Numeros 14:1-45

  • Katawohan karuyag bumalik ha Ehipto (1-10)

    • Maopay nga sumat nira Josue ngan Caleb (6-9)

  • Jehova nasina; Moises nakimalooy (11-19)

  • Sirot: 40 ka tuig ha kamingawan (20-38)

  • Israel napirde han Amalekita (39-45)

14  Katapos, gindaku han bug-os nga komunidad an ira tingog, ngan an mga tawo padayon nga nan-gugliat ngan nanangis hito nga bug-os nga gab-i.+  An ngatanan nga Israelita nagngurutob kontra kanda Moises ngan Aaron,+ ngan an bug-os nga komunidad nagyakan kontra ha ira, nga nasiring: “Namatay na la unta kita ha tuna han Ehipto, o namatay na la unta kita dinhi ha kamingawan!  Kay ano nga gindara kita ni Jehova nganhi hini nga lugar basi mamatay pinaagi han espada?+ An aton mga asawa ngan kabataan magigin dinag-an.+ Diri ba mas maopay nga mamalik na la kita ha Ehipto?”+  Nagsiring pa ngani hira ha usa kag usa: “Magpili kita hin lider ngan mamalik ha Ehipto!”+  Katapos, hira Moises ngan Aaron linuhod nga nahapa ha tuna ha atubangan han bug-os nga kongregasyon han mga Israelita nga nagkakatirok.  Hi Josue+ nga anak ni Nun ngan hi Caleb+ nga anak ni Jefune, nga kaupod han mga nag-espiya han tuna, naggisi han ira bado,  ngan ini an ira ginsiring ha bug-os nga komunidad han mga Israelita: “An tuna nga amon ginkadto basi espiyahan maopay gud hinduro nga tuna.+  Kon hi Jehova nalilipay ha aton, sigurado nga dadad-on kita niya ngadto hito nga tuna ngan ighahatag ito ha aton, usa nga tuna nga nag-aawas hin gatas ngan dugos.+  Pero ayaw kamo pagrebelde kan Jehova, ngan ayaw kamo kahadlok ha katawohan han tuna,+ kay lalamuyon naton hira.* Ginkuha na an ira panalipod, ngan kaupod naton hi Jehova.+ Ayaw kamo kahadlok ha ira.” 10  Pero an bug-os nga komunidad nagsarabot nga batuhon hira.+ Pero an himaya ni Jehova nagpakita dida ha tolda nga katirokan ha ngatanan nga katawohan han Israel.+ 11  Katapos, hi Jehova nagsiring kan Moises: “Tubtob san-o nga diri ako igrirespeto hini nga katawohan,+ ngan tubtob san-o nga diri hira matoo ha akon bisan pa han ngatanan nga tigaman nga akon ginhimo ha butnga nira?+ 12  Sisirotan ko hira hin peste ngan pupoohon ko hira, ngan hihimoon ko ikaw nga usa nga nasud nga mas daku ngan mas gamhanan kay ha ira.”+ 13  Pero hi Moises nagsiring kan Jehova: “Kon ini an mahitabo, an mga Ehiptohanon, nga tikang ha ira butnga igin-gawas mo ini nga katawohan pinaagi han imo gahum, makakabati hito,+ 14  ngan ig-iistorya nira ito ha mga umurukoy hini nga tuna. Ini liwat hira nakabati nga ikaw, hi Jehova, kaupod hini nga katawohan+ ngan nagpakita ka ha ira atubangan.+ Ikaw hi Jehova, ngan an imo dampog natindog ha bawbaw nira, ngan ikaw an nag-uuna ha ira dida ha harigi nga dampog ha adlaw ngan ha harigi nga kalayo ha gab-i.+ 15  Kon papatayon mo ini nga katawohan hin durungan,* an mga nasud nga nakabati han imo kabantogan masiring hini: 16  ‘Hi Jehova waray makagdara hini nga katawohan ha tuna nga iya iginpanumpa nga ighahatag ha ira, salit iya ginpamatay hira ha kamingawan.’+ 17  Yana alayon, Jehova, makita unta an imo daku nga gahum, sugad han imo iginsaad han nagsiring ka: 18  ‘Hi Jehova diri madagmit masina ngan hura hin maunungon nga gugma,*+ nagpapasaylo han sayop ngan pagtalapas, pero diri gud niya papasagdan nga diri sirotan an may sala, nagpapadapat hin sirot ngada ha mga anak tungod han kasaypanan han mga amay, ngada ha ikatulo nga henerasyon ngan ngada ha ikaupat nga henerasyon.’+ 19  Alayon, pasayloa an sayop hini nga katawohan sumala han imo daku nga maunungon nga gugma, sugad han imo pagpasaylo hini nga katawohan tikang pa ha Ehipto tubtob yana.”+ 20  Katapos, hi Jehova nagsiring: “Papasayloon ko hira sumala han imo ginsiring.+ 21  Pero ha luyo nga bahin, sugad nga buhi ako, an bug-os nga tuna mapupuno han himaya ni Jehova.