Numeros 16:1-50

  • Pagrebelde nira Kora, Datan, ngan Abiram (1-19)

  • Paghukom ha mga rebelde (20-50)

16  Katapos, hi Kora+ nga anak nga lalaki ni Izar,+ nga anak nga lalaki ni Kohat,+ nga anak nga lalaki ni Levi,+ nagkatirok upod hira Datan ngan Abiram nga mga anak nga lalaki ni Eliab,+ ngan hi On nga anak nga lalaki ni Peleth, nga mga anak nga lalaki ni Ruben.+  Nagkaurosa hira kontra kan Moises upod an 250 nga Israelita nga lalaki, nga mga lider han komunidad, mga pinili han kongregasyon, prominente nga mga lalaki.  Salit nagkatirok hira kontra+ kanda Moises ngan Aaron ngan nagsiring ha ira: “Sobra na an iyo ginbubuhat! Baraan an bug-os nga komunidad,+ hira ngatanan, ngan hi Jehova aada ha butnga nira.+ Kon sugad, kay ano nga iyo ginpapahitaas an iyo kalugaringon labaw han kongregasyon ni Jehova?”  Han nabatian ini ni Moises, linuhod dayon hiya nga nahapa.  Katapos, nagsiring hiya kan Kora ngan ha ngatanan nga nasuporta ha iya: “Buwas nga aga ipapahibaro ni Jehova kon hin-o an iya+ ngan kon hin-o an baraan ngan kon hin-o an angay dumaop ha iya,+ ngan hin-o man an iya pilion+ amo an madaop ha iya.  Buhata ini: Kuha kamo hin mga insensaryo,+ ikaw Kora ngan an ngatanan nga nasuporta ha imo,+  ngan butangi ito hin kalayo ngan butangi ito hin insenso ha atubangan ni Jehova buwas, ngan an tawo nga pipilion ni Jehova,+ hiya an baraan. Kamo nga mga anak nga lalaki ni Levi,+ sobra na kamo!”  Katapos, hi Moises nagsiring kan Kora: “Alayon pamati, kamo nga mga anak ni Levi.  Gutiay la ba nga butang para ha iyo nga iginlain kamo han Dios han Israel tikang ha komunidad han Israel+ ngan gintugotan kamo nga dumaop ha iya basi magbuhat han mga buruhaton ha tabernakulo ni Jehova ngan basi tumindog ha atubangan han komunidad para magserbi ha ira,+ 10  ngan iya kamo iginpahirani ha iya upod an ngatanan niyo nga kabugtoan, an mga anak ni Levi? Sasarihan ba liwat niyo nga agawon an pagkasaserdote?+ 11  Tungod hini, ikaw ngan an ngatanan nga nasuporta ha imo nga nagkakatirok nakontra kan Jehova. Mahitungod kan Aaron, hin-o ba hiya nga sadang kamo magngurutob kontra ha iya?”+ 12  Ha urhi, iginpatawag ni Moises hira Datan ngan Abiram+ nga mga anak ni Eliab, pero nagsiring hira: “Diri kami makadto! 13  Gutiay gud la ba nga butang nga imo kami igin-gawas ha usa nga tuna nga nag-aawas hin gatas ngan dugos basi patayon kami ha kamingawan?+ Yana karuyag mo ba liwat nga himoon an imo kalugaringon nga amon magmarando?* 14  Ha tinuod la, waray mo kami dad-a ngadto ha bisan ano nga tuna nga nag-aawas hin gatas ngan dugos+ o waray ka maghatag ha amon hin panurundon nga uma ngan urubasan. Lulukaton mo ba an mga mata hito nga mga tawo? Diri kami makadto!” 15  Salit hi Moises nasina hinduro ngan nagsiring kan Jehova: “Ayaw paglingi basi kitaon an ira halad nga tikang ha lugas. Waray ako kumuha tikang ha ira hin bisan usa nga asno, ngan waray liwat ako ginbuhat nga maraot ha usa ha ira.”+ 16  Katapos, hi Moises nagsiring kan Kora: “Buwas pakadto ha atubangan ni Jehova upod an ngatanan nga nasuporta ha imo, ikaw ngan hira ngan hi Aaron. 17  Kada tagsa sadang magdara han iya insensaryo ngan butangan ito hin insenso, ngan dad-on han kada tagsa an iya insensaryo ha atubangan ni Jehova, 250 nga insensaryo, upod ka ngan hi Aaron, an kada tagsa may insensaryo.” 18  Salit an kada tagsa ha ira kinuha han iya insensaryo, ngan ira ito ginbutangan hin kalayo ngan insenso ngan nanindog ha aragian tipasulod ha tolda nga katirokan kaupod hira Moises ngan Aaron. 19  Han natirok ni Kora an ngatanan nga nasuporta ha iya+ kontra ha ira dida ha aragian tipasulod ha tolda nga katirokan, an himaya ni Jehova nagpakita ha bug-os nga komunidad.+ 20  Hi Jehova nagsiring yana kanda Moises ngan Aaron: 21  “Bulag kamo tikang hini nga grupo, basi mapoo ko dayon hira.”+ 22  Salit linuhod hira nga nahapa ha tuna ngan nagsiring: “O Dios, an Dios han espiritu han ngatanan nga tawo,*+ masisina ka ba ha bug-os nga komunidad tungod han sala han usa ka tawo?”+ 23  Katapos, hi Jehova nagsiring kan Moises: 24  “Pakiistorya ha komunidad ngan sidnga hira, ‘Iwas kamo ha palibot han mga tolda nira Kora, Datan, ngan Abiram!’”+ 25  Katapos, binuhát hi Moises ngan kinadto kanda Datan ngan Abiram, ngan an mga tigurang+ han Israel inupod ha iya. 26  Nagsiring hiya ha komunidad: “Alayon, pangiwas kamo ha mga tolda hini nga magraot nga mga tawo ngan ayaw pagkapot ha bisan ano nga ira, basi diri kamo mabungkag tungod han ngatanan nira nga sala.” 27  Nangiwas dayon hira tikang ha mga tolda nira Kora, Datan, ngan Abiram, tikang ha ngatanan nga dapit, ngan hira Datan ngan Abiram ginawas, nanindog hira ha aragian tipasulod ha ira mga tolda, upod an ira asawa, an ira mga anak, ngan an ira gudtiay nga kabataan. 28  Katapos, hi Moises nagsiring: “Pinaagi hini mahibabaro kamo nga hi Jehova an nagsugo ha akon basi buhaton ini ngatanan nga butang, nga diri ini akon kalugaringon nga pagbuot:* 29  Kon ini nga mga tawo mamatay hin natural nga kamatayon sugad han nahitatabo ha ngatanan nga tawo ngan kon an sirot ha ira pariho han sirot ha ngatanan nga katawohan, kon amo, hi Jehova waray magsugo ha akon.+ 30  Pero kon hi Jehova magbuhat hin urusahon nga butang ha ira ngan an tuna bumuka* ngan lamuyon hira ngan an ngatanan nga ira ngan mahulog hira nga buhi ha Lubnganan,* iyo gud mahibabaroan nga ini nga mga tawo waray magrespeto kan Jehova.” 31  Kahuman gud la niya pagyakan hini ngatanan nga pulong, natunga an tuna nga ira gintitindogan.+ 32  Ngan an tuna nabuka* ngan ginlamoