Numeros 22:1-41

  • Ginsuholan ni Balak hi Balaam (1-21)

  • Nagyakan an asno ni Balaam (22-41)

22  Katapos, an mga Israelita binaya ngan nagkampo ha disyerto nga kapatagan han Moab ha tabok han Jordan tikang ha Jerico.+  Yana nahibaroan ni Balak+ nga anak nga lalaki ni Zipor an ngatanan nga ginbuhat han Israel ha mga Amorita,  ngan an Moab nahadlok gud ha katawohan, kay damu hira hinduro; oo, an Moab inabat hin duro nga kahadlok tungod han mga Israelita.+  Salit an Moab nagsiring ha mga tigurang han Midian:+ “Yana uubuson hini nga kongregasyon an aton bug-os nga palibot, sugad hin todo nga baka nga nag-uubos han banwa ha kapatagan.” Hi Balak nga anak ni Zipor an hadi ha Moab hito nga panahon.  Nagsugo hiya hin mga mensahero ngadto kan Balaam nga anak nga lalaki ni Beor didto ha Petor,+ nga aada ha ligid han Salog* ha iya natawhan nga tuna. Iya iginpatawag hiya, nga nasiring: “Kitaa! May katawohan nga ginawas tikang ha Ehipto. Kitaa! Nalukop nira an bawbaw* han tuna,+ ngan naukoy hira ha akon mismo atubangan.  Yana, alayon pagkadi ngan igsumpa ini nga katawohan para ha akon,+ kay mas gamhanan hira kay ha akon. Bangin mapirde ko hira ngan mapaiwas ha tuna, kay maaram gud ako nga nakakakarawat hin bendisyon an imo ginbibendisyonan ngan nakakakarawat hin sumpa an imo iginsusumpa.”  Salit an mga tigurang ha Moab ngan an mga tigurang ha Midian nagbiyahe dara ha ira mga kamot an bayad ha pagpatigo ngan kinadto kan Balaam+ ngan iginsumat ha iya an mensahe ni Balak.  Ngan hiya nagsiring ha ira: “Dinhi kamo pagpalabay han gab-i, ngan isusumat ko ha iyo an anoman nga pulong nga igsisiring ha akon ni Jehova.” Salit an mga prinsipe han Moab nagpabilin nga kaupod ni Balaam.  Katapos, an Dios kinadto kan Balaam ngan nagsiring:+ “Hin-o ini nga mga tawo nga imo kaupod?” 10  Hi Balaam nagsiring ha tinuod nga Dios: “Hi Balak nga anak ni Zipor, nga hadi han Moab, nagpadara ha akon hin mensahe nga nasiring, 11  ‘Kitaa! An katawohan nga nagawas tikang ha Ehipto nakalukop ha bawbaw* han tuna. Yana kadi ngan igsumpa hira para ha akon.+ Bangin man la makaakos ako pag-ato ha ira ngan mapaiwas hira.’” 12  Pero an Dios nagsiring kan Balaam: “Ayaw pag-upod ha ira. Ayaw igsumpa an katawohan, kay ginbendisyonan hira.”+ 13  Binuhát hi Balaam han pagkaaga ngan nagsiring ha mga prinsipe ni Balak: “Uli kamo ha iyo tuna, kay waray tumugot hi Jehova nga umupod ako ha iyo.” 14  Salit an mga prinsipe han Moab binaya ngan binalik kan Balak ngan nagsiring: “Hi Balaam nagdumiri pag-upod ha amon.” 15  Pero hi Balak nagsugo utro hin mga prinsipe nga mas damu ngan mas prominente kay han siyahan nga grupo. 16  Kinadto hira kan Balaam ngan nagsiring ha iya: “Ini an ginsiring ni Balak nga anak ni Zipor, ‘Alayon ayaw pagtugot nga may makaulang ha imo ha pagkadi ha akon, 17  kay tatagan ko ikaw hin daku nga pagpasidungog ngan bubuhaton ko an bisan ano nga imo igpapabuhat ha akon. Salit alayon pagkadi, ngan igsumpa ini nga katawohan para ha akon.’” 18  Pero hi Balaam binaton ha mga surugoon ni Balak: “Bisan kon ihatag ha akon ni Balak an iya balay nga puno hin silber ngan bulawan, diri ako magbubuhat hin bisan ano nga waray igsugo ni Jehova nga akon Dios, gutiay man o daku.+ 19  Pero alayon, dinhi gihapon kamo pagpalabay han gab-i, basi mahibaroan ko kon ano pa an igsisiring ha akon ni Jehova.”+ 20  Katapos, an Dios kinadto kan Balaam han gab-i ngan nagsiring ha iya: “Kon kinanhi ini nga mga tawo basi ig-upod ka, upod ha ira. Pero an mga pulong la nga akon igsisiring ha imo an imo igyayakan.”