Numeros 36:1-13

  • Balaud ha pag-asawa han mga manurunod nga babaye (1-13)

36  An mga ulo han pamilya han katulinan ni Gilead nga anak ni Makir+ nga anak ni Manases tikang ha mga pamilya han mga anak ni Jose dinaop ngan nagyakan ha atubangan ni Moises ngan ha mga lider, an mga ulo han pamilya han mga Israelita.  Nagsiring hira: “Hi Jehova nagsugo ha akon ginoo nga bahin-bahinon an tuna pinaagi ha pagripa+ sugad nga panurundon han mga Israelita; ngan an akon ginoo ginsugo ni Jehova nga ihatag an panurundon han amon bugto nga hi Zelopehad ha iya mga anak nga babaye.+  Kon mag-asawa hira hin mga lalaki tikang ha iba nga tribo han Israel, an panurundon han mga babaye kukuhaon liwat tikang ha panurundon han amon mga tatay ngan idudugang ha panurundon han tribo diin hira makakaasawa, salit kukuhaon ito tikang ha amon panurundon nga nakarawat pinaagi han pagripa.  Niyan kon umabot an Tuig han Kagawasan+ para ha katawohan han Israel, an panurundon han mga babaye idudugang liwat ha panurundon han tribo diin hira nakaasawa, salit an ira panurundon kukuhaon tikang ha panurundon han tribo han amon mga tatay.”  Katapos, ginsidngan ni Moises an mga Israelita uyon ha sugo ni Jehova: “Husto an ginsisiring han tribo han mga anak ni Jose.  Ini an iginsugo ni Jehova ha mga anak nga babaye ni Zelopehad: ‘Mahimo hira mag-asawa ha bisan hin-o nga ira karuyag. Pero an ira magigin bana kinahanglan tikang ha pamilya han tribo han ira tatay.  Waray panurundon han mga Israelita nga igbabalhin tikang ha usa nga tribo ngadto ha lain nga tribo, kay kinahanglan tipigan han mga Israelita an panurundon han tribo han ira mga kaapoy-apoyan.  Ngan an tagsa nga anak nga babaye nga nagtatag-iya hin panurundon dida ha mga tribo han Israel kinahanglan magin asawa han usa nga tulin han tribo han iya tatay,+ basi an mga Israelita padayon nga magtag-iya han panurundon han ira mga kaapoy-apoyan.  Waray panurundon nga igbabalhin tikang ha usa nga tribo ngadto ha lain nga tribo, kay kinahanglan tipigan han mga tribo han Israel an ira kalugaringon nga panurundon.’” 10  Ginbuhat han mga anak nga babaye ni Zelopehad an iginsugo ni Jehova kan Moises.+ 11  Salit hira Mala, Tirza, Hogla, Milca, ngan Noa, nga mga anak nga babaye ni Zelopehad,+ nag-asawa han mga anak han kabugtoan han ira tatay. 12  Nagin mga asawa hira hin mga lalaki nga tikang ha mga pamilya ni Manases nga anak nga lalaki ni Jose basi an ira panurundon magpabilin ha tribo han pamilya han ira tatay. 13  Ini an mga sugo ngan hudisyal nga mga desisyon nga iginhatag ni Jehova ha mga Israelita pinaagi kan Moises ha disyerto nga kapatagan han Moab hirani ha Jordan ha may Jerico.+

Mga footnote