Numeros 15:1-41

  • Balaud mahitungod ha mga halad (1-21)

    • Pariho nga balaud para ha Israelita ngan mga dayo (15, 16)

  • Halad para ha diri tinuyo nga sala (22-29)

  • Sirot para ha tinuyo nga sala (30, 31)

  • Nagtalapas han Sabbath ginpatay (32-36)

  • Bado bubutangan hin burlas (37-41)

15  Hi Jehova nakiistorya pa kan Moises, nga nasiring:  “Pakiistorya ha mga Israelita ngan sumati hira, ‘Kon umabot na kamo ha tuna nga akon iginhahatag ha iyo basi ukyan,+  ngan maghalad kamo kan Jehova hin halad nga sinunog ha kalayo nga tikang ha mga baka o ha mga karnero—halad nga sinunog+ man ito o halad ha pagtuman hin espesyal nga saad o boluntaryo nga halad+ o halad durante han iyo mga piyesta,+ basi maghimo hin nakakapalipay* nga hamot para kan Jehova+  an tawo nga naghahalad kinahanglan maghalad liwat kan Jehova hin halad nga tikang ha lugas nga pino nga harina,+ ikanapulo nga bahin han usa ka epah,* nga ginsalaktan hin ikaupat nga bahin han usa ka hin* nga lana.  Sadang ka liwat maghalad hin bino sugad nga halad nga irimnon, nga ikaupat nga bahin han usa ka hin, upod han halad nga sinunog+ o han halad nga nati nga karnero nga lalakí.  O upod han halad nga karnero nga lalakí, maghihimo ka hin halad nga tikang ha lugas nga duha ka ikanapulo nga bahin han usa ka epah han pino nga harina nga ginsalaktan hin ikatulo nga bahin han usa ka hin nga lana.  Ngan sadang ka maghalad hin bino sugad nga halad nga irimnon, nga ikatulo nga bahin han usa ka hin, sugad nga nakakapalipay* nga hamot para kan Jehova.  “‘Pero kon maghahalad ka hin baka nga lalakí sugad nga halad nga sinunog+ o hin halad ha pagtuman hin espesyal nga saad,+ o hin halad kan Jehova sugad nga mga halad nga ginsasarosaroan,+  sadang ka liwat maghalad kaupod han baka nga lalakí hin halad nga tikang ha lugas+ nga tulo ka ikanapulo nga bahin han usa ka epah nga pino nga harina nga ginsalaktan hin katunga han usa ka hin nga lana. 10  Sadang ka liwat maghalad hin bino sugad nga halad nga irimnon,+ nga katunga han usa ka hin, sugad nga halad nga ginsunog ha kalayo, sugad nga nakakapalipay* nga hamot para kan Jehova. 11  Ito an sadang pagbuhaton ha tagsa nga baka nga lalakí o ha tagsa nga karnero nga lalakí o ha tagsa han nati nga mga karnero nga lalakí o han mga kanding. 12  Anoman kadamu an iyo ighalad, ito an iyo sadang buhaton ha kada tagsa, uyon ha kadamu hito. 13  Sugad hito sadang ighalad han tagsa nga Israelita an halad nga ginsunog ha kalayo, sugad nga nakakapalipay* nga hamot para kan Jehova. 14  “‘Kon may usa nga dayo nga naukoy kaupod niyo o may tawo nga kaupod niyo hin maiha na nga panahon sadang liwat hiya maghalad hin halad nga ginsunog ha kalayo, sugad nga nakakapalipay* nga hamot para kan Jehova, sadang niya buhaton an sugad han iyo ginbubuhat.+ 15  Kamo nga bahin han kongregasyon ngan an dayo nga naukoy kaupod niyo magkakaada usa nga surundon. Ito an magigin nagpapadayon nga surundon para ha ngatanan niyo nga henerasyon. An dayo nga residente ngan kamo sadang magin pariho la ha atubangan ni Jehova.+ 16  Pariho nga balaud ngan pariho nga hudisyal nga desisyon an ipapatuman ha iyo ngan ha dayo nga naukoy kaupod niyo.’” 17  Hi Jehova nagsiring pa kan Moises: 18  “Pakiistorya ha mga Israelita ngan sumati hira, ‘Pag-abot niyo ha tuna nga akon pagdadad-an ha iyo 19  ngan kumaon kamo han bisan ano han tinapay* hito nga tuna,+ sadang kamo maghatag hin kontribusyon para kan Jehova. 20  Sadang kamo maghatag hin kontribusyon han bahol nga harina nga tikang ha iyo siyahan nga mga bunga+ nga ginhimo nga mga tinapay nga singsing an kurti. Ihahatag niyo ito nga kontribusyon pariho han iyo paghatag han kontribusyon nga tikang ha giriokan. 21  An iba han iyo siyahan nga bahol nga harina iyo ihahatag sugad nga kontribusyon para kan Jehova ha ngatanan niyo nga henerasyon. 