Numeros 6:1-27

  • Saad ha pagka-Nazareo (1-21)

  • Pagbendisyon han saserdote (22-27)

6  Hi Jehova nakiistorya pa kan Moises ngan nagsiring:  “Pakiistorya ha mga Israelita ngan sumati hira, ‘Kon an usa nga lalaki o usa nga babaye maghimo hin espesyal nga saad nga magkinabuhi sugad nga Nazareo*+ para kan Jehova,  kinahanglan maglikay hiya ha bino ngan ha iba pa nga de-alkohol nga mga irimnon. Diri hiya mainom han maaslom nga likido han bino o han maaslom nga likido han bisan ano nga de-alkohol nga irimnon.+ Diri hiya mainom hin bisan ano nga irimnon nga tikang ha ubas, ngan diri liwat makaon hin mga ubas, presko man ito o binulad.  Ha ngatanan nga adlaw han iya pagka-Nazareo diri hiya makaon hin bisan ano nga tikang ha tanom nga ubas, tikang ha hilaw nga mga ubas bisan an mga panit hito.  “‘Ha ngatanan nga adlaw han iya saad ha pagka-Nazareo, waray labaha nga madapat ha iya ulo.+ Magpapabilin hiya nga baraan pinaagi ha pagpahilaba han iya buhok ha ulo tubtob nga matapos an mga adlaw han iya pagin iginlain para kan Jehova.  Diri hiya sadang dumaop* ha patay nga tawo* durante han ngatanan nga adlaw han iya pagpabilin nga iginlain para kan Jehova.  Bisan kon mamatay an iya tatay o an iya nanay o an iya bugto nga lalaki o an iya bugto nga babaye, diri niya puydi hugawan an iya kalugaringon,+ kay aada pa ha iya ulo an tigaman han iya pagka-Nazareo para ha iya Dios.  “‘Baraan hiya kan Jehova ha ngatanan nga adlaw han iya pagka-Nazareo.  Pero kon may tawo nga tigda la nga mamatay ha iya sapit+ ngan iya nahugawan an buhok nga nagsisimbolo han iya pagin iginlain para ha Dios,* kinahanglan ahitan niya an iya ulo+ ha adlaw han iya pagputli. Aahitan niya ito ha ikapito ka adlaw. 10  Ngan ha ikawalo ka adlaw magdadara hiya hin duha nga tukmo o duha nga piyak nga sarapati ngadto ha saserdote ha aragian tipasulod ha tolda nga katirokan. 11  An usa iaandam han saserdote sugad nga halad tungod han sala ngan an usa pa sugad nga halad nga sinunog, ngan hihimoon an pagpara han sala para ha iya tungod han iya sala+ may kalabotan ha patay nga tawo.* Katapos, kinahanglan baraanon han Nazareo an iya ulo hito nga adlaw. 12  Ngan kinahanglan iglain niya utro an iya kalugaringon para kan Jehova para ha mga adlaw han iya pagka-Nazareo, ngan magdadara hiya hin karnero nga lalakí nga diri malahos ha usa ka tuig an edad sugad nga halad tungod han pagin salaan. Pero an mga adlaw nga naglabay diri na ig-uupod ha ihap kay iya ginhugawan an iya pagka-Nazareo. 13  “‘Yana ini an balaud para ha Nazareo: Kon matapos na niya an mga adlaw han iya pagka-Nazareo,+ dadad-on hiya ngadto ha aragian tipasulod ha tolda nga katirokan. 14  Didto kinahanglan ipresentar niya an iya halad kan Jehova: usa nga mahimsog nga karnero nga lalakí nga diri malahos ha usa ka tuig an edad sugad nga halad nga sinunog,+ usa nga mahimsog nga nati nga karnero nga babayé nga diri malahos ha usa ka tuig an edad sugad nga halad tungod han sala,+ usa nga mahimsog nga karnero nga lalakí sugad nga halad nga ginsasarosaroan,+ 15  usa ka basket han mga tinapay nga singsing an kurti nga waray libadura nga hinimo ha pino nga harina nga ginsalaktan hin lana, mga tinapay nga manipis nga waray libadura nga ginpahiran hin lana, ngan an kaupod nga halad nga tikang ha lugas+ ngan mga halad nga irimnon.+ 16  Ighahalad ito han saserdote ha atubangan ni Jehova ngan maghahalad han iya halad tungod han sala ngan han iya halad nga sinunog. 17  Iya ighahalad kan Jehova an karnero nga lalakí sugad nga halad nga ginsasarosaroan upod an basket han mga tinapay nga waray libadura, ngan ighahalad liwat han saserdote an kaupod nga halad nga tikang ha lugas+ ngan halad nga irimnon. 18  “‘Katapos, an Nazareo kinahanglan mag-ahit han waray arot-arot nga buhok han iya ulo*+ didto ha aragian tipasulod ha tolda nga katirokan, ngan iya dadad-on an iya buhok nga iya ginpahilaba durante han iya pagka-Nazareo ngan ibubutang ito ha kalayo ha ilarom han halad nga ginsasarosaroan. 19  Ngan an saserdote makuha hin linaga+ nga sugbong han karnero nga lalakí, usa nga tinapay nga singsing an kurti nga waray libadura nga tikang ha basket, ngan usa nga tinapay nga manipis nga waray libadura, ngan iya ito ibubutang ha mga palad han Nazareo katapos niya ahiton an tigaman han iya pagka-Nazareo. 20  Ngan an saserdote mag-aabyog hito ngadto-nganhi sugad nga halad nga gin-aabyog ha atubangan ni Jehova.+ Baraan ito para ha saserdote, upod an dughan han halad nga gin-aabyog ngan an paa nga iginhatag sugad nga kontribusyon.+ Katapos hito, mahimo na uminom hin bino an Nazareo. 21  “‘Ini an balaud para ha Nazareo+ nga nagsasaad: Kon magsaad hiya ngan makakaakos hiya paghalad kan Jehova hin dugang pa han mga ginkikinahanglan ha iya pagka-Nazareo, kinahanglan tumanon niya an iya saad sugad nga pagtagad ha balaud han iya pagka-Nazareo.’” 22  Katapos, hi Jehova nagsiring kan Moises: 23  “Sumati hi Aaron ngan an iya mga anak nga lalaki, ‘Ha sugad hini nga paagi iyo bibendisyonan+ an katawohan han Israel. Siring ha ira: 24  “Hinaot bendisyonan kamo ni Jehova+ ngan panalipdan kamo. 25  Hinaot pasanagon ni Jehova an iya nawong ngada ha iyo,+ ngan hinaot magpakita hiya hin pag-uyon ha iyo. 26  Hinaot hi Jehova magkita nga may pagkabuotan* ngada ha iyo ngan tagan kamo hin kamurayawan.”’+ 27  Ngan kinahanglan tawagon nira an akon ngaran ha katawohan han Israel,+ basi bendisyonan ko hira.”+

Mga footnote

Ha Hebreo, na·zirʹ, nangangahulogan nga “Usa nga Ginpili; Usa nga Igindedikar; Usa nga Iginlain.”
O “kumadto ha bisan diin nga hirani.”
O “kalag.” Kitaa an Glossary.
O “nahugawan an ulo han iya pagka-Nazareo.”
O “ha usa nga kalag.” Kitaa an Glossary.
O “han ulo han iya pagka-Nazareo.”
Lit., “maghangad han iya nawong.”