Numeros 21:1-35

  • Napirde an hadi han Arad (1-3)

  • Halas nga tumbaga (4-9)

  • Israel naglibot ha Moab (10-20)

  • Hadi Sihon nga Amorita napirde (21-30)

  • Hadi Og nga Amorita napirde (31-35)

21  Han an Canaanita nga hadi han Arad,+ nga inukoy ha Negeb, nakabati nga inabot na an mga Israelita ha dalan han Atarim, gin-atake niya an mga Israelita ngan ginbihag an iba ha ira.  Salit an Israel nagsaad kan Jehova: “Kon imo ihahatag ha amon kamot ini nga katawohan, bubungkagon gud namon an ira mga syudad.”  Salit namati hi Jehova ha tingog han Israel ngan igintubyan ha ira an mga Canaanita, ngan ira ginpamatay hira ngan ginbungkag an ira mga syudad. Amo nga ito nga lugar ira ginngaranan hin Horma.*+  Samtang nagpapadayon hira han ira biyahe tikang ha Bukid Hor+ ha dalan nga hirani ha Dagat nga Pula basi diri umagi ha tuna han Edom,+ ginkapoy an katawohan* tungod han pagbiyahe.  Ngan an katawohan padayon nga nagyakan kontra ha Dios ngan kan Moises,+ nga nasiring: “Kay ano nga iyo kami igin-gawas ha Ehipto basi mamatay ha kamingawan? Waray dinhi pagkaon ngan waray tubig,+ ngan nadiri na gud* kami* hini nga masumo nga tinapay.”+  Salit hi Jehova nagpadara hin maglara nga mga halas ngada ha mga tawo, ngan ginpantukob hito an mga tawo, amo nga damu nga Israelita an nagkamatay.+  Salit an mga tawo kinadto kan Moises ngan nagsiring: “Nakasala kami tungod han pagyinakan kontra kan Jehova ngan kontra ha imo.+ Pakimalooy kan Jehova basi kuhaon niya an mga halas tikang ha amon.” Ngan hi Moises nakimalooy para ha mga tawo.+  Katapos, hi Jehova nagsiring kan Moises: “Paghimo hin imahen hin malara nga halas ngan ibutang ito ha poste. Ngan an bisan hin-o nga gintukob, magkikita hito basi padayon nga mabuhi.”  Naghimo dayon hi Moises hin halas nga tumbaga*+ ngan iginbutang ito ha poste,+ ngan ha kada panahon nga an halas nakatukob hin tawo ngan kitaon niya an halas nga tumbaga, diri hiya napatay.+ 10  Katapos hito, binaya an mga Israelita ngan nagkampo ha Obot.+ 11  Ngan binaya hira ha Obot ngan nagkampo ha Iye-abarim,+ ha kamingawan ha este, ha atubangan han Moab. 12  Tikang didto, binaya hira ngan nagkampo ha Walog* han Zered.+ 13  Tikang didto, binaya hira ngan nagkampo ha rehiyon han Arnon,+ nga aada ha kamingawan nga nagtitikang ha giutan han mga Amorita, kay an Arnon amo an giutan han Moab, butnga han Moab ngan han mga Amorita. 14  Ito an hinungdan nga an libro han Mga Girra ni Jehova nag-uunabi mahitungod han “Vaheb ha Supa ngan han mga walog* han Arnon, 15  ngan han bukana* han mga walog,* nga naabot tubtob ha lugar han Ar ngan natakip ha giutan han Moab.” 16  Sunod, kinadto hira ha Beer. Ini an bubon nga mahitungod hito hi Jehova nagsiring kan Moises: “Tiroka an katawohan, ngan tatagan ko hira hin tubig.” 17  Hito nga takna, an Israel nagkanta hini nga karantahon: “Pagtubod,* O bubon!​—⁠Batona* ito! 18  An bubon nga gin-ukad han mga prinsipe, nga gin-ukad han mga dungganon han katawohan,Pinaagi hin baston han kumander ngan pinaagi han ira mga baston.” Katapos, binaya hira ha kamingawan ngan kinadto ha Matana, 19  tikang ha Matana kinadto hira ha Nahaliel, ngan tikang ha Nahaliel kinadto hira ha Bamot.