Numeros 27:1-23

  • Mga anak nga babaye ni Zelopehad (1-11)

  • Josue ginpasaliwan kan Moises (12-23)

27  Katapos, dinaop an mga anak nga babaye ni Zelopehad,+ nga anak nga lalaki ni Hefer, nga anak nga lalaki ni Gilead, nga anak nga lalaki ni Makir, nga anak nga lalaki ni Manases, nga tikang ha mga pamilya ni Manases nga anak ni Jose. An mga ngaran han iya mga anak nga babaye amo hira Mala, Noa, Hogla, Milca, ngan Tirza.  Tinindog hira ha atubangan ni Moises, ni Eleazar nga saserdote, ha atubangan han mga lider,+ ngan han bug-os nga komunidad ha aragian tipasulod ha tolda nga katirokan ngan nagsiring:  “An amon tatay namatay ha kamingawan, kondi diri hiya kaupod ha grupo nga sinuporta kan Kora nga nagkaurosa kontra kan Jehova,+ pero namatay hiya tungod han iya sala ngan waray hiya mga anak nga lalaki.  Kay ano nga mawawara an ngaran han amon tatay tikang ha iya pamilya tungod kay waray hiya anak nga lalaki? Tagi kami hin panag-iya upod han kabugtoan nga lalaki han amon tatay.”  Salit an ira kaso iginpresentar ni Moises ha atubangan ni Jehova.+  Katapos, hi Jehova nagsiring kan Moises:  “Husto an mga anak nga babaye ni Zelopehad. Sadang mo gud ihatag ha ira an panag-iya sugad nga panurundon upod han kabugtoan nga lalaki han ira tatay ngan ipaeredar ha ira an panurundon han ira tatay.+  Ngan sumati an mga Israelita, ‘Kon an usa nga tawo mamatay nga waray anak nga lalaki, kinahanglan ipaeredar niyo ha iya anak nga babaye an iya panurundon.  Ngan kon waray hiya anak nga babaye, ihahatag niyo an iya panurundon ha iya kabugtoan nga lalaki. 10  Ngan kon waray hiya kabugtoan nga lalaki, ihahatag niyo an iya panurundon ha kabugtoan nga lalaki han iya tatay. 11  Ngan kon an iya tatay waray kabugtoan nga lalaki, ihahatag niyo an iya panurundon ha pinakaduok nga kadugo han iya pamilya, ngan hiya an magtatag-iya hito. Ini nga hudisyal nga desisyon an magigin surundon para ha mga Israelita, sugad han iginsugo ni Jehova kan Moises.’” 12  Katapos, hi Jehova nagsiring kan Moises: “Sagka hini nga bukid ha rehiyon han Abarim,+ ngan kitaa an tuna nga akon ighahatag ha mga Israelita.+ 13  Kon makita mo na ito, igtatampo ka liwat ha imo katawohan,*+ pariho han imo bugto nga hi Aaron,+ 14  kay han nakig-away ha akon an komunidad didto ha kamingawan han Zin, gintalapas niyo an akon sugo nga baraanon ako ha ira atubangan pinaagi han tubig.+ Ito an tubig han Meriba+ didto ha Kades+ ha kamingawan han Zin.”+ 15  Katapos, hi Moises nagsiring kan Jehova: 16  “Hinaot hi Jehova, an Dios han espiritu han ngatanan nga tawo,* magpili hin lalaki nga magdudumara han komunidad 17  nga mangunguna ha ira ha ngatanan nga butang ngan maggigiya ha ira ha ngatanan nga ira pagbubuhaton, basi an komunidad ni Jehova diri magin pariho hin mga karnero nga waray paraataman.” 18  Salit hi Jehova nagsiring kan Moises: “Kuhaa hi Josue nga anak ni Nun, usa nga tawo nga may espiritu, ngan itungbaw ha iya an imo kamot.+ 19  Katapos, patindoga hiya ha atubangan ni Eleazar nga saserdote ngan ha atubangan han bug-os nga komunidad, ngan kinahanglan tuinan mo hiya sugad nga lider ha ira atubangan.+ 20  Ihatag ha iya an iba han imo awtoridad,*+ basi mamati ha iya an bug-os nga komunidad han mga Israelita.+ 21  Matindog hiya ha atubangan ni Eleazar nga saserdote, nga magpapakiana para ha iya ha atubangan ni Jehova basi hibaroan an iya desisyon pinaagi han Urim.+ Ha iya sugo masunod an ngatanan, hiya ngan an ngatanan nga Israelita ngan an bug-os nga komunidad.” 22  Salit ginbuhat ni Moises an iginsugo ha iya ni Jehova. Iya ginkuha hi Josue ngan ginpatindog hiya ha atubangan ni Eleazar nga saserdote ngan ha atubangan han bug-os nga komunidad, 23  ngan iya igintungbaw an iya mga kamot ha iya ngan gintuinan hiya sugad nga lider,+ uyon ha ginsiring ni Jehova pinaagi kan Moises.+

Mga footnote

Pasiday ini nga mga pulong nga nagpapasabot hin kamatayon.
Lit., “han mga espiritu han ngatanan nga unod.”
O “dignidad.”