Numeros 11:1-35

  • Pagreklamo nagresulta hin kalayo tikang ha Dios (1-3)

  • Katawohan nagtangis para hin karne (4-9)

  • Moises umabat hin kawaray-kapas (10-15)

  • Jehova naghatag espiritu ha 70 nga tigurang (16-25)

  • Eldad ngan Medad; Josue nangabugho para kan Moises (26-30)

  • Nagpadara pugo; ginsirotan tungod han kahakog (31-35)

11  Yana an mga tawo nagtikang pagreklamo hinduro ha atubangan ni Jehova. Han nabatian ito ni Jehova, naglaga an iya kasina, ngan may kalayo nga tikang kan Jehova nga naglarab kontra ha ira ngan nag-ugtang* han pipira nga tawo ha kataposan nga mga bahin han kampo.  Han an mga tawo nangaro hin bulig kan Moises, nangamuyo hiya kan Jehova,+ ngan naparong an kalayo.  Salit ito nga lugar ginngaranan hin Tabera,* kay may kalayo nga tikang kan Jehova nga naglarab kontra ha ira.+  Katapos, an magkadurodilain nga mga tawo*+ nga kaupod nira nagpahayag hin hakugnon nga hingyap,+ ngan an mga Israelita liwat nagtangis utro ngan nagsiring: “Hin-o an mahatag ha amon hin karne nga makakaon?+  Nahihidlaw gud kami han isda nga amon pirme ginkakaon nga waray bayad didto ha Ehipto, pati an mga pipino, an mga pakwan, an mga ahos,* an mga sibuyas, ngan an lasona!+  Pero yana nanluluya gud kami.* Waray kami iba nga nakikita labot la hini nga manna.”+  An manna+ pariho hin liso han kulantro,+ ngan puropariho han tagok nga bedelio.*  Nagbuburublag an mga tawo ngan namumurot hito ngan gin-gigiling ito ha de-mano nga mga gilingan o gintutudtod ito ha almires. Katapos, ira ito ginpapakaladkaran ha mga daba o ginhihimo nga tinapay nga malidong,+ ngan an rasa hito pariho hin matam-is nga tinapay nga may lana.  Ha gab-i, kon an tun-og nanunuro dida ha kampo, nagkakahulog liwat an manna dida hito.+ 10  Nabatian ni Moises nga nananangis an mga tawo, an kada pamilya, an tagsa nga tawo dida ha aragian tipasulod ha iya tolda. Ngan nasina gud hi Jehova,+ ngan duro liwat an kasubo ni Moises. 11  Katapos, hi Moises nagsiring kan Jehova: “Kay ano nga imo ginpapaantos an imo surugoon? Kay ano nga waray ako makakarawat han imo pag-uyon, nga imo iginkakadi ha akon an pinas-an hini ngatanan nga tawo?+ 12  Ako ba an nagburod hini ngatanan nga tawo? Ako ba an nag-anak ha ira, nga ginsisidngan mo ako, ‘Kugosa hira ha imo dughan, sugad han pagkugos han kabulig* ha nasuso nga bata,’ ngadto ha tuna nga imo iginpanumpa nga ihahatag ha ira mga kaapoy-apoyan?+ 13  Diin ako makuha hin karne nga ihahatag hini ngatanan nga tawo? Kay padayon hira nga nananangis ha akon atubangan, nga nasiring, ‘Tagi kami hin karne nga makakaon!’ 14  Diri ko maaakos dad-on ini ngatanan nga tawo nga ako la; makuri hinduro ito para ha akon.+ 15  Kon sugad hini an imo pagtratar ha akon, alayon pataya na la ako yana.+ Kon nakakarawat ako han imo pag-uyon, ayaw na ako pakitaa hin bisan ano nga kakurian.” 16  Hi Jehova binaton kan Moises: “Pagtirok para ha akon hin 70 nga lalaki tikang ha mga tigurang han Israel, mga lalaki nga imo ginkikilala sugad* nga mga tigurang ngan mga opisyal han katawohan,+ ngan dad-a hira ha tolda nga katirokan ngan patindoga hira didto kaupod mo. 17  Malusad ako+ ngan makikiistorya ha imo didto,+ ngan iibanan ko an espiritu+ nga aada ha imo ngan ibubutang ito ha ira, ngan bubuligan ka nira ha pagdara han pinas-an han katawohan basi diri la ikaw an magdara hito.+ 18  Sidnga an mga tawo, ‘Baraana an iyo kalugaringon para buwas,+ kay sigurado nga makaon kamo hin karne, kay hi Jehova nakabati han iyo panangis+ ngan han iyo pagsiring: “Hin-o an mahatag ha amon hin karne nga makakaon? Mas maopay pa an amon kahimtang didto ha Ehipto.”+ Hi Jehova sigurado nga mahatag ha iyo hin karne, ngan makaon kamo.