Numeros 20:1-29

  • Miriam namatay ha Kades (1)

  • Ginbalbag ni Moises an bato ngan nakasala (2-13)

  • Edom waray paagia an Israel (14-21)

  • An kamatayon ni Aaron (22-29)

20  Ha siyahan nga bulan, an bug-os nga komunidad han mga Israelita inabot ha kamingawan han Zin, ngan an katawohan inukoy ha Kades.+ Dida hito nga lugar hi Miriam+ namatay ngan iginlubong.  Waray didto tubig para ha komunidad,+ ngan nagkatirok hira kontra kanda Moises ngan Aaron.  An katawohan nakig-away kan Moises,+ nga nasiring: “Namatay na la unta kami han nagkamatay an amon kabugtoan ha atubangan ni Jehova!  Kay ano nga gindara mo nganhi hini nga kamingawan an kongregasyon ni Jehova, basi kami ngan an amon mga hayop magkamatay dinhi?+  Ngan kay ano nga gin-giyahan mo kami paggawas ha Ehipto basi dad-on nganhi hini nga waray opay nga lugar?+ Waray matatanoman hin binhi ngan hin mga igos ngan hin mga ubas ngan hin mga kahoy nga granada, ngan waray maiinom nga tubig.”+  Katapos, hira Moises ngan Aaron bumaya ha atubangan han kongregasyon ngan kinadto ha aragian tipasulod ha tolda nga katirokan ngan linuhod hira nga nahapa ha tuna, ngan nagpakita ha ira an himaya ni Jehova.+  Katapos, hi Jehova nagsiring kan Moises:  “Kuhaa an tungkod ngan tiroka an komunidad, ikaw ngan hi Aaron nga imo bugto, ngan yakni an daku nga bato ha ira atubangan basi maghatag ito hin tubig, ngan makakapaawas ka hin tubig para ha ira tikang ha daku nga bato ngan tagi hin maiinom an komunidad ngan an ira mga hayop.”+  Salit ginkuha ni Moises an tungkod tikang ha atubangan ni Jehova,+ sugad han Iya iginsugo ha iya. 10  Katapos, gintirok nira Moises ngan Aaron an kongregasyon ha atubangan han daku nga bato, ngan nagsiring hiya ha ira: “Pamati, kamo nga mga rebelde! Kinahanglan ba kami magpagawas hin tubig para ha iyo tikang hini nga daku nga bato?”+ 11  Salit gin-alsa ni Moises an iya kamot ngan ginbalbag hin duha ka beses an daku nga bato gamit an iya tungkod, ngan binugwak an damu hinduro nga tubig, ngan nanginom an komunidad ngan an ira mga hayop.+ 12  Ha urhi hi Jehova nagsiring kanda Moises ngan Aaron: “Tungod kay waray kamo magpakita hin pagtoo ha akon ngan waray niyo ako baraana ha atubangan han katawohan han Israel, diri niyo pagdadad-on ini nga kongregasyon ngadto ha tuna nga akon ighahatag ha ira.”+ 13  Ini an tubig han Meriba,*+ diin nakig-away an mga Israelita kan Jehova, salit ginbaraan hiya dida ha ira. 14  Katapos, hi Moises nagsugo hin mga mensahero tikang ha Kades ngadto ha hadi han Edom:+ “Ini an iginpapasumat han imo bugto nga hi Israel,+ ‘Maaram ka gud han ngatanan nga kakurian nga amon gin-agian. 15  An amon mga kaapoy-apoyan kinadto ha Ehipto,+ ngan inukoy kami ha Ehipto hin damu ka tuig,*+ ngan ginmaltrato kami han mga Ehiptohanon pati an amon mga kaapoy-apoyan.+ 16  Ha urhi nangaraba kami kan Jehova,+ ngan ginpamatian niya kami ngan nagsugo hiya hin anghel+ ngan igin-gawas kami ha Ehipto, ngan aadi kami ha Kades, usa nga syudad ha giutan han imo teritoryo. 17  Alayon paagia kami ha imo tuna. Diri kami matara ha bisan ano nga uma o urubasan, ngan diri kami mainom han tubig ha bisan ano nga bubon.* Maagi kami ha Kalsada han Hadi nga diri maliko ha too o ha wala tubtob nga makalahos kami ha imo teritoryo.’”+ 18  Pero an hadi han Edom nagsiring ha iya: “Diri ka puydi umagi ha amon teritoryo. Kon umagi ka, magawas ako ngan tatapoon ka hin espada.” 19  An mga Israelita binaton ha iya: “Maagi kami ha kalsada, ngan kon kami ngan an amon mga hayop uminom han imo tubig, babaydan namon ito.+ Waray kami iba nga karuyag, maagi la kami nga nagbabaktas.”+ 20  Pero hiya nagsiring: “Diri ka puydi umagi.”+ Ngan ginawas an hadi han Edom upod an damu nga tawo ngan hin magkusog nga kasundalohan* basi tapoon hiya. 21  Salit nagdumiri an hadi han Edom nga paagion an Israel ha iya teritoryo; tungod hito, bumaya an Israel tikang ha iya.+ 22  An katawohan han Israel, an bug-os nga komunidad, binaya ha Kades ngan inabot ha Bukid Hor.+ 23  Katapos, hi Jehova nagsiring kanda Moises ngan Aaron didto ha Bukid Hor nga hirani ha giutan han tuna han Edom: 24  “Hi Aaron igtatampo ha iya katawohan.*+ Diri hiya makakasulod ha tuna nga akon ighahatag ha mga Israelita, kay kamo nga duha nagrebelde ha akon sugo may kalabotan han tubig han Meriba.+ 25  Iupod hi Aaron ngan an iya anak nga hi Eleazar ngadto ha Bukid Hor. 26  Hukasa an mga bado ni Aaron+ ngan igsul-ot ito kan Eleazar+ nga iya anak, ngan hi Aaron mamamatay didto.”* 27  Salit ginbuhat ni Moises an iginsugo ni Jehova, ngan sinagka hira ha Bukid Hor samtang nagkikita an bug-os nga komunidad. 28  Katapos, ginhukas ni Moises an mga bado ni Aaron ngan iginsul-ot ito kan Eleazar nga iya anak. Kahuman hito, namatay hi Aaron didto ha pungkay han bukid.+ Ngan hira Moises ngan Eleazar linugsad ha bukid. 29  Han nahibaro an bug-os nga komunidad nga namatay na hi Aaron, nagtinangis an bug-os nga panimalay ni Israel ha sulod hin 30 ka adlaw tungod kan Aaron.+

Mga footnote

Nangangahulogan nga “Pag-araway.”
Lit., “mga adlaw.”
Ha iba nga lugar, “atabay.”
Lit., “kamot.”
Pasiday ini nga mga pulong nga nagpapasabot hin kamatayon.
Lit., “igtatampo ngan mamamatay didto.”