Numeros 33:1-56

  • Pagburobalhin han Israel ha kamingawan (1-49)

  • Instruksyon ha pagpirde han Canaan (50-56)

33  Ini an pagburobalhin han katawohan han Israel han nagbiyahe hira han paggawas nira ha tuna han Ehipto+ uyon ha ira mga grupo*+ ha paggiya nira Moises ngan Aaron.+  Iginrirekord pirme ni Moises an mga lugar nga ira ginbabalhinan han nagbiyahe hira uyon ha sugo ni Jehova, ngan ini an ira pagburobalhin tikang ha usa nga lugar ngadto ha lain nga lugar:+  Linarga hira ha Rameses+ ha siyahan nga bulan, ha ika-15 ka adlaw han bulan.+ Ha adlaw mismo katapos han Paskua,+ an mga Israelita ginawas nga may kompyansa* samtang nagkikita an ngatanan nga Ehiptohanon.  Hito liwat nga panahon, an mga Ehiptohanon naglulubong han ngatanan nga suhag nga ginpamatay ni Jehova dida ha ira,+ kay hi Jehova nagpadapat hin mga paghukom ha ira mga dios.+  Salit an mga Israelita linarga ha Rameses ngan nagkampo ha Sucot.+  Katapos, linarga hira ha Sucot ngan nagkampo ha Etham,+ nga aada ha ligid han kamingawan.  Sunod, linarga hira ha Etham ngan binalik ha Pihahirot, diin nakikita an Baal-zepon,+ ngan nagkampo hira ha atubangan han Migdol.+  Katapos hito, linarga hira ha Pihahirot ngan inagi ha butnga han dagat+ pakadto ha kamingawan+ ngan padayon nga nagbinaktas ha sulod hin tulo ka adlaw ha kamingawan han Etham+ ngan nagkampo ha Mara.+  Katapos, linarga hira ha Mara ngan kinadto ha Elim. May 12 nga burabod han tubig ngan 70 nga kakahoyan nga palma ha Elim, salit nagkampo hira didto.+ 10  Sunod, linarga hira ha Elim ngan nagkampo hirani ha Dagat nga Pula. 11  Katapos hito, linarga hira ha Dagat nga Pula ngan nagkampo ha kamingawan han Sin.+ 12  Katapos, linarga hira ha kamingawan han Sin ngan nagkampo ha Dopka. 13  Ha urhi, linarga hira ha Dopka ngan nagkampo ha Alus. 14  Sunod, linarga hira ha Alus ngan nagkampo ha Refidim,+ diin waray tubig nga maiinom an mga tawo. 15  Katapos hito, linarga hira ha Refidim ngan nagkampo ha kamingawan han Sinai.+ 16  Linarga hira ha kamingawan han Sinai ngan nagkampo ha Kibrot-hataava.+ 17  Katapos, linarga hira ha Kibrot-hataava ngan nagkampo ha Hazerot.+ 18  Katapos hito, linarga hira ha Hazerot ngan nagkampo ha Ritma. 19  Sunod, linarga hira ha Ritma ngan nagkampo ha Rimon-perez. 20  Katapos, linarga hira ha Rimon-perez ngan nagkampo ha Libna. 21  Linarga hira ha Libna ngan nagkampo ha Risa. 22  Sunod, linarga hira ha Risa ngan nagkampo ha Kehelata. 23  Katapos, linarga hira ha Kehelata ngan nagkampo ha Bukid Sefer. 24  Katapos hito, linarga hira ha Bukid Sefer ngan nagkampo ha Harada. 25  Katapos, linarga hira ha Harada ngan nagkampo ha Makhelot. 26  Sunod, linarga hira+ ha Makhelot ngan nagkampo ha Tahat. 27  Katapos hito, linarga hira ha Tahat ngan nagkampo ha Tera. 28  Katapos, linarga hira ha Tera ngan nagkampo ha Mitka. 29  Ha urhi, linarga hira ha Mitka ngan nagkampo ha Hasmona. 30  Sunod, linarga hira ha Hasmona ngan nagkampo ha Moserot. 31  Katapos, linarga hira ha Moserot ngan nagkampo ha Bene-jaakan.+ 32  Ngan linarga hira ha Bene-jaakan ngan nagkampo ha Hor-hagidgad. 