Exodo 40:1-38

  • Paghimo han tabernakulo (1-33)

  • Tabernakulo napuno han himaya ni Jehova (34-38)

40  Katapos, hi Jehova nagsiring kan Moises:  “Ha siyahan nga adlaw han siyahan nga bulan, hihimoon mo an tabernakulo, nga amo an tolda nga katirokan.+  Ibutang an arka han Pagpamatuod dida hito,+ ngan salipdi an Arka han kurtina.+  Imo isusulod an lamesa+ ngan ipaplastar an mga butang nga para hito ngan isusulod an burutangan han lampara+ ngan dadagkotan an mga lampara hito.+  Katapos, ibutang an halaran nga bulawan para han insenso+ ha atubangan han arka han Pagpamatuod ngan itaod an salipod* para ha aragian tipasulod ha tabernakulo.+  “Imo ibubutang an halaran han halad nga sinunog+ ha atubangan han aragian tipasulod ha tabernakulo, nga amo an tolda nga katirokan,  ngan ibubutang an planggana ha butnga han tolda nga katirokan ngan han halaran ngan susudlan ito hin tubig.+  Katapos, himoa an bungsaran+ ha palibot hito ngan itaod an salipod*+ para ha aragian tipasulod ha bungsaran.  Sunod, imo kukuhaon an lana nga pandihog+ ngan didihogan an tabernakulo ngan an ngatanan nga aada hito,+ ngan babaraanon ito ngan an ngatanan nga garamiton hito, basi magin baraan ito. 10  Imo didihogan an halaran han halad nga sinunog ngan an ngatanan nga garamiton hito ngan babaraanon an halaran basi ito magin baraan gud nga halaran.+ 11  Ngan dihugi an planggana ngan an tungtongan hito ngan baraana ito. 12  “Katapos, dad-a hi Aaron ngan an iya mga anak nga lalaki hirani ha aragian tipasulod ha tolda nga katirokan, ngan karigoi hira.+ 13  Ngan imo isusul-ot kan Aaron an baraan nga mga isurul-ot+ ngan didihogan hiya+ ngan babaraanon hiya, ngan magigin saserdote ko hiya. 14  Katapos hito, dad-a ha hirani an iya mga anak, ngan isul-ot ha ira an higlaba nga mga bado.+ 15  Imo hira didihogan sugad han imo pagdihog ha ira tatay,+ basi magin mga saserdote ko hira, ngan an ira pagin dinihogan magpapabilin ha ira sugad nga nagpapadayon nga pagkasaserdote ha ngatanan nira nga henerasyon.”+ 16  Ginbuhat ni Moises an ngatanan nga iginsugo ha iya ni Jehova.+ Amo gud an iya ginbuhat. 17  Ha siyahan nga bulan, ha ikaduha ka tuig, ha siyahan nga adlaw han bulan, ginhimo an tabernakulo.+ 18  Han ginhimo ni Moises an tabernakulo, iya iginpahamutang an mga sul-otan han mitsa hito,+ iginbutang an mga hamba para ha bungbong,+ iginpalhog an mga balabag hito,+ ngan gintindog an mga harigi hito. 19  Iya ginbuklad an tolda+ ha bawbaw han tabernakulo ngan iginbutang an tabon+ han tolda ha bawbaw hito, sugad han iginsugo ni Jehova kan Moises. 20  Katapos hito, iya ginkuha an Pagpamatuod+ ngan iginsulod ito ha Arka+ ngan iginpalhog an mga bayawan+ ha Arka ngan iginbutang an taklob+ ha Arka.+ 21  Iya gindara an Arka ha sulod han tabernakulo ngan igintaod an kurtina+ nga pansalipod ngan ginsalipdan an arka han Pagpamatuod,+ sugad han iginsugo ni Jehova kan Moises. 22  Sunod, iya iginbutang an lamesa+ ha tolda nga katirokan ha norte nga ligid han tabernakulo ha gawas han kurtina, 23  ngan iya iginplastar an ginturungbaw nga tinapay+ ha bawbaw hito ha atubangan ni Jehova, sugad han iginsugo ni Jehova kan Moises. 24  Iya iginbutang an burutangan han lampara+ ha tolda nga katirokan ha atubangan han lamesa, ha sur nga ligid han tabernakulo. 25  Iya gindagkotan an mga lampara+ ha atubangan ni Jehova, sugad han iginsugo ni Jehova kan Moises. 26  Sunod, iya iginbutang an halaran nga bulawan+ ha tolda nga katirokan ha atubangan han kurtina, 27  basi paasuhon dida hito+ an mahamot nga insenso,+ sugad han iginsugo ni Jehova kan Moises. 28  Katapos, iya igintaod an salipod*+ para ha aragian tipasulod ha tabernakulo. 29  Iya iginbutang an halaran han halad nga sinunog+ ha aragian tipasulod ha tabernakulo, nga amo an tolda nga katirokan, basi makaghalad hiya dida hito han halad nga sinunog+ ngan han halad nga tikang ha lugas, sugad han iginsugo ni Jehova kan Moises. 30  Katapos, iya iginbutang an planggana ha butnga han tolda nga katirokan ngan han halaran ngan ginsudlan ito hin tubig nga ighurugas.+ 31  Hi Moises ngan hi Aaron ngan an iya mga anak naghunaw ngan naghimsaw dida hito. 32  Ha kada panahon nga nasulod hira ha tolda nga katirokan o nadaop ha halaran, naglilimpyo hira han ira kalugaringon,+ sugad han iginsugo ni Jehova kan Moises. 33  Ha kataposan, iya ginhimo an bungsaran+ ha palibot han tabernakulo ngan an halaran, ngan igintaod an salipod* para ha aragian tipasulod ha bungsaran.+ Salit natapos ni Moises an buruhaton. 34  Ngan an dampog nagtikang magtabon ha tolda nga katirokan, ngan an tabernakulo napuno han himaya ni Jehova.+ 35  Hi Moises waray makasulod ha tolda nga katirokan kay an dampog nagpabilin ha bawbaw hito, ngan an tabernakulo napuno han himaya ni Jehova.+ 36  Ngan kon an dampog nagtitipaigbaw tikang ha tabernakulo, ginpapanangtang han mga Israelita an ira mga tolda dida ha ira gin-uukyan durante han ngatanan nga bahin han ira pagbiyahe ha kamingawan.+ 37  Pero kon an dampog diri nagtitipaigbaw, diri nira ginpapanangtang an ira mga tolda tubtob ha adlaw nga magtipaigbaw ito.+ 38  Kay ha adlaw, an dampog ni Jehova ada ha bawbaw han tabernakulo, ngan ha gab-i usa nga kalayo an nagpapabilin ha bawbaw hito nga nakikita han bug-os nga panimalay ni Israel durante han ngatanan nga bahin han ira pagbiyahe.+

Mga footnote

O “kurtina.”
O “kurtina.”
O “kurtina.”
O “kurtina.”