Numeros 31:1-54

  • Bulos ha Midian (1-12)

    • Ginpatay hi Balaam (8)

  • Instruksyon para ha mga dinag-an (13-54)

31  Katapos, hi Jehova nagsiring kan Moises:  “Bulsi+ an mga Midianita+ para ha mga Israelita. Katapos hito, igtatampo ka ha imo katawohan.”*+  Salit hi Moises nakiistorya ha katawohan, nga nasiring: “Pag-andam hin mga lalaki dida ha iyo basi makiggirra* ha Midian ngan para magpadapat han bulos ni Jehova ha Midian.  Pagpadara kamo hin 1,000 tikang ha tagsa nga tribo ha ngatanan nga tribo han Israel basi magin mga sundalo.”  Salit tikang ha yinukot han Israel,+ 1,000 an ginpili tikang ha tagsa nga tribo, 12,000 nga igin-andam ha pakiggirra.*  Katapos, iginpadara hira ni Moises, 1,000 tikang ha tagsa nga tribo para magin mga sundalo, upod an anak nga lalaki ni Eleazar nga hi Pinehas+ nga saserdote han kasundalohan nga nagdadara han baraan nga mga garamiton ngan han mga trumpeta nga ginagamit ha paghatag hin sinyales.+  Nakiggirra hira ha Midian, sugad han iginsugo ni Jehova kan Moises, ngan ira ginpamatay an ngatanan nga lalaki.  Upod han iba nga ginpamatay, ira ginpatay an mga hadi han Midian nga hira Evi, Rekem, Zur, Hur, ngan Reba, an lima nga hadi han Midian. Ginpatay liwat nira pinaagi han espada hi Balaam+ nga anak nga lalaki ni Beor.  Pero ginbihag han mga Israelita an kababayin-an ngan kabataan han Midian. Ginpanguha liwat nira sugad nga dinag-an an ngatanan nira nga inataman nga hayop, ngatanan nira nga panon, ngan ngatanan nira nga panag-iya. 10  Ngan an ngatanan nga syudad nga ira gin-ukyan ngan an ngatanan nira nga kampo* ira ginpansunog. 11  Ngan ira gindara an ngatanan nga dinag-an ngan an ngatanan nga ginpanguha, mga tawo ngan mga hayop. 12  Katapos, ira gindara an mga bihag, an ginpanguha, ngan an dinag-an ngadto kan Moises ngan kan Eleazar nga saserdote ngan ha komunidad han mga Israelita, ngadto ha kampo ha disyerto nga kapatagan han Moab+ nga hirani ha Jordan ha may Jerico. 13  Katapos, hi Moises ngan hi Eleazar nga saserdote ngan an ngatanan nga lider han komunidad ginawas basi tapoon hira ha gawas han kampo. 14  Pero nasina hi Moises ha pinili nga mga lalaki nga nanguna han kasundalohan, an mga lider han kada 1,000 ngan an mga lider han kada 100 nga inabot tikang ha pakiggirra. 15  Hi Moises nagsiring ha ira: “Kay ano nga iyo gintugotan nga magpabilin nga buhi an ngatanan nga babaye? 16  Kitaa! Pinaagi han pulong ni Balaam, ini hira an nagdani han mga Israelita nga magbuhat hin pagkadiri-matinumanon+ kan Jehova mahitungod han nahitabo didto ha Peor,+ nga tungod hito nagkaada hin peste ha komunidad ni Jehova.+ 17  Yana pamataya niyo an ngatanan nga lalaki nga kabataan ngan pamataya an ngatanan nga babaye nga nakighilawas na hin lalaki. 18  Pero mahimo niyo tipigan nga buhi an ngatanan nga batan-on nga babaye nga waray pa makighilawas hin lalaki.+ 19  Ngan pagkampo kamo hin pito ka adlaw ha gawas han kampo. An tagsa ha iyo nga nakamatay hin tawo* ngan an tagsa ha iyo nga nakakapot hin ginpatay nga tawo+ magpuputli han iya kalugaringon+ ha ikatulo ka adlaw ngan ha ikapito ka adlaw, kamo ngan an iyo mga bihag. 20  Ngan puputlion niyo tikang ha sala an ngatanan nga bado, an ngatanan nga gamit nga hinimo ha anit, an ngatanan nga hinimo ha barahibo han kanding, ngan an ngatanan nga garamiton nga hinimo ha kahoy.” 21  Katapos, hi Eleazar nga saserdote nagsiring ha mga sundalo nga kinadto ha girra: “Ini an surundon ha balaud nga iginsugo ni Jehova kan Moises, 22  ‘An bulawan la, an silber, an tumbaga,* an puthaw, an lata, ngan an tingga, 23  an ngatanan nga puydi mapurog ha kalayo, iyo igpapaagi ha kalayo, ngan magigin limpyo ito. Pero puputlion liwat ito pinaagi han tubig para ha paglimpyo.+ An ngatanan nga diri puydi mapurog ha kalayo, iyo lilimpyohan ha tubig. 24  Ngan lalabhan niyo an iyo mga bado ha ikapito ka adlaw ngan magigin limpyo kamo, ngan katapos, mahimo na kamo sumulod ha kampo.’”