Numeros 5:1-31

  • Pagkwarentinas han mahugaw (1-4)

  • Pagsumat ngan bayad (5-10)

  • Pagsari ha ginsuspetsahan nga nag-adulteryo (11-31)

5  Hi Jehova nakiistorya pa kan Moises, nga nasiring:  “Sugoa an mga Israelita nga pagawson ha kampo an ngatanan nga tawo nga may liprosi+ ngan an ngatanan nga gin-giginawasan o gindidinugoan+ ngan an ngatanan nga mahugaw tungod ha patay nga tawo.*+  Lalaki man o babaye, sadang pagawson niyo hira. Sadang pagawson niyo hira ha kampo, basi diri nira mahugawan+ an bug-os nga kampo diin ha butnga hito naukoy* ako.”+  Salit ginbuhat ito han mga Israelita ngan ginpagawas hira ha kampo. Sugad han ginsiring ni Jehova kan Moises, ginbuhat ito han mga Israelita.  Hi Jehova nakiistorya pa kan Moises, nga nasiring:  “Sumati an mga Israelita, ‘Kon an usa nga lalaki o usa nga babaye magbuhat hin bisan ano han mga sala han katawohan ngan magin diri matinumanon kan Jehova, ito nga tawo* magigin salaan.+  Kinahanglan igsumat niya*+ an sala nga iya* nabuhat ngan ibalik an bug-os nga kantidad sugad nga bayad han iya pagin salaan ngan magdudugang liwat hin 20 porsyento han kantidad hito;+ ihahatag niya ito ha tawo nga iya nabuhatan hin sala.  Pero kon an biktima waray duok nga paryente nga makarawat han bayad, sadang ito ibalik kan Jehova ngan magigin kanan saserdote ito, labot pa han karnero nga lalakí nga para ha pagpara han sala nga iya gagamiton ha pagpara han iya sala.+  “‘An ngatanan nga baraan nga kontribusyon+ han mga Israelita nga iginhahatag ha saserdote magigin iya.+ 10  Magpapabilin nga iya an baraan nga mga butang han tagsa nga tawo. An bisan ano nga iginhahatag han bisan hin-o ngadto ha saserdote, ito magigin kanan saserdote.’” 11  Hi Jehova padayon nga nakiistorya kan Moises, nga nasiring: 12  “Pakiistorya ha mga Israelita ngan sumati hira, ‘Ini an bubuhaton kon an asawa han usa nga lalaki makasala ngan magin diri maunungon ha iya bana 13  ngan may iba nga lalaki nga makighilawas ha iya,+ pero waray ito mahibaroi han iya bana ngan magpabilin ito nga sekreto, nga tungod hito ginhugawan han asawa an iya kalugaringon pero waray testigo kontra ha iya ngan waray hiya maaktuhi: 14  Kon an bana mangabugho ngan magsuspetsa ha pagkamaunungon han iya asawa nga iya ginhugawan an iya kalugaringon, o kon mangabugho hiya ngan magsuspetsa ha pagkamaunungon han iya asawa nga waray man niya hugawi an iya kalugaringon, 15  kinahanglan dad-on han bana an iya asawa ngadto ha saserdote, upod an halad para ha iya nga ikanapulo nga bahin han usa ka epah* han harina nga sebada. Kinahanglan diri niya ito buboan hin lana ngan diri butangan hin busag nga insenso, kay halad ito nga tikang ha lugas may kalabotan ha pangabugho, usa nga halad tikang ha lugas nga nagpapahinumdom han pagin salaan. 16  “‘An babaye padadaupon han saserdote ngan patitindugon ha atubangan ni Jehova.+ 17  An saserdote makuha hin baraan nga tubig tikang ha surudlan nga hinimo ha lapok, ngan an saserdote makuha hin tapotapo tikang ha salóg han tabernakulo ngan ibubutang ito ha tubig. 18  Ngan an babaye patitindugon han saserdote ha atubangan ni Jehova ngan iglulugay an buhok han babaye ngan ibubutang ha iya mga palad an halad nga tikang ha lugas para ha pagpahinumdom, nga amo an halad nga tikang ha lugas may kalabotan ha pangabugho,+ ngan ha kamot han saserdote kinahanglan aada an mapait nga tubig nga nagdadara hin sumpa.