+ 19  Makaon kamo diri la ha sulod hin usa ka adlaw, diri la 2 ka adlaw, diri la 5 ka adlaw, diri la 10 ka adlaw, diri la 20 ka adlaw, 20  lugod ha sulod hin usa ka bulan, tubtob nga magkagawas ito ha iyo irong ngan sumhan na gud kamo hito,+ kay iyo iginsalikway hi Jehova nga aada ha butnga niyo, ngan nananangis kamo ha iya atubangan, nga nasiring: “Kay ano nga ginawas pa kita ha Ehipto?”’”+ 21  Katapos, hi Moises nagsiring: “An mga tawo nga akon kaupod 600,000 nga lalaki+ nga nagbabaktas, ngan ikaw masiring, ‘Tatagan ko hira hin karne, ngan mabubusog hira ha sulod hin usa ka bulan’! 22  Kon iihawon* an ngatanan nga karnero ngan mga baka, maigo ba ito ha ira? O kon an ngatanan nga isda ha dagat madakop, maigo ba ito ha ira?” 23  Katapos, hi Jehova nagsiring kan Moises: “Halipot gud ba an kamot ni Jehova?+ Yana makikita mo kon an akon ginsisiring mahitatabo ha imo o diri.” 24  Salit ginawas hi Moises ngan iginsumat ha katawohan an ginsiring ni Jehova. Ngan iya gintirok an 70 nga lalaki tikang ha mga tigurang han katawohan ngan ginpatindog hira ha palibot han tolda.+ 25  Katapos, hi Jehova linusad ha dampog+ ngan nakiistorya ha iya+ ngan gin-ibanan an espiritu+ nga nakada ha iya ngan iginbutang ito ha tagsa han 70 nga tigurang. Ngan paghingada gud ha ira han espiritu, ginios hira sugad nga mga propeta,*+ pero waray na nira ito buhata utro. 26  Duha han mga lalaki an nakadto pa ha kampo. An ira ngaran amo hi Eldad ngan hi Medad. Ngan nagkaada hira han espiritu, kay kaupod hira ha mga lalaki nga an mga ngaran iginlista, pero waray hira gumawas basi kumadto ha tolda. Salit ginios hira sugad nga mga propeta dida ha kampo. 27  Ngan usa nga batan-on nga lalaki an dinalagan ngan nagsumat kan Moises: “Hi Eldad ngan hi Medad nagios sugad nga mga propeta didto ha kampo!” 28  Katapos, hi Josue+ nga anak ni Nun, nga surugoon ni Moises tikang pa han iya kabata, nagsiring: “Moises nga akon ginoo, pugngi hira!”+ 29  Pero hi Moises nagsiring ha iya: “Nangangabugho ka ba para ha akon? Ayaw, naghihingyap ako nga an ngatanan nga katawohan ni Jehova mga propeta ngan igbubutang ni Jehova an iya espiritu ngada ha ira!” 30  Ha urhi, hi Moises binalik ha kampo kaupod an mga tigurang han Israel. 31  Katapos, nagkaada hin hangin nga tikang kan Jehova ngan ginpalid hito an mga pugo tikang ha dagat ngan nahingada ito ha palibot han kampo,+ mga usa ka adlaw nga pagbiyahe hini nga ligid ngan usa ka adlaw nga pagbiyahe ha lain nga ligid, ha palibot han kampo, ngan an kadakmulon hito mga duha ka siko* dida ha tuna. 32  Salit ha bug-os nga magkulop hito nga adlaw ngan ha bug-os nga gab-i ngan ha bug-os nga adlaw kinabuwasan, an mga tawo nag-agma ngan nanirok han mga pugo. Waray bisan usa nga nakatirok hin minos napulo ka homer,* ngan padayon nga ginpanlatag nira ito ha bug-os nga palibot han kampo para ha ira. 33  Pero samtang nakada pa an karne ha butnga han ira mga ngipon, antes pa ito makisam, an kasina ni Jehova naglarab kontra ha mga tawo, ngan ginpamatay ni Jehova an mga tawo pinaagi hin makamaratay nga peste.+ 34  Salit ira ginngaranan ito nga lugar hin Kibrot-hataava,*+ kay didto nira iginlubong an mga tawo nga nagpakita hin hakugnon nga hingyap.+ 35  Tikang ha Kibrot-hataava linarga an katawohan pakadto ha Hazerot, ngan nagpabilin hira didto ha Hazerot.+

Mga footnote

Ha iba nga lugar, “nagpugdang.”
Nangangahulogan nga “Nasusunog,” karuyag sidngon, nauugtang; naglalarab.
Posible nga an mga diri Israelita nga kaupod nira.
Ha iba nga lugar, “sibilyeno.”
O “an amon kalag.”
An bedelio mahamot nga tagok han pipira nga kahoy.
O “lalaki nga paraataman.”
O “nga imo hinbabaroan; nga kilala mo sugad.”
Ha iba nga lugar, “papatayon.”
O “nanagna hira.”
An usa ka siko katugbang han 44.5 cm (17.5 in.). Kitaa an Ap. B14.
An usa ka homer katugbang han 220 L. Kitaa an Ap. B14.
Nangangahulogan nga “Mga Lubnganan han Duro nga Hingyap.”