+ 20  Tikang ha Bamot kinadto hira ha walog nga aada ha teritoryo han Moab,+ ha pungkay han Pisga,+ nga nakikita ha ubos an Jesimon.*+ 21  An Israel nagsugo hin mga mensahero ngadto kan Sihon nga hadi han mga Amorita, nga nasiring:+ 22  “Paagia kami ha imo tuna. Diri kami masimang ngadto ha usa nga uma o urubasan. Diri kami mainom han tubig ha bisan ano nga bubon. Maagi kami ha Kalsada han Hadi tubtob nga makalahos kami ha imo teritoryo.”+ 23  Pero waray tuguti ni Sihon an Israel nga umagi ha iya teritoryo. Lugod, gintirok ni Sihon an ngatanan niya nga katawohan ngan ginsulong nira an Israel ha kamingawan ngan inabot hira ha Jahaz ngan nakig-away ha Israel.+ 24  Pero napirde hiya han Israel pinaagi han espada+ ngan gintag-iya an iya tuna+ tikang ha Arnon+ tubtob ha Jabok,+ nga hirani han mga Ammonita, kay an Jazer+ an giutan han teritoryo han mga Ammonita.+ 25  Salit ginsakop han Israel ini ngatanan nga syudad, ngan inukoy hira ha ngatanan nga syudad han mga Amorita,+ ha Hesbon ngan ha ngatanan nga bungto nga sakop* hito. 26  Kay an Hesbon an syudad ni Sihon nga hadi han mga Amorita, nga nakig-away ha hadi han Moab ngan nagsakop han ngatanan niya nga tuna tubtob ha Arnon. 27  Ito an hinungdan nga nagkaada hini nga nakakatamay nga puplunganon: “Kadi kamo ha Hesbon. Tukora an syudad ni Sihon ngan ipahamutang hin marig-on. 28  Kay may kalayo nga ginawas ha Hesbon, may laga tikang ha bungto ni Sihon. Gin-ugtang hito an Ar han Moab, an mga ginoo han higtaas nga mga lugar han Arnon. 29  Kairo mo, Moab! Bubungkagon kamo, O katawohan ni Kemos!+ An iya mga anak nga lalaki iya ginhihimo nga mga puga ngan an iya mga anak nga babaye mga bihag ni Sihon, an hadi han mga Amorita. 30  Panaon naton hira;Mabubungkag an Hesbon tubtob ha Dibon;+Aton himoon nga magin binayaan ito tubtob ha Nopa;Maglalarab an kalayo tubtob ha Medeba.”+ 31  Salit an Israel inukoy ha tuna han mga Amorita. 32  Katapos, nagsugo hi Moises hin mga lalaki nga mag-iespiya ha Jazer.+ Ginsakop nira an mga bungto nga sakop* hito ngan ginpaiwas an mga Amorita nga nakadto. 33  Katapos hito, liniko hira ngan sinagka ha dalan han Basan. Ngan hi Og+ nga hadi han Basan ginawas upod an ngatanan niya nga kasundalohan basi tapoon hira ha pakig-away ha Edrei.+ 34  Hi Jehova nagsiring kan Moises: “Ayaw kahadlok ha iya,+ kay hiya ngan an ngatanan niya nga katawohan ngan an iya tuna akon ihahatag ha imo kamot,+ ngan imo bubuhaton ha iya an sugad han imo ginbuhat kan Sihon nga hadi han mga Amorita, nga nag-ukoy ha Hesbon.”+ 35  Salit ira ginpatay hiya upod an iya mga anak ngan an ngatanan niya nga katawohan, tubtob nga waray nahibilin nga buhi ha iya katawohan,+ ngan ira gintag-iya an iya tuna.+

Mga footnote

Nangangahulogan nga “Lugar nga Ginhukman hin Kabungkagan.”
O “an kalag han katawohan.”
O “nangangalas.”
O “an amon kalag.”
Ha Ingles, copper.
Kitaa an Glossary.
Kitaa an Glossary.
Lit., “baba.”
Kitaa an Glossary.
Ha iba nga lugar, “Awas.”
O “Kantahi.”
O posible nga “an disyerto; an kamingawan.”
O “nakapalibot.”
O “nakapalibot.”