+ 19  “‘Katapos, an babaye papanumpaon han saserdote, nga nasiring ha iya: “Kon waray iba nga lalaki nga nakighilawas ha imo samtang aada ka ha awtoridad han imo bana+ ngan waray ka makasala ngan magin mahugaw, matatalwas ka ha epekto hini nga mapait nga tubig nga nagdadara hin sumpa. 20  Pero kon nakasala ka samtang aada ha awtoridad han imo bana pinaagi ha paghugaw han imo kalugaringon, ngan nakighilawas ka ha iba nga lalaki+ labot han imo bana—” 21  Katapos, papanumpaon han saserdote an babaye hin panumpa nga may panhimaraot, ngan an saserdote masiring ha babaye: “Himoon ka unta ni Jehova nga ehemplo para ha katawohan kon nanhihimaraot hira ngan nanunumpa. Kon imo gud ini ginbuhat, pahihinaboon ni Jehova nga manguros* an imo paa* ngan dumaku an imo tiyan. 22  Ini nga tubig nga nagdadara hin sumpa masulod ha imo mga tinai ngan tungod hito madaku an imo tiyan ngan mangunguros* an imo paa.”* An babaye mabaton: “Amen! Amen!”* 23  “‘Katapos, isusurat han saserdote ini nga mga panhimaraot dida ha libro ngan paparaon ito ha tubig nga mapait. 24  Kahuman, ipapainom niya ha babaye an tubig nga mapait nga nagdadara hin sumpa, ngan an tubig nga nagdadara hin sumpa masulod ha iya ngan magriresulta hin kapaitan. 25  Ngan kukuhaon han saserdote an halad nga tikang ha lugas may kalabotan ha pangabugho+ dida ha kamot han babaye ngan ig-aabyog an halad nga tikang ha lugas ngadto-nganhi ha atubangan ni Jehova, ngan dadad-on niya ito hirani ha halaran. 26  An saserdote makuha hin usa ka harop han halad nga tikang ha lugas sugad nga simbolo han halad ngan papaasuhon ito ha halaran,+ ngan katapos hito, ipapainom niya an tubig ha babaye. 27  Kon mapainom niya an babaye han tubig, kon ginhugawan han babaye an iya kalugaringon ngan nakabuhat hin pagkadiri-maunungon ha iya bana, an tubig nga nagdadara hin sumpa masulod ha iya ngan magigin mapait, ngan madaku an iya tiyan, ngan mangunguros* an iya paa,* ngan an babaye hihimoon nga ehemplo han katawohan kon nanhihimaraot hira. 28  Pero kon an babaye waray maghugaw han iya kalugaringon ngan malimpyo, magigin talwas hiya hini nga sirot, ngan puydi hiya magburod ngan magkaada mga anak. 29  “‘Ini an balaud mahitungod ha pangabugho,+ kon an usa nga babaye makasala ngan maghugaw han iya kalugaringon samtang aada ha awtoridad han iya bana, 30  o kon an usa nga lalaki mangabugho ngan magsuspetsa nga diri maunungon an iya asawa; patitindugon han bana an iya asawa ha atubangan ni Jehova, ngan kinahanglan buhaton han saserdote ini ngatanan nga balaud dida ha babaye. 31  An lalaki diri magigin salaan, pero an iya asawa may baratunon ha iya sayop.’”

Mga footnote

O “tungod ha usa nga kalag.” Kitaa an Glossary.
Ha iba nga lugar, “naistar.”
O “kalag.”
Lit., “nira.”
Lit., “nga ira.”
An ikanapulo nga bahin han usa ka epah katugbang han 2.2 L. Kitaa an Ap. B14.
O “manluya.” Mahimo ini magpasabot hin pagin baog.
Matin-aw nga nagtutudlok ha mga parte han lawas nga may kalabotan ha pag-anak.
O “manluluya.” Mahimo ini magpasabot hin pagin baog.
Matin-aw nga nagtutudlok ha mga parte han lawas nga may kalabotan ha pag-anak.
O “Matuman unta! Matuman unta!”
O “manluluya.” Mahimo ini magpasabot hin pagin baog.
Matin-aw nga nagtutudlok ha mga parte han lawas nga may kalabotan ha pag-anak.