22  “‘Yana kon makasayop kamo ngan diri magsunod hini ngatanan nga sugo nga ginyakan ni Jehova kan Moises, 23  an ngatanan nga iginsugo ni Jehova ha iyo pinaagi kan Moises tikang ha adlaw nga nagsugo hi Jehova tubtob ha iyo tiarabot nga mga henerasyon, 24  ngan kon diri tinuyo nga ginbuhat ito ngan an komunidad diri maaram hito, an bug-os nga komunidad kinahanglan maghalad hin turilyo nga baka sugad nga halad nga sinunog nga nakakapalipay* nga hamot para kan Jehova, kaupod hito an halad nga tikang ha lugas ngan an halad nga irimnon uyon ha regular nga proseso,+ ngan hin usa nga nati nga kanding sugad nga halad tungod han sala.+ 25  Hihimoon han saserdote an pagpara han sala para ha bug-os nga komunidad han mga Israelita, ngan papasayloon hira,+ kay diri ito tinuyo, ngan nagdara hira sugad nga ira halad hin halad nga ginsunog ha kalayo para kan Jehova ngan han ira halad tungod han sala ha atubangan ni Jehova para ha ira sayop. 26  Papasayloon an bug-os nga komunidad han mga Israelita ngan an dayo nga naukoy kaupod nira, kay diri ito tinuyo han ngatanan nga katawohan. 27  “‘Kon an bisan hin-o nga tawo* makasala hin diri tinuyo, kinahanglan maghalad hiya hin kanding nga babayé nga diri malahos ha usa ka tuig an edad para ha halad tungod han sala.+ 28  Ngan hihimoon han saserdote an pagpara han sala para ha tawo* nga nakasayop tungod hin diri tinuyo nga sala ha atubangan ni Jehova, basi himoon an pagpara hito nga sala, ngan papasayloon hiya.+ 29  Mahitungod han mga Israelita ngan han dayo nga naukoy kaupod nira, pariho nga balaud an iyo susundon may kalabotan han diri tinuyo nga mga sala.+ 30  “‘Pero an tawo* nga nagbubuhat hin tinuyo nga sala,+ Israelita man hiya o dayo nga residente, nagpapasipara kan Jehova ngan kinahanglan patayon.* 31  Tungod kay iya gintamay an pulong ni Jehova ngan gintalapas an iya sugo, ito nga tawo* kinahanglan gud patayon.*+ Hiya an may baratunon han iya sayop.’”+ 32  Samtang an mga Israelita nakadto ha kamingawan, nakakita hira hin tawo nga nangangahoy ha adlaw han Sabbath.+ 33  Gindara hiya han mga nakakita ha iya nga nangangahoy ngadto kanda Moises ngan Aaron ngan ha bug-os nga komunidad. 34  Ira gin-aresto hiya ngan ginpabantayan+ kay waray pa ipahayag kon ano an sadang buhaton ha iya. 35  Ngan hi Jehova nagsiring kan Moises: “Kinahanglan gud patayon an tawo,+ ngan sadang hiya batuhon han bug-os nga komunidad ha gawas han kampo.”+ 36  Salit gindara hiya han bug-os nga komunidad ha gawas han kampo ngan ginbato hiya salit namatay hiya, sugad han iginsugo ni Jehova kan Moises. 37  Hi Jehova nagsiring pa hini kan Moises: 38  “Pakiistorya ha mga Israelita ngan sumati hira nga kinahanglan himoan nira hin mga burlas an sidsid han ira mga bado ha ngatanan nira nga henerasyon, ngan bubutangan nira hin lubid nga asul an bawbaw han burlas ha sidsid han bado.+ 39  ‘Kinahanglan may-ada kamo hini nga burlas ha sidsid basi makita niyo ito ngan hinumdoman an ngatanan nga sugo ni Jehova ngan sundon ito.+ Ayaw niyo sunda an iyo kalugaringon nga kasingkasing ngan mga mata, nga nagdadani ha iyo nga magin diri matinumanon ha akon.*+ 40  Makakabulig ini ha iyo nga mahinumdom, ngan susundon niyo an ngatanan nga akon sugo ngan magigin baraan kamo ha iyo Dios.+ 41  Ako hi Jehova nga iyo Dios, nga naggawas ha iyo ha tuna han Ehipto basi pamatud-an nga ako an iyo Dios.+ Ako hi Jehova nga iyo Dios.’”+

Mga footnote

O “nakakarelaks.” Lit., “nakakapakalma.”
An ikanapulo nga bahin han usa ka epah katugbang han 2.2 L. Kitaa an Ap. B14.
An usa ka hin katugbang han 3.67 L. Kitaa an Ap. B14.
O “nakakarelaks.” Lit., “nakakapakalma.”
O “nakakarelaks.” Lit., “nakakapakalma.”
O “nakakarelaks.” Lit., “nakakapakalma.”
O “nakakarelaks.” Lit., “nakakapakalma.”
O “pagkaon.”
O “nakakarelaks.” Lit., “nakakapakalma.”
O “kalag.”
O “kalag.”
O “kalag.”
Lit., “utdon tikang ha iya katawohan.”
O “kalag.”
Lit., “utdon.”
O “magbuhat hin espirituwal nga prostitusyon.”