33  Sunod, linarga hira ha Hor-hagidgad ngan nagkampo ha Jotbata.+ 34  Ha urhi, linarga hira ha Jotbata ngan nagkampo ha Abrona. 35  Katapos, linarga hira ha Abrona ngan nagkampo ha Ezion-geber.+ 36  Katapos hito, linarga hira ha Ezion-geber ngan nagkampo ha kamingawan han Zin,+ nga amo an Kades. 37  Ha urhi, linarga hira ha Kades ngan nagkampo ha Bukid Hor,+ ha giutan han tuna han Edom. 38  Ngan hi Aaron nga saserdote sinagka ha Bukid Hor uyon ha sugo ni Jehova ngan namatay didto ha ika-40 ka tuig katapos nga linarga an mga Israelita ha tuna han Ehipto, ha ikalima ka bulan, ha siyahan nga adlaw han bulan.+ 39  Hi Aaron 123 anyos han namatay hiya ha Bukid Hor. 40  Hito nga takna an hadi han Arad,+ an Canaanita nga naukoy ha Negeb ha tuna han Canaan, nakabati nga tiabot an mga Israelita. 41  Ha urhi, linarga hira ha Bukid Hor+ ngan nagkampo ha Zalmona. 42  Katapos hito, linarga hira ha Zalmona ngan nagkampo ha Punon. 43  Sunod, linarga hira ha Punon ngan nagkampo ha Obot.+ 44  Katapos, linarga hira ha Obot ngan nagkampo ha Iye-abarim, ha tubtoban han Moab.+ 45  Ha urhi linarga hira ha Iyim ngan nagkampo ha Dibon-gad.+ 46  Katapos hito, linarga hira ha Dibon-gad ngan nagkampo ha Almon-diblataim. 47  Katapos, linarga hira ha Almon-diblataim ngan nagkampo ha kabukiran han Abarim+ ha atubangan han Nebo.+ 48  Ha kataposan, linarga hira ha kabukiran han Abarim ngan nagkampo ha disyerto nga kapatagan han Moab hirani ha Jordan ha may Jerico.+ 49  Padayon nga nagkampo hira ha ligid han Jordan, tikang ha Bet-jesimot tubtob ha Abel-sitim,+ ha disyerto nga kapatagan han Moab. 50  Hi Jehova nakiistorya kan Moises ha disyerto nga kapatagan han Moab hirani ha Jordan ha may Jerico, nga nasiring: 51  “Pakiistorya ha mga Israelita ngan sumati hira, ‘Matabok kamo ha Jordan ngadto ha tuna han Canaan.+ 52  Kinahanglan paiwason niyo tikang ha iyo atubangan an ngatanan nga umurukoy han tuna ngan gubaon niyo an ngatanan nira nga inukit nga bato+ ngan an ngatanan nira nga metal nga rebulto,*+ ngan kinahanglan bungkagon niyo an ngatanan nira nga higtaas nga lugar nga sagrado.+ 53  Ngan pagtatag-iyahon niyo an tuna ngan maukoy dida hito, kay ihahatag ko gud ha iyo an tuna sugad nga panag-iya.+ 54  Kinahanglan bahin-bahinon niyo an tuna pinaagi han pagripa+ sugad nga panag-iya han iyo mga pamilya. An durodaku nga grupo iyo dudugangan han ira panurundon, ngan an guroguti nga grupo iyo iibanan han ira panurundon.+ An panurundon han ngatanan madepende ha resulta han pagripa. Makakarawat niyo an iyo tuna sugad nga panurundon uyon ha mga tribo han iyo mga amay.+ 55  “‘Pero kon diri niyo paiwason tikang ha iyo atubangan an mga umurukoy han tuna,+ an iyo mga tutugotan nga magpabilin magigin sugad hin mga puling ha iyo mga mata ngan mga tunok ha iyo mga kagiliran, ngan aatakehon kamo nira ha tuna nga iyo uukyan.+ 56  Ngan bubuhaton ko ha iyo an akon ginhunahuna nga bubuhaton ha ira.’”+

Mga footnote

Lit., “uyon ha ira mga kasundalohan.”
Lit., “nga nakaalsa an kamot.”
O “hinurma nga mga rebulto.”