Numeros 13:1-33

  • Ginpakadto ha Canaan 12 nga espiya (1-24)

  • Maraot nga sumat han 10 nga espiya (25-33)

13  Hi Jehova nakiistorya kan Moises, nga nasiring:  “Pagsugo hin mga lalaki nga mag-iespiya* ha tuna han Canaan, nga akon iginhahatag ha mga Israelita. Magsusugo ka hin usa nga lalaki tikang ha tagsa nga tribo han ira tatay nga an kada tagsa lider+ dida ha ira.”+  Salit ginpalarga hira ni Moises tikang ha kamingawan han Paran+ ha sugo ni Jehova. An ngatanan nga lalaki mga ulo han mga Israelita.  Ini an ira mga ngaran: ha tribo ni Ruben, hi Sammua nga anak ni Zacur;  ha tribo ni Simeon, hi Safat nga anak ni Hori;  ha tribo ni Juda, hi Caleb+ nga anak ni Jefune;  ha tribo ni Isacar, hi Igal nga anak ni Jose;  ha tribo ni Efraim, hi Hoshea+ nga anak ni Nun;  ha tribo ni Benjamin, hi Palti nga anak ni Rafu; 10  ha tribo ni Zebulon, hi Gadiel nga anak ni Sodi; 11  ha tribo ni Jose,+ para ha tribo ni Manases,+ hi Gaddi nga anak ni Susi; 12  ha tribo ni Dan, hi Amiel nga anak ni Gemali; 13  ha tribo ni Aser, hi Setur nga anak ni Miguel; 14  ha tribo ni Neptali, hi Nabi nga anak ni Vopsi; 15  ha tribo ni Gad, hi Geuel nga anak ni Maki; 16  Ini an mga ngaran han mga lalaki nga ginsugo ni Moises nga mag-espiya ha tuna. Ngan ginngaranan ni Moises hin Josue*+ hi Hoshea nga anak ni Nun. 17  Han ginsusugo hira ni Moises basi mag-espiya ha tuna han Canaan, nagsiring hiya ha ira: “Sagka kamo ngadto ha Negeb, ngan katapos, sagka kamo ngadto ha kabukiran.+ 18  Kinahanglan makita niyo kon ano nga klase ito hin tuna+ ngan kon an mga tawo nga nangungukoy didto magkusog o magluya, gutiay o damu, 19  ngan kon an tuna maopay o diri maopay ngan kon an mga syudad nga ira gin-uukyan waray mga pader o may mga pader. 20  Ngan usisaha kon an tuna mabungahon* o diri mabungahon,*+ ngan kon may mga kahoy didto o waray. Kinahanglan magin maisugon kamo+ ngan manguha kamo hin pipira han mga bunga han tuna.” Ito an panahon han siyahan nga kahinog han mga bunga han ubas.+ 21  Salit sinagka hira ngan nag-espiya ha tuna tikang ha kamingawan han Zin+ ngadto ha Rehob+ tubtob ha Lebo-hamat.*+ 22  Pagsagka nira ngadto ha Negeb, inabot hira ha Hebron,+ diin naukoy hira Ahiman, Sesai, ngan Talmai,+ nga mga Anakim.+ An Hebron gintukod pito ka tuig antes an Zoan ha Ehipto. 23  Pag-abot nira ha Walog* han Escol,+ nag-utod hira didto hin sanga nga may usa ka urapong nga ubas nga ginpasgan* han duha han mga lalaki, sugad man hin pipira han mga prutas nga granada ngan mga igos.+ 24  Gintawag nira ito nga lugar nga Walog* han Escol*+ tungod han urapong nga gin-utod han mga Israelita tikang didto. 25  Katapos hin 40 ka adlaw,+ binalik hira tikang ha pag-espiya han tuna. 26  Salit binalik hira kanda Moises ngan Aaron ngan ha bug-os nga komunidad han mga Israelita ha kamingawan han Paran, ha Kades.+ Nagdara hira hin sumat para ha bug-os nga komunidad ngan iginpakita ha ira an mga bunga han tuna. 27  Ini an ira iginsumat kan Moises: “Sinulod kami ha tuna nga imo ginpakadtoan ha amon, ngan nag-aawas gud man ito hin gatas ngan dugos+ ngan ini an mga bunga hito.+ 28  Pero, magkusog an mga tawo nga naukoy hito nga tuna, ngan dagku hinduro an pinader nga mga syudad. Nakita liwat namon didto an mga Anakim.+ 29  An mga Amalekita+ naukoy ha tuna han Negeb,+ ngan an mga Hiteo, an mga Jebusita,+ ngan an mga Amorita+ naukoy ha kabukiran, ngan an mga Canaanita+ naukoy ha ligid han dagat+ ngan ha ligid han Jordan.” 30  Katapos, hi Caleb nangalimbasog nga pakalmahon an katawohan samtang natindog hira ha atubangan ni Moises pinaagi ha pagsiring: “Sagka dayon kita, ngan sigurado nga pagtatag-iyahon naton ito, kay sigurado nga masasakop naton ito.”+ 31  Pero an mga lalaki nga sinagka kaupod niya nagsiring: “Diri naton kaya sumagka basi makiggirra ha katawohan, kay mas makusog hira kay ha aton.”+ 32  Ngan padayon hira nga naghatag ha mga Israelita hin maraot nga sumat+ mahitungod han tuna nga ira gin-espiyahan, nga nasiring: “An tuna nga amon ginkadto basi espiyahan, usa nga tuna nga naglalamoy han mga umurukoy hito, ngan an ngatanan nga tawo nga amon nakita didto mga tawo nga sobra kadagku.+ 33  Ngan nakita namon didto an mga Nefilim, an mga anak ni Anak+ nga tikang ha* mga Nefilim, ngan kon itatanding kami ha ira sugad la kami hin mga apan, ngan ito liwat an ira paghunahuna ha amon.”

Mga footnote

O “mag-uusisa.”
O “Jehosua,” nangangahulogan nga “Hi Jehova an Katalwasan.”
Lit., “matambok.”
Lit., “diri matambok.”
O “ha aragian tipasulod ha Hamat.”
Kitaa an Glossary.
Ha iba nga lugar, “ginbayawan; ginbakyangan.”
Kitaa an Glossary.
Nangangahulogan nga “Urapong han mga Ubas.”
O “katulinan han.”