Numeros 10:1-36

  • An mga trumpeta nga silber (1-10)

  • Paglarga ha Sinai (11-13)

  • Pagkasurunod han pagbaktas (14-28)

  • Hobab ginpapagiya ha Israel (29-34)

  • Pag-ampo ni Moises kon nabalhin hin kampo (35, 36)

10  Katapos, hi Jehova nagsiring kan Moises:  “Paghimo hin duha nga trumpeta+ para ha imo; himoa ito tikang ha pinilpig nga silber, ngan gamita ito ha pagtawag ha komunidad ngan ha pagpahibaro nga mananangtang han mga tolda ngan malarga.  Kon huypan ito nga duha, an bug-os nga komunidad kinahanglan ipatawag ngada ha imo dida ha aragian tipasulod ha tolda nga katirokan.+  Kon usa la an huypan, an mga lider la, an mga ulo han yinukot ha Israel, an ipapatawag ngada ha imo.+  “Kon iyo patunugon an trumpeta hin nagbuburobag-o nga tunog, an mga nagkakampo ha este+ an malarga.  Kon iyo patunugon an trumpeta hin nagbuburobag-o nga tunog ha ikaduha nga higayon, an mga nagkakampo ha sur+ an malarga. Patutunugon nira an trumpeta hini nga paagi ha kada panahon nga nalarga an usa ha ira.  “Yana kon iginpapatawag an kongregasyon nga magtirok, huhuypan niyo an mga trumpeta,+ pero an tunog diri nagbuburobag-o.  An mga anak nga lalaki ni Aaron, an mga saserdote, an maghuhuyop han mga trumpeta,+ ngan an paggamit hito iyo magigin nagpapadayon nga surundon ha ngatanan niyo nga henerasyon.  “Kon makikiggirra kamo dida ha iyo tuna kontra ha paratalumpigos nga naatake ha iyo, patutunugon niyo an mga trumpeta hin tunog ha pakiggirra,+ ngan mahinunumdoman kamo ni Jehova nga iyo Dios ngan matatalwas kamo tikang ha iyo mga kaaway. 10  “Sugad man, ha iyo makalilipay nga mga okasyon+—ha iyo mga piyesta+ ngan ha tinikangan han iyo mga bulan—patutunugon niyo an mga trumpeta ha bawbaw han iyo mga halad nga sinunog+ ngan ha iyo mga halad nga ginsasarosaroan;+ magigin pahinumdom ito para ha iyo ha atubangan han iyo Dios. Ako hi Jehova nga iyo Dios.”+ 11  Yana ha ikaduha ka tuig, ha ikaduha ka bulan, ha ika-20 ka adlaw han bulan,+ nagtipaigbaw an dampog tikang ha bawbaw han tabernakulo+ han Pagpamatuod. 12  Salit an mga Israelita nagtikang paglarga ha kamingawan han Sinai uyon ha iginsugo nga pagkasunod-sunod han ira paglarga,+ ngan an dampog inundang ha kamingawan han Paran.+ 13  Ini an siyahan nga higayon nga linarga hira ha pagsunod han sugo ni Jehova pinaagi kan Moises.+ 14  Salit an dibisyon nga may tulo nga tribo ha kampo han mga anak ni Juda an siyahan nga linarga uyon ha ira mga grupo,* ngan hi Nason+ nga anak nga lalaki ni Aminadab an nagdumara hito nga grupo. 15  An nagdumara han grupo ha tribo han mga anak ni Isacar amo hi Netanel+ nga anak nga lalaki ni Zuar. 16  An nagdumara han grupo ha tribo han mga anak ni Zebulon amo hi Eliab+ nga anak nga lalaki ni Helon. 17  Han gintangtang an tabernakulo,+ an mga anak nga lalaki ni Gerson+ ngan an mga anak nga lalaki ni Merari+ nga nagdara han tabernakulo, amo an linarga. 18  Katapos, an dibisyon nga may tulo nga tribo ha kampo ni Ruben an linarga uyon ha ira mga grupo,* ngan hi Elizur+ nga anak nga lalaki ni Sedeur an nagdumara hito nga grupo. 