+ 22  Pero waray bisan usa han mga tawo nga nakakita han akon himaya ngan han akon mga tigaman+ nga akon ginbuhat ha Ehipto ngan ha kamingawan, ngan nagsari la gihapon ha akon+ hin napulo ka beses ngan waray mamati ha akon tingog+ 23  an makakakita han tuna nga akon iginpanumpa ha ira mga amay. Waray gud bisan usa han mga nagtatratar ha akon hin waray pagrespeto an makakakita hito.+ 24  Pero tungod kay hi Caleb+ nga akon surugoon may-ada iba nga disposisyon* ngan padayon nga nasunod ha akon hin bug-os-kasingkasing, akon gud hiya dadad-on ha tuna nga iya ginkadtoan, ngan an iya katulinan an magtatag-iya hito.+ 25  Tungod kay an mga Amalekita ngan mga Canaanita+ naukoy ha walog,* balik kamo buwas ngan pagbiyahe kamo ngadto ha kamingawan ha dalan nga hirani ha Dagat nga Pula.”+ 26  Katapos, hi Jehova nagsiring kanda Moises ngan Aaron: 27  “Tubtob san-o ini nga maraot nga komunidad padayon nga magngungurutob kontra ha akon?+ Nabatian ko kon ano an iginngungurutob han mga Israelita kontra ha akon.+ 28  Siring ha ira, ‘“Sugad nga buhi ako,” nasiring hi Jehova, “bubuhaton ko ha iyo an akon nabatian nga iyo ginsiring!+ 29  Dinhi hini nga kamingawan magkakamatay kamo,+ oo, an ngatanan nga kadamu han iginrehistro nga 20 anyos tipaigbaw, ngatanan kamo nga nagngurutob kontra ha akon.+ 30  Waray bisan hin-o ha iyo an makakasulod ha tuna nga akon iginpanumpa* nga iyo pag-uukyan+ gawas la kan Caleb nga anak ni Jefune ngan kan Josue nga anak ni Nun.+ 31  “‘“Ngan akon dadad-on an iyo kabataan, nga mahitungod ha ira nasiring kamo nga magigin dinag-an,+ ngan magigin pamilyar hira ha tuna nga iyo iginsalikway.+ 32  Pero kamo magkakamatay dinhi hini nga kamingawan. 33  An iyo mga anak magigin mga paraataman hin panon ha kamingawan ha sulod hin 40 ka tuig,+ ngan hira an magkakaada baratunon tungod han iyo pagin diri matinumanon* tubtob nga mamatay an ultimo ha iyo ha kamingawan.+ 34  Sumala ha kadamu han mga adlaw nga nag-espiya kamo ha tuna, 40 ka adlaw,+ usa ka adlaw para ha usa ka tuig, usa ka adlaw para ha usa ka tuig, mag-aani kamo han mga resulta han iyo mga sayop ha sulod hin 40 ka tuig,+ ngan mahibabaro kamo han dadangatan han pagkontra ha akon.* 35  “‘“Ako, hi Jehova, nagyakan. Ini an akon bubuhaton hini nga bug-os nga komunidad nga maraot, an mga nagkatirok kontra ha akon: Dinhi hini nga kamingawan an ira magigin tubtoban, ngan dinhi hira mamamatay.+ 36  An mga lalaki nga ginsugo ni Moises nga mag-espiya han tuna ngan nagpahinabo nga an bug-os nga komunidad magngurutob kontra ha iya, han binalik hira nga may maraot nga sumat mahitungod han tuna,+ 37  oo, an mga lalaki nga nagdara hin maraot nga sumat mahitungod han tuna sisirotan ngan mamamatay ha atubangan ni Jehova.+ 38  Pero hi Josue nga anak ni Nun ngan hi Caleb nga anak ni Jefune, nga kaupod han mga nag-espiya han tuna, padayon gud nga mabubuhi.”’”+ 39  Han ginyakan ni Moises ini nga mga pulong ha ngatanan nga Israelita, an katawohan nabido hinduro. 40  Dugang pa, binuhát hira hin temprano ha aga ngan nagsari pagsagka ngadto ha bawbaw han bukid, nga nasiring: “Adi kami, andam na pagsagka ngadto ha lugar nga ginsiring ni Jehova, kay nakasala kami.”+ 41  Pero hi Moises nagsiring: “Kay ano nga gintatalapas niyo an sugo ni Jehova? Diri ini maglalampos. 42  Ayaw kamo pagsagka, kay diri niyo kaupod hi Jehova; ngan mapipirde kamo han iyo mga kaaway.+ 43  Kay aadto an mga Amalekita ngan an mga Canaanita basi atubangon kamo,+ ngan magkakamatay kamo pinaagi han espada. Tungod kay binaya kamo ha pagsunod kan Jehova, hi Jehova diri maupod ha iyo.”+ 44  Pero nagparagbuot hira pagsagka ngadto ha pungkay han bukid,+ kondi an arka han kasabotan ni Jehova ngan hi Moises waray bumaya ha butnga han kampo.+ 45  Katapos, an mga Amalekita ngan an mga Canaanita nga naukoy hito nga bukid nanlugsad ngan ginhampak hira, ngan ginpatsarang hira tubtob ha Horma.+

Mga footnote

Lit., “kay tinapay hira ha aton.”
Lit., “sugad hin usa ka tawo.”
O “mahigugmaon nga pagkabuotan.”
Lit., “espiritu.”
O “hamubo nga kapatagan.”
Lit., “akon gin-alsa an akon kamot.”
O “tungod kay gumawi kamo sugad hin hostes.”
O “han paghimo ha akon sugad nga kaaway.”