Numeros 28:1-31

 • Proseso ha iba-iba nga halad (1-31)

  • Kada adlaw nga mga halad (1-8)

  • Para ha Sabbath (9, 10)

  • Binulan nga mga halad (11-15)

  • Para ha Paskua (16-25)

  • Para ha Piyesta han mga Semana (26-31)

28  Sunod hi Jehova nagsiring kan Moises:  “Sugoa an mga Israelita ngan sidnga hira, ‘Siguroha nga iyo ighalad ha akon an halad para ha akon, an akon tinapay. An mga halad ha akon nga ginsunog ha kalayo sugad nga nakakapalipay* nga hamot kinahanglan himoon ha itinanda nga mga panahon para hito.’+  “Ngan sidnga hira, ‘Ini an halad nga ginsunog ha kalayo nga iyo ighahalad kan Jehova: kada adlaw duha nga maghimsog nga nati nga karnero nga lalakí nga usa ka tuig an edad sugad nga halad nga sinunog nga hihimoon hin regular.+  An usa nga nati nga karnero nga lalakí imo ighahalad ha aga, ngan an usa pa nga nati nga karnero nga lalakí imo ighahalad ha pagtikasirom,*+  upod an ikanapulo nga bahin han usa ka epah* han pino nga harina nga ginsalaktan han ikaupat nga bahin han usa ka hin* nga lana han ginbayo nga mga olibo sugad nga halad nga tikang ha lugas.+  Regular ito nga halad nga sinunog+ nga gintikangan paghalad ha Bukid Sinai sugad nga nakakapalipay* nga hamot, usa nga halad nga ginsunog ha kalayo para kan Jehova,  pati an halad nga irimnon nga kaupod hito, ikaupat nga bahin han usa ka hin para ha tagsa nga nati nga karnero nga lalakí.+ Ihuwad an de-alkohol nga irimnon ha baraan nga lugar sugad nga halad nga irimnon para kan Jehova.  Ngan imo ighahalad an usa pa nga nati nga karnero nga lalakí ha pagtikasirom.* Upod an pariho nga halad nga tikang ha lugas nga iginhalad han aga ngan an pariho nga halad nga irimnon nga kaupod hito, ighahalad mo ito sugad nga halad nga ginsunog ha kalayo nga nakakapalipay* nga hamot para kan Jehova.+  “‘Pero ha adlaw han Sabbath,+ an halad kinahanglan duha nga maghimsog nga nati nga karnero nga lalakí nga usa ka tuig an edad ngan duha ka ikanapulo nga bahin han usa ka epah nga pino nga harina nga ginsalaktan hin lana sugad nga halad nga tikang ha lugas, pati an halad nga irimnon nga kaupod hito. 10  Ini an halad nga sinunog para ha Sabbath, upod an regular nga halad nga sinunog ngan an halad nga irimnon nga kaupod hito.+ 11  “‘Ha tinikangan han kada bulan* maghahalad kamo sugad nga halad nga sinunog para kan Jehova hin duha nga turilyo nga baka, usa nga karnero nga lalakí, ngan pito nga maghimsog nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad,+ 12  ngan tulo ka ikanapulo nga takos han pino nga harina nga ginsalaktan hin lana sugad nga halad nga tikang ha lugas+ para ha tagsa nga baka ngan duha ka ikanapulo nga takos han pino nga harina nga ginsalaktan hin lana sugad nga halad nga tikang ha lugas para han usa nga karnero nga lalakí,+ 13  ngan usa ka ikanapulo nga takos han pino nga harina nga ginsalaktan hin lana sugad nga halad nga tikang ha lugas para ha tagsa nga nati nga karnero nga lalakí, sugad nga halad nga sinunog nga nakakapalipay* nga hamot,+ usa nga halad nga ginsunog ha kalayo para kan Jehova. 14  Ngan an ira mga halad nga irimnon nga kaupod hito kinahanglan katunga han usa ka hin han bino para ha baka+ ngan ikatulo nga bahin han usa ka hin para ha karnero nga lalakí+ ngan ikaupat nga bahin han usa ka hin para ha nati nga karnero nga lalakí.