19  An nagdumara han grupo ha tribo han mga anak ni Simeon amo hi Selumiel+ nga anak nga lalaki ni Zurisadai. 20  An nagdumara han grupo ha tribo han mga anak ni Gad amo hi Eliasap+ nga anak nga lalaki ni Deuel. 21  Katapos, an mga Kohatita nga nagdara han mga butang ha santuaryo,+ amo an linarga. Titindugon an tabernakulo ha panahon nga umabot hira. 22  Katapos, an dibisyon nga may tulo nga tribo ha kampo han mga anak ni Efraim linarga uyon ha ira mga grupo,* ngan hi Elisama+ nga anak nga lalaki ni Amihud an nagdumara hito nga grupo. 23  An nagdumara han grupo ha tribo han mga anak ni Manases amo hi Gamaliel+ nga anak nga lalaki ni Pedazur. 24  An nagdumara han grupo ha tribo han mga anak ni Benjamin amo hi Abidan+ nga anak nga lalaki ni Gideoni. 25  Katapos, an dibisyon nga may tulo nga tribo ha kampo han mga anak ni Dan linarga uyon ha ira mga grupo,* nga amo an mga gwardya ha luyo nga nagbabantay para ha ngatanan nga kampo, ngan hi Ahiezer+ nga anak nga lalaki ni Amisadai an nagdumara hito nga grupo. 26  An nagdumara han grupo ha tribo han mga anak ni Aser amo hi Pagiel+ nga anak nga lalaki ni Ocran. 27  An nagdumara han grupo ha tribo han mga anak ni Neptali amo hi Ahira+ nga anak nga lalaki ni Enan. 28  Ini an pagkasunod-sunod han paglarga han mga Israelita ngan han ira mga grupo* nga ira ginsusunod kon nalarga hira.+ 29  Katapos, hi Moises nagsiring kan Hobab nga anak nga lalaki ni Reuel*+ nga Midianita nga ugangan nga lalaki ni Moises: “Tipakadto kami ha lugar nga mahitungod hito hi Jehova nagsiring, ‘Ihahatag ko ito ha iyo.’+ Upod ha amon,+ ngan tatrataron ka namon hin maopay, kay hi Jehova nagsaad hin mag-opay nga mga butang para ha Israel.”+ 30  Pero hiya nagsiring: “Diri ako maupod. Mabalik ako ngadto ha akon kalugaringon nga nasud ngan ngadto ha akon mga paryente.” 31  Ngan hiya nagsiring: “Alayon ayaw kami pagbayai, kay ikaw an maaram kon diin kami magkakampo ha kamingawan, ngan ikaw an amon magigin giya.* 32  Ngan kon umupod ka ha amon,+ anoman nga kaopayan nga ipakita ha amon ni Jehova, ipapakita gud namon ha imo.” 33  Salit nagtikang hira pagbaktas tikang ha bukid ni Jehova+ ngan nagbiyahe hin tulo ka adlaw, ngan an arka+ han kasabotan ni Jehova nag-uuna ha ira ha tulo ka adlaw nga pagbiyahe basi mamiling hin lugar nga ira mapapahuwayan.+ 34  Ngan an dampog ni Jehova+ ada ha bawbaw nira durante han adlaw kon nalarga hira ha ira ginkampohan. 35  Ha kada panahon nga iginbabalhin an Arka, hi Moises nasiring: “Buhát, O Jehova,+ ngan magsarang* unta an imo mga kaaway, ngan pumalagiw unta tikang ha imo atubangan an mga nangangalas ha imo.” 36  Ngan kon naundang ito, nasiring hiya: “Balik, O Jehova, ha diri maihap* nga yinukot han Israel.”+

Mga footnote

Lit., “uyon ha ira mga kasundalohan.”
Lit., “uyon ha ira mga kasundalohan.”
Lit., “uyon ha ira mga kasundalohan.”
Lit., “uyon ha ira mga kasundalohan.”
Lit., “uyon ha ira mga kasundalohan.”
Karuyag sidngon, hi Jethro.
O “mga mata.”
Ha iba nga lugar, “magburublag.”
O “yinukot-yukot.”