.  Ngan an mga Israelita* nagkaada hin mga anak ngan nagdamu hinduro, ngan padayon hira nga nagtikadamu ngan madagmit gud nga nagin mas makusog, salit napuno nira an tuna.+  Inabot an panahon nga nagkaada ha Ehipto hin bag-o nga hadi nga diri nakilala kan Jose.  Salit nagsiring hiya ha iya katawohan: “Kitaa! An katawohan han Israel mas damu ngan mas makusog kay ha aton.+ 10  Magin tuso kita ha aton pagtratar ha ira. Kay kon diri, padayon hira nga magdadamu, ngan kon magkaada hin girra, madapig hira ha aton mga kaaway ngan makikig-away ha aton ngan mabaya ha nasud.” 11  Salit nagpili hira hin mga lider para ha igin-oobligar nga pagtrabaho* nga magdudumara ha ira basi talumpiguson hira pinaagi hin makuri nga trabaho,+ ngan nagtukod hira hin mga syudad nga bodega para han Paraon nga amo an Pitom ngan Raamses.+ 12  Pero samtang gin-uuraura nira an pagtalumpigos ha ira, mas nagdadamu lugod hira ngan padayon nga nagsasarang* hira, salit inabat hira hin duro nga kahadlok tungod han mga Israelita.+ 13  Tungod hito ginpwersa han mga Ehiptohanon an mga Israelita nga magin mga uripon ha madarahog nga paagi.+ 14  Ira ginhimo nga mapait an ira kinabuhi tungod han makuri nga trabaho, samtang naghihimo hira hin semento nga tikang ha lapok ngan mga briks ngan nagbubuhat han ngatanan nga klase hin trabaho ha uma sugad nga mga uripon. Oo, ira hira ginpatrabaho ha makuri nga mga kahimtang han ngatanan nga klase hin trabaho sugad nga mga uripon.+ 15  Ha urhi, an hadi han Ehipto nakiistorya ha Hebreo nga mga partera* nga hira Sifra ngan Pua, 16  ngan hiya nagsiring ha ira: “Kon buligan niyo an Hebreo nga mga babaye ha pag-anak+ ngan makita niyo hira ha tungtongan para ha pag-anak, kinahanglan patayon niyo an bata kon lalaki; pero kon babaye, kinahanglan mabuhi hiya.” 17  Pero an mga partera may kahadlok ha tinuod nga Dios, ngan waray nira buhata an ginsiring ha ira han hadi han Ehipto. Lugod, ira gintipigan nga buhi an mga bata nga lalaki.+ 18  Inabot an panahon nga iginpatawag han hadi han Ehipto an mga partera ngan nagsiring ha ira: “Kay ano nga iyo ginpabay-an nga mabuhi an mga bata nga lalaki?” 19  An mga partera nagsiring ha Paraon: “An Hebreo nga mga babaye diri pariho han Ehiptohanon nga mga babaye. Matibaksi hira ngan tapos na mag-anak antes pa umabot ha ira an partera.” 20  Salit an Dios nagbuhat hin maopay ha mga partera, ngan an katawohan padayon nga nagdamu ngan nagin makusog hinduro. 21  Ngan tungod kay an mga partera may kahadlok ha tinuod nga Dios, ha urhi iya ginbendisyonan hira nga magkaada hin ira kalugaringon nga mga pamilya. 22  Ha kataposan, an Paraon nagsugo ha ngatanan niya nga katawohan: “Iglabog niyo ha Salog Nilo an kada natatawo nga bata nga lalaki han mga Hebreo, pero tipigi niyo nga buhi an tagsa nga bata nga babaye.”+

Mga footnote

O “mga kalag nga.”
Lit., “nga ginawas tikang ha paa ni Jacob.”
O “nga mga kalag.”
Lit., “mga anak nga lalaki ni Israel.”
O “nagpili hira hin mga kapatas.”
Ha iba nga lugar, “nagwawarak.”
Ha iba nga lugar, “manaram.”