Exodo 35:1-35

  • Instruksyon para ha Sabbath (1-3)

  • Kontribusyon para ha tabernakulo (4-29)

  • Bezalel ngan Oholiab napuno han espiritu (30-35)

35  Ha urhi gintirok ni Moises an bug-os nga komunidad han mga Israelita ngan nagsiring ha ira: “Ini an mga butang nga iginsugo ni Jehova nga pagbuhaton:+  Mahimo magtrabaho hin unom ka adlaw, pero an ikapito ka adlaw magigin baraan para ha iyo; usa nga sabbath han bug-os nga pagpahuway para kan Jehova.+ An bisan hin-o nga magtatrabaho hito nga adlaw papatayon.+  Ayaw kamo pagharing ha bisan diin nga lugar nga iyo gin-uukyan ha adlaw han Sabbath.”  Katapos, hi Moises nagsiring ha bug-os nga komunidad han mga Israelita: “Ini an iginsugo ni Jehova,  ‘Paggahin hin kontribusyon para kan Jehova tikang ha iyo panag-iya.+ An ngatanan nga may mahinatagon nga kasingkasing+ magdara hin kontribusyon para kan Jehova: bulawan, silber, tumbaga,*  inulang nga asul, de-lana nga inulang nga purpura,* inulang nga malamrag an kapula,* maopay nga klase hin lino, barahibo han kanding,+  mga anit han karnero nga lalakí nga gintina hin pula, mga anit han poka,* kahoy nga akasya,  lana para ha mga lampara, balsamo para ha lana nga pandihog ngan para ha mahamot nga insenso,+  onix nga mga bato, ngan iba pa nga mga bato nga ibubutang ha epod+ ngan ha tabon ha dughan.+ 10  “‘An ngatanan nga eksperto*+ dida ha iyo pakadi ngan himoa an ngatanan nga iginsugo ni Jehova, 11  an tabernakulo upod an tolda hito ngan an tabon hito, an mga sab-itan hito ngan an mga hamba para ha bungbong hito, an mga balabag hito, an mga harigi hito, ngan an mga sul-otan han mitsa para hito; 12  an Arka+ ngan an mga bayawan hito,+ an taklob,+ ngan an kurtina+ nga pansalipod; 13  an lamesa+ ngan an mga bayawan hito ngan an ngatanan nga garamiton hito ngan an halad nga tinapay;+ 14  an burutangan han lampara+ para ha suga ngan an mga garamiton hito ngan an mga lampara hito ngan an lana para ha suga;+ 15  an halaran han insenso+ ngan an mga bayawan hito; an lana nga pandihog ngan an mahamot nga insenso;+ an salipod* para ha aragian tipasulod ha tabernakulo; 16  an halaran han halad nga sinunog+ ngan an tumbaga nga parilya hito, an mga bayawan hito ngan an ngatanan nga garamiton hito; an planggana ngan an tungtongan hito;+ 17  an mga kurtina nga ibibitay ha bungsaran,+ an mga poste hito ngan an mga sul-otan para hito; an salipod* han aragian tipasulod ha bungsaran; 18  an pantolda nga mga usok han tabernakulo ngan an pantolda nga mga usok han bungsaran ngan an mga higot hito;+ 19  an hinablon hin maopay nga mga bado+ para ha pag-alagad ha santuaryo, an baraan nga mga isurul-ot para kan Aaron+ nga saserdote, ngan an mga isurul-ot han iya mga anak sugad nga mga saserdote.’” 20  Salit an bug-os nga komunidad han mga Israelita binaya tikang ha atubangan ni Moises. 