Numeros 29:1-40

  • Proseso ha iba-iba nga halad (1-40)

    • Adlaw han pagpatunog han trumpeta (1-6)

    • Adlaw han Pagpara han Sala (7-11)

    • Piyesta han mga Payag (12-38)

29  “‘Ngan ha siyahan nga adlaw han ikapito ka bulan, magkakaada kamo hin baraan nga kombensyon. Ayaw kamo pagtrabaho hin bisan ano nga mabug-at nga trabaho.+ Hito nga adlaw patutunugon niyo an mga trumpeta.+  Sugad nga halad nga sinunog nga nakakapalipay* nga hamot para kan Jehova, maghahalad kamo hin usa nga turilyo nga baka, usa nga karnero nga lalakí, ngan pito nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad, ngatanan maghimsog,  ngan an kaupod hito nga halad nga tikang ha lugas nga pino nga harina nga ginsalaktan hin lana, tulo ka ikanapulo nga bahin han usa ka epah para han baka nga lalakí, duha ka ikanapulo nga takos para han karnero nga lalakí,  ngan usa ka ikanapulo nga takos para ha kada usa han pito nga nati nga karnero nga lalakí,  ngan usa nga nati nga kanding nga lalakí sugad nga halad tungod han sala basi himoon an pagpara han sala para ha iyo.  Labot la ini han binulan nga halad nga sinunog ngan han halad nga tikang ha lugas nga kaupod hito+ ngan han regular nga halad nga sinunog ngan han halad nga tikang ha lugas nga kaupod hito,+ pati han mga halad nga irimnon nga kaupod hito,+ uyon ha regular nga proseso para hito, sugad nga nakakapalipay* nga hamot, usa nga halad nga ginsunog ha kalayo para kan Jehova.  “‘Ngan ha ikanapulo ka adlaw hini nga ikapito ka bulan, magkakaada kamo hin baraan nga kombensyon,+ ngan kinahanglan iyo paantuson an iyo kalugaringon.* Ayaw kamo pagtrabaho hin bisan ano nga trabaho.+  Ngan maghahalad kamo sugad nga halad nga sinunog para kan Jehova, sugad nga nakakapalipay* nga hamot, hin usa nga turilyo nga baka, usa nga karnero nga lalakí, ngan pito nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad, ngatanan maghimsog.+  Ngan sugad nga kaupod hito nga halad nga tikang ha lugas nga pino nga harina nga ginsalaktan hin lana, tulo ka ikanapulo nga takos para han baka nga lalakí, duha ka ikanapulo nga takos para han usa nga karnero nga lalakí, 10  usa ka ikanapulo nga takos para ha kada usa han pito nga nati nga karnero nga lalakí, 11  ngan hin usa nga nati nga kanding sugad nga halad tungod han sala, labot la han halad tungod han sala para ha pagpara han sala+ ngan han regular nga halad nga sinunog ngan han halad nga tikang ha lugas nga kaupod hito, pati han mga halad nga irimnon nga kaupod hito. 12  “‘Ngan ha ika-15 ka adlaw han ikapito ka bulan, magkakaada kamo hin baraan nga kombensyon. Ayaw kamo pagtrabaho hin bisan ano nga mabug-at nga trabaho, ngan kinahanglan magselebrar kamo hin piyesta para kan Jehova ha sulod hin pito ka adlaw.+ 13  Ngan maghahalad kamo sugad nga halad nga sinunog,+ usa nga halad nga ginsunog ha kalayo sugad nga nakakapalipay* nga hamot para kan Jehova, hin 13 nga turilyo nga baka, 2 nga karnero nga lalakí, ngan 14 nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad, ngatanan maghimsog.+ 14  Ngan sugad nga kaupod hito nga halad nga tikang ha lugas nga pino nga harina nga ginsalaktan hin lana, tulo ka ikanapulo nga takos para ha kada usa han 13 nga baka nga lalakí, duha ka ikanapulo nga takos para ha kada usa han 2 nga karnero nga lalakí, 15  ngan usa ka ikanapulo nga takos para ha kada usa han 14 nga nati nga karnero nga lalakí, 16  pati hin usa nga nati nga kanding sugad nga halad tungod han sala, labot la han regular nga halad nga sinunog, han halad nga tikang ha lugas nga kaupod hito, ngan han halad nga irimnon nga kaupod hito.+ 17  “‘Ngan ha ikaduha ka adlaw maghahalad kamo hin 12 nga turilyo nga baka, 2 nga karnero nga lalakí, ngan 14 nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad, ngatanan maghimsog.+ 18  Ighahalad niyo an halad nga tikang ha lugas ngan an mga halad nga irimnon upod han mga baka nga lalakí, han mga karnero nga lalakí, ngan han nati nga mga karnero nga lalakí uyon ha kadamu hito uyon ha regular nga proseso, 19  ngan hin usa nga nati nga kanding sugad nga halad tungod han sala, labot la han regular nga halad nga sinunog ngan han halad nga tikang ha lugas nga kaupod hito, pati han mga halad nga irimnon nga kaupod hito.+ 20  “‘Ngan ha ikatulo ka adlaw maghahalad kamo hin 11 nga baka nga lalakí, 2 nga karnero nga lalakí, ngan 14 nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad, ngatanan maghimsog.