Numeros 34:1-29

  • Mga tubtoban han Canaan (1-15)

  • Gintokahan pagbarahin han tuna (16-29)

34  Ngan hi Jehova nakiistorya pa kan Moises, nga nasiring:  “Ihatag ini nga mga instruksyon ha mga Israelita: ‘Kon sumulod na kamo ha tuna han Canaan,+ ini an tuna nga ihahatag ha iyo sugad nga panurundon, an tuna han Canaan uyon ha mga tubtoban hito.+  “‘An iyo giutan ha sur magtitikang ha kamingawan han Zin ha sapit han Edom, ngan an iyo tubtoban ha sur ha este nga dapit magtitikang ha kataposan han Dagat nga Asin.*+  An iyo giutan maliko tipakadto ha sur han sagkahon han Akrabim+ ngan madiretso ngadto ha Zin, ngan an kataposan hito aadto ha sur han Kades-barnea.+ Katapos, maabot ito ngadto ha Hazar-adar+ ngan madiretso ha Azmon.  An giutan maliko ha Azmon ngadto ha Walog* han Ehipto, ngan an kataposan hito aadto ha Dagat.*+  “‘An iyo tubtoban ha weste amo an Daku nga Dagat* ngan an baybayon. Ini an iyo magigin tubtoban ha weste.+  “‘Yana ini an iyo magigin tubtoban ha norte: Tikang ha Daku nga Dagat iyo titigamnan an iyo tubtoban ngadto ha Bukid Hor.  Tikang ha Bukid Hor iyo titigamnan an giutan ngadto ha Lebo-hamat,*+ ngan an magigin kataposan han giutan aadto ha Zedad.+  Ngan an giutan maabot ngadto ha Zipron, ngan an magigin kataposan hito amo an Hazar-enan.+ Ini an iyo magigin tubtoban ha norte. 10  “‘Katapos, iyo titigamnan sugad nga iyo tubtoban ha este tikang ha Hazar-enan ngadto ha Sefam. 11  An tubtoban magtitikang ha Sefam ngadto ha Ribla ha este han Ain, ngan an tubtoban malugsong ngan matabok ha mga bungtod ha este han Dagat han Kineret.*+ 12  An tubtoban maabot ngadto ha Jordan, ngan an kataposan hito amo an Dagat nga Asin.+ Magigin iyo ini nga tuna+ ngan an mga tubtoban ha palibot hito.’” 13  Salit hi Moises naghatag hin instruksyon ha mga Israelita, nga nasiring: “Ini an tuna nga iyo babahinbahinon pinaagi han pagripa basi magin iyo panag-iya,+ sugad han iginsugo ni Jehova nga ihatag ha siyam ngan tunga nga tribo. 14  Kay an tribo han mga Rubenita uyon ha ira panimalay,* an tribo han mga Gadita uyon ha ira panimalay,* ngan an katunga han tribo ni Manases nagkuha na han ira panurundon.+ 15  An duha ngan tunga nga tribo nagkuha na han ira panurundon ha este nga rehiyon han Jordan hirani ha Jerico, ha may sinirangan.”+ 16  Hi Jehova nakiistorya pa kan Moises, nga nasiring: 17  “Ini an mga ngaran han mga lalaki nga magbabahin-bahin han tuna para iyo pagtag-iyahon: hi Eleazar+ nga saserdote ngan hi Josue+ nga anak ni Nun. 18  Ngan makuha kamo hin usa nga lider tikang ha tagsa nga tribo basi bahin-bahinon an tuna sugad nga iyo panurundon.+ 19  Ini an mga ngaran han mga lalaki: ha tribo ni Juda,+ hi Caleb+ nga anak ni Jefune; 20  ha tribo han mga anak ni Simeon,+ hi Semuel nga anak ni Amihud; 21  ha tribo ni Benjamin,+ hi Elidad nga anak ni Kislon; 22  ha tribo han mga anak ni Dan,+ an lider nga hi Buki nga anak ni Jogli; 23  ha mga anak ni Jose+ tikang ha tribo han mga anak ni Manases,+ an lider nga hi Haniel nga anak ni Efod; 24  tikang ha tribo han mga anak ni Efraim,+ an lider nga hi Kemuel nga anak ni Siftan; 25  ha tribo han mga anak ni Zebulon,+ an lider nga hi Elizapan nga anak ni Parnac; 26  ha tribo han mga anak ni Isacar,+ an lider nga hi Paltiel nga anak ni Azan; 27  ha tribo han mga anak ni Aser,+ an lider nga hi Ahihud nga anak ni Selomi; 28  ha tribo han mga anak ni Neptali,+ an lider nga hi Pedahel nga anak ni Amihud.” 29  Ini hira an ginsugo ni Jehova nga magbahin-bahin han tuna ha mga Israelita ha tuna han Canaan.+

Mga footnote

Karuyag sidngon, an Dagat nga Patay.
Kitaa an Glossary.
Karuyag sidngon, an Daku nga Dagat, an Mediteraneo.
Karuyag sidngon, an Mediteraneo.
O “ha aragian tipasulod ha Hamat.”
Karuyag sidngon, an linaw han Genesaret, o an Dagat han Galilea.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.