21  Katapos, an ngatanan nga ginpagios han iya kasingkasing+ ngan an ngatanan nga gin-aghat han iya espiritu inabot ngan nagdara han ira kontribusyon para kan Jehova basi gamiton para ha tolda nga katirokan, para ha ngatanan nga buruhaton dida hito, ngan para ha baraan nga mga isurul-ot. 22  Padayon nga nagkaabot an mga lalaki upod an mga babaye, nga an kada tagsa may-ada mahinatagon nga kasingkasing, nagdara hira hin mga barpin, mga ariyos, mga singsing, ngan iba pa nga alahas, sugad man han ngatanan nga klase hin gamit nga bulawan. Hira ngatanan naghatag han ira mga halad* nga bulawan ngadto kan Jehova.+ 23  Ngan an ngatanan nga may-ada inulang nga asul, de-lana nga inulang nga purpura, inulang nga malamrag an kapula, maopay nga klase hin lino, barahibo han kanding, mga anit han karnero nga lalakí nga gintina hin pula, ngan mga anit han poka, nagdara hini. 24  An ngatanan nga karuyag mag-amot hin silber ngan tumbaga nagdara hito sugad nga kontribusyon para kan Jehova, ngan an ngatanan nga may-ada kahoy nga akasya nagdara hito para ha bisan ano nga bahin han buruhaton. 25  An ngatanan nga eksperto nga babaye+ nagkarinyas* pinaagi han ira mga kamot, ngan ira gindara an ira ginkarinyas: inulang nga asul, de-lana nga inulang nga purpura, inulang nga malamrag an kapula, ngan maopay nga klase hin lino. 26  Ngan an ngatanan nga eksperto nga babaye nga ginpagios han ira kasingkasing nagkarinyas hin barahibo han kanding. 27  Ngan an mga lider nagdara hin onix nga mga bato ngan iba pa nga mga bato nga ibubutang ha epod ngan ha tabon ha dughan,+ 28  ngan han balsamo ngan han lana para ha suga ngan para ha lana nga pandihog+ ngan para ha mahamot nga insenso.+ 29  An ngatanan nga lalaki ngan babaye nga naaghat han ira kasingkasing nagdara hin magagamit para ha buruhaton nga iginsugo ni Jehova pinaagi kan Moises nga ira pagbuhaton; an mga Israelita nagdara hito sugad nga boluntaryo nga halad kan Jehova.+ 30  Katapos, hi Moises nagsiring ha mga Israelita: “Kitaa, ginpili ni Jehova hi Bezalel nga anak ni Uri nga anak ni Hur ha tribo ni Juda.+ 31  Iya ginpuno hiya han espiritu han Dios, gintagan hiya hin kinaadman, pagsabot, ngan kahibaro ha tagsa nga klase hin buruhaton 32  para ha paghimo hin mag-opay nga mga disenyo, para ha pagpanday hin bulawan, silber, ngan tumbaga, 33  para ha pagtabas ngan pagtaod hin mga bato, ngan para ha paghimo han ngatanan nga klase hin mag-opay nga garamiton nga hinimo ha kahoy. 34  Ngan iginhatag han Dios ha iya ngan kan Oholiab+ nga anak ni Ahisamac ha tribo ni Dan, an abilidad ha pagtutdo ha iba. 35  Iya ginpuno hira hin abilidad*+ ha pagbuhat han ngatanan nga buruhaton han usa nga eksperto nga parahimo, usa nga paradisenyo hin tela, ngan usa nga paraburda gamit an inulang nga asul, de-lana nga inulang nga purpura, inulang nga malamrag an kapula, ngan maopay nga klase hin lino, ngan han usa nga parahablon. Bubuhaton hini nga mga lalaki an tagsa nga klase hin buruhaton ngan aandamon an tagsa nga klase hin disenyo.

Mga footnote

Ha Ingles, copper.
Ha Ingles, purple.
Lit., “eskarlata.”
Ha Ingles, seal.
Lit., “maaramon an kasingkasing.”
O “kurtina.”
O “kurtina.”
O “mga halad nga gin-aabyog.”
O “nagsangbod.”
Lit., “kinaadman ha kasingkasing.”