+ 21  Salit binuhát hi Balaam han pagkaaga ngan ginbutangan hin montura* an iya asno* ngan inupod ha mga prinsipe han Moab.+ 22  Pero an kasina han Dios naglarab tungod kay inupod hiya, ngan an anghel ni Jehova tinindog ha kalsada basi pugngan hiya. Yana hi Balaam sakay han iya asno, ngan upod niya an iya duha nga kabulig. 23  Ngan han nakita han asno an anghel ni Jehova nga natindog ha kalsada nga may espada ha iya kamot, nangalimbasog ito nga sumimang ha kalsada ngadto ha uma. Pero ginlatob ni Balaam an asno basi bumalik ito ha kalsada. 24  Katapos, an anghel ni Jehova tinindog ha haligot nga aragian ha butnga han duha nga urubasan nga may mga pader nga bato ha paluyoluyo. 25  Han nakita han asno an anghel ni Jehova, sinuksok ito ha pader ngan naipit hito an tiil* ni Balaam ha pader, ngan ginlatob na liwat ito ni Balaam. 26  Yana an anghel ni Jehova linabay na liwat ngan tinindog ha haligot nga lugar nga waray malilikoan ha too o ha wala. 27  Han nakita han asno an anghel ni Jehova, linuob ito samtang sakay hi Balaam, salit napungot hi Balaam ngan iya ginlinatob han iya tungkod an asno. 28  Ha kataposan, hi Jehova nagpahinabo nga magyakan an asno,*+ ngan nagsiring ito kan Balaam: “Ano an akon ginbuhat ha imo nga imo ako ginlatob hin tulo ka beses?”+ 29  Hi Balaam binaton ha asno: “Kay imo ako gintinuyawan. Kon may espada la ako ha akon kamot, papatayon ko ikaw!” 30  Katapos, an asno nagsiring kan Balaam: “Diri ba ako an imo asno nga imo ginsinakayan ha bug-os mo nga kinabuhi tubtob yana? Gintratar ko na ba ikaw hadto hin sugad hini?” Hiya binaton: “Waray!” 31  Katapos, gin-abrihan ni Jehova an mga mata ni Balaam,+ ngan iya nakita an anghel ni Jehova nga natindog ha kalsada nga may espada ha iya kamot. Yinukbo dayon hiya ngan hinapa ha tuna. 32  Katapos, an anghel ni Jehova nagsiring ha iya: “Kay ano nga imo ginlatob an imo asno hin tulo ka beses? Kitaa! Kinanhi ako basi pugngan ka, kay an imo ginbubuhat supak ha akon kaburut-on.+ 33  Nakita ako han asno ngan nangalimbasog ito paglikay ha akon hin tulo ka beses.+ Hunahunaa daw kon waray ito lumikay ha akon! Ginpatay ko na unta ikaw yana ngan an asno ginpabay-an ko nga buhi.” 34  Hi Balaam nagsiring ha anghel ni Jehova: “Nakasala ako kay diri ako maaram nga ikaw an natindog ha kalsada basi tapoon ako. Ngan yana kon maraot ito ha imo pagkita, mabalik ako.” 35  Pero an anghel ni Jehova nagsiring kan Balaam: “Upod hito nga mga tawo, pero an mga pulong la nga akon igsisiring ha imo an imo igyayakan.” Salit hi Balaam padayon nga inupod ha mga prinsipe ni Balak. 36  Han nabatian ni Balak nga inupod hi Balaam, ginawas dayon hiya pagtapo ha iya ha syudad han Moab nga aada ha pangpang han Arnon ha tubtoban han teritoryo. 37  Hi Balak nagsiring kan Balaam: “Diri ba iginpatawag ko ikaw? Kay ano nga waray ka kumanhi ha akon? Naghuhunahuna ka ba nga diri ko ikaw matatagan hin daku nga pagpasidungog?”+ 38  Hi Balaam binaton kan Balak: “Aadi na ako yana ha imo. Pero tutugotan ba ako nga magyakan hin bisan ano? An mga pulong la nga ibubutang han Dios ha akon baba an akon igyayakan.”+ 39  Salit hi Balaam inupod kan Balak, ngan inabot hira ha Kiriat-huzot. 40  Naghalad hi Balak hin mga baka ngan mga karnero ngan an iba iginpadara ngadto kan Balaam ngan ha mga prinsipe nga iya kaupod. 41  Pagkaaga igin-upod ni Balak hi Balaam ngan gindara hiya ngadto ha Bamot-baal; tikang didto iya nakikita an ngatanan nga katawohan.+

Mga footnote

Matin-aw nga an Eufrates.
Lit., “mata.”
Lit., “mata.”
Ginlilingkoran ha likod han hayop.
Lit., “asno nga babayé.”
Ha iba nga lugar, “siki.”
Lit., “nag-abri han baba han asno nga babayé.”