+ Ini an binulan nga halad nga sinunog ha kada bulan para ha bug-os nga tuig. 15  Maghahalad liwat kan Jehova hin usa nga nati nga kanding sugad nga halad tungod han sala labot la han regular nga halad nga sinunog kaupod an halad nga irimnon para hito. 16  “‘Ha siyahan nga bulan, ha ika-14 ka adlaw han bulan, amo an Paskua ni Jehova.+ 17  Ngan ha ika-15 ka adlaw hini nga bulan, magkakaada hin piyesta. Pito ka adlaw nga kakaunon an tinapay nga waray libadura.+ 18  Ha siyahan nga adlaw magkakaada hin baraan nga kombensyon. Ayaw kamo pagtrabaho hin bisan ano nga mabug-at nga trabaho. 19  Ngan maghahalad kamo hin duha nga turilyo nga baka, usa nga karnero nga lalakí ngan pito nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad sugad nga halad nga sinunog para kan Jehova. An iyo ighahalad maghimsog nga mga hayop.+ 20  Ighahalad niyo ito pati an mga halad nga tikang ha lugas nga pino nga harina nga ginsalaktan hin lana nga kaupod hito,+ tulo ka ikanapulo nga takos para ha usa nga baka ngan duha ka ikanapulo nga takos para ha karnero nga lalakí. 21  Maghahalad ka hin usa ka ikanapulo nga takos para ha kada usa han pito nga nati nga karnero nga lalakí, 22  pati hin usa nga kanding sugad nga halad tungod han sala basi himoon an pagpara han sala para ha iyo. 23  Labot la han halad nga sinunog nga iginhahalad ha aga, nga para ha regular nga halad nga sinunog, ighahalad liwat niyo ini. 24  Ha pariho nga paagi kada adlaw ighahalad niyo ini ha sulod hin pito ka adlaw sugad nga pagkaon,* usa nga halad nga ginsunog ha kalayo sugad nga nakakapalipay* nga hamot para kan Jehova. Ighahalad ito pati an regular nga halad nga sinunog ngan an kaupod hito nga halad nga irimnon. 25  Ha ikapito ka adlaw magkakaada hin baraan nga kombensyon.+ Ayaw kamo pagtrabaho hin bisan ano nga mabug-at nga trabaho.+ 26  “‘Ha siyahan nga adlaw han siyahan nga hinog nga mga bunga,+ kon maghalad kamo kan Jehova hin bag-o nga halad nga tikang ha lugas,+ magkakaada kamo hin baraan nga kombensyon ha iyo piyesta han mga semana.+ Ayaw kamo pagtrabaho hin bisan ano nga mabug-at nga trabaho.+ 27  Maghahalad kamo sugad nga halad nga sinunog nga nakakapalipay* nga hamot para kan Jehova hin duha nga turilyo nga baka, usa nga karnero nga lalakí, ngan pito nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad,+ 28  ngan sugad nga kaupod hito nga halad nga tikang ha lugas nga pino nga harina nga ginsalaktan hin lana, tulo ka ikanapulo nga takos para ha tagsa nga baka, duha ka ikanapulo nga takos para han usa nga karnero nga lalakí, 29  usa ka ikanapulo nga takos para ha kada usa han pito nga nati nga karnero nga lalakí, 30  pati hin usa nga nati nga kanding basi himoon an pagpara han sala para ha iyo.+ 31  Ighahalad niyo ito labot la han regular nga halad nga sinunog ngan han halad nga tikang ha lugas nga kaupod hito. Kinahanglan maghimsog ito nga mga hayop,+ upod an mga halad nga irimnon nga kaupod hito.

Mga footnote

O “nakakarelaks.” Lit., “nakakapakalma.”
Matin-aw nga nagtutudlok ha panahon butnga han pagtunod han adlaw ngan han pagsirom.
An ikanapulo nga bahin han usa ka epah katugbang han 2.2 L. Kitaa an Ap. B14.
An usa ka hin katugbang han 3.67 L. Kitaa an Ap. B14.
O “nakakarelaks.” Lit., “nakakapakalma.”
Matin-aw nga nagtutudlok ha panahon butnga han pagtunod han adlaw ngan han pagsirom.
O “nakakarelaks.” Lit., “nakakapakalma.”
Lit., “han iyo mga bulan.”
O “nakakarelaks.” Lit., “nakakapakalma.”
Lit., “tinapay.”
O “nakakarelaks.” Lit., “nakakapakalma.”
O “nakakarelaks.” Lit., “nakakapakalma.”