+ 21  Ighahalad niyo an halad nga tikang ha lugas ngan an mga halad nga irimnon upod han mga baka nga lalakí, han mga karnero nga lalakí, ngan han nati nga mga karnero nga lalakí uyon ha kadamu hito uyon ha regular nga proseso, 22  ngan hin usa nga kanding sugad nga halad tungod han sala, labot la han regular nga halad nga sinunog ngan han halad nga tikang ha lugas nga kaupod hito ngan han halad nga irimnon nga kaupod hito.+ 23  “‘Ngan ha ikaupat ka adlaw maghahalad kamo hin 10 nga baka nga lalakí, 2 nga karnero nga lalakí, ngan 14 nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad, ngatanan maghimsog.+ 24  Ighahalad niyo an halad nga tikang ha lugas ngan an mga halad nga irimnon upod han mga baka nga lalakí, han mga karnero nga lalakí, ngan han nati nga mga karnero nga lalakí uyon ha kadamu hito uyon ha regular nga proseso, 25  ngan hin usa nga nati nga kanding sugad nga halad tungod han sala, labot la han regular nga halad nga sinunog, han halad nga tikang ha lugas nga kaupod hito, ngan han halad nga irimnon nga kaupod hito.+ 26  “‘Ngan ha ikalima ka adlaw maghahalad kamo hin 9 nga baka nga lalakí, 2 nga karnero nga lalakí, ngan 14 nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad, ngatanan maghimsog.+ 27  Ighahalad niyo an halad nga tikang ha lugas ngan an mga halad nga irimnon upod han mga baka nga lalakí, han mga karnero nga lalakí, ngan han nati nga mga karnero nga lalakí uyon ha kadamu hito uyon ha regular nga proseso, 28  ngan hin usa nga kanding sugad nga halad tungod han sala, labot la han regular nga halad nga sinunog ngan han halad nga tikang ha lugas nga kaupod hito ngan han halad nga irimnon nga kaupod hito.+ 29  “‘Ngan ha ikaunom ka adlaw maghahalad kamo hin 8 nga baka nga lalakí, 2 nga karnero nga lalakí, ngan 14 nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad, ngatanan maghimsog.+ 30  Ighahalad niyo an halad nga tikang ha lugas ngan an mga halad nga irimnon upod han mga baka nga lalakí, han mga karnero nga lalakí, ngan han nati nga mga karnero nga lalakí uyon ha kadamu hito uyon ha regular nga proseso, 31  ngan hin usa nga kanding sugad nga halad tungod han sala, labot la han regular nga halad nga sinunog, han halad nga tikang ha lugas nga kaupod hito, ngan han mga halad nga irimnon nga kaupod hito.+ 32  “‘Ngan ha ikapito ka adlaw maghahalad kamo hin 7 nga baka nga lalakí, 2 nga karnero nga lalakí, ngan 14 nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad, ngatanan maghimsog.+ 33  Ighahalad niyo an halad nga tikang ha lugas ngan an mga halad nga irimnon upod han mga baka nga lalakí, han mga karnero nga lalakí, ngan han nati nga mga karnero nga lalakí uyon ha kadamu hito uyon ha regular nga proseso, 34  ngan hin usa nga kanding sugad nga halad tungod han sala, labot la han regular nga halad nga sinunog, han halad nga tikang ha lugas nga kaupod hito, ngan han halad nga irimnon nga kaupod hito.+ 35  “‘Ha ikawalo ka adlaw, magkakaada kamo hin espesyal nga katirok. Ayaw kamo pagtrabaho hin bisan ano nga mabug-at nga trabaho.+ 36  Maghahalad kamo sugad nga halad nga sinunog, usa nga halad nga ginsunog ha kalayo sugad nga nakakapalipay* nga hamot para kan Jehova, hin usa nga baka nga lalakí, usa nga karnero nga lalakí, ngan pito nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad, ngatanan maghimsog.+ 37  Ighahalad niyo an halad nga tikang ha lugas ngan an mga halad nga irimnon upod han baka nga lalakí, han karnero nga lalakí, ngan han nati nga mga karnero nga lalakí uyon ha kadamu hito uyon ha regular nga proseso, 38  ngan hin usa nga kanding sugad nga halad tungod han sala, labot la han regular nga halad nga sinunog ngan han halad nga tikang ha lugas nga kaupod hito ngan han halad nga irimnon nga kaupod hito.+ 39  “‘Ini an iyo ighahalad kan Jehova durante han iyo mga piyesta,+ labot la han iyo mga halad tungod han saad+ ngan han iyo boluntaryo nga mga halad+ sugad nga iyo mga halad nga sinunog+ ngan iyo mga halad nga tikang ha lugas+ ngan iyo mga halad nga irimnon+ ngan iyo mga halad nga ginsasarosaroan.’”+ 40  Iginsumat ni Moises ha mga Israelita an ngatanan nga iginsugo ha iya ni Jehova.

Mga footnote

O “nakakarelaks.” Lit., “nakakapakalma.”
O “nakakarelaks.” Lit., “nakakapakalma.”
O “an iyo kalag.” An “pagpaantos ha kalugaringon” kasagaran nga ginsasabot sugad nga diri pagbuhat hin pipira nga butang, lakip na an diri pagkaon.
O “nakakarelaks.” Lit., “nakakapakalma.”
O “nakakarelaks.” Lit., “nakakapakalma.”
O “nakakarelaks.” Lit., “nakakapakalma.”