+ 25  Katapos, ini an iginsiring ni Jehova kan Moises: 26  “Imbentaryoha an mga ginpanguha, ihapa an bihag nga mga tawo ngan mga hayop; buhata ini kaupod hi Eleazar nga saserdote ngan an mga ulo han mga panimalay* han komunidad. 27  Bahina an ginpanguha ha duha ka parte nga pagtutungaan han mga sundalo nga inapi ha pakiggirra ngan han ngatanan nga iba pa ha komunidad.+ 28  Sugad nga buhis para kan Jehova, makuha ka tikang ha mga sundalo nga inapi ha pakiggirra hin usa nga kalag* ha kada 500, dida ha mga tawo, ha mga baka, ha mga asno, ngan ha mga karnero. 29  Kukuhaon mo ito tikang ha ira malon ngan ihatag ito kan Eleazar nga saserdote sugad nga kontribusyon para kan Jehova.+ 30  Tikang ha malon nga iginhatag ha mga Israelita, makuha ka hin usa ha kada 50, dida ha mga tawo, ha mga baka, ha mga asno, ha mga karnero, ngan ha tagsa nga klase hin inataman nga hayop, ngan ihatag ito ha mga Levita+ nga amo an nanginginano han mga responsabilidad may kalabotan ha tabernakulo ni Jehova.”+ 31  Salit ginbuhat ni Moises ngan ni Eleazar nga saserdote an iginsugo ni Jehova kan Moises. 32  An mga dinag-an, an nahisalin han mga ginpanguha nga gindara han mga tawo nga tikang ha pakiggirra inabot hin 675,000 nga karnero, 33  72,000 nga baka, 34  ngan 61,000 nga asno. 35  An mga babaye nga waray pa makighilawas hin lalaki+ inabot hin 32,000 nga babaye.* 36  An katunga nga amo an malon han mga inapi ha pakiggirra inabot hin 337,500 nga karnero. 37  An buhis para kan Jehova tikang ha mga karnero inabot hin 675. 38  Ngan may-ada 36,000 nga baka, ngan an buhis hito para kan Jehova 72. 39  Ngan may-ada 30,500 nga asno, ngan an buhis hito para kan Jehova 61. 40  Ngan may-ada 16,000 nga tawo,* ngan an ira buhis para kan Jehova 32 nga tawo.* 41  Katapos, iginhatag ni Moises an buhis sugad nga kontribusyon para kan Jehova ngadto kan Eleazar nga saserdote,+ sugad han iginsugo ni Jehova kan Moises. 42  Tikang ha malon han mga Israelita nga ginbahin ni Moises tikang ha malon nga kanan mga tawo nga inapi ha pakiggirra, 43  an ira malon ha karnero inabot hin 337,500, 44  ngan ha baka, 36,000, 45  ngan ha asno, 30,500, 46  ngan ha mga tawo,* 16,000. 47  Katapos, hi Moises kinuha tikang ha malon han mga Israelita hin usa ha kada 50, dida ha mga tawo ngan ha mga hayop, ngan iginhatag ito ha mga Levita+ nga amo an nanginginano han mga responsabilidad ha tabernakulo ni Jehova,+ sugad han iginsugo ni Jehova kan Moises. 48  Katapos, an pinili nga mga lalaki nga nanguna han yinukot han kasundalohan,+ an mga lider han kada 1,000 ngan an mga lider han kada 100, dinaop kan Moises, 49  ngan nagsiring hira kan Moises: “An imo mga surugoon nag-ihap han mga tawo nga nakiggirra nga sakop han amon pagmando, ngan waray bisan usa nga iginsumat nga nawawara ha amon.+ 50  Salit tuguti an tagsa ha amon nga ihatag kon ano an may-ada hiya sugad nga halad kan Jehova, mga gamit nga hinimo ha bulawan, mga purseras ha tiil, mga purseras, pantatak nga mga singsing, mga ariyos, ngan iba pa nga alahas, basi himoon an pagpara han sala para ha amon* ha atubangan ni Jehova.” 51  Salit ginkarawat ni Moises ngan ni Eleazar nga saserdote an mga bulawan tikang ha ira, an ngatanan nga alahas. 52  An ngatanan nga bulawan ha kontribusyon nga ira iginhatag para kan Jehova inabot hin 16,750 ka sekel,* tikang ha mga lider han kada 1,000 ngan ha mga lider han kada 100. 53  An tagsa nga sundalo kinuha hin malon tikang ha ginpanguha. 54  Ginkarawat ni Moises ngan ni Eleazar nga saserdote an mga bulawan tikang ha mga lider han kada 1,000 ngan han kada 100 ngan gindara ito ha tolda nga katirokan sugad nga pahinumdom* para ha katawohan han Israel ha atubangan ni Jehova.

Mga footnote

Pasiday ini nga mga pulong nga nagpapasabot hin kamatayon.
O “para magin mga sundalo.”
O “para magin mga sundalo.”
O “pinader nga mga kampo.”
O “hin kalag.”
Ha Ingles, copper.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Kitaa an Glossary.
O “mga kalag.”
O “mga kalag nga tawo.”
O “mga kalag.”
O “ha mga kalag nga tawo.”
O “amon kalag.”
An usa ka sekel katugbang han 11.4 g. Kitaa an Ap. B14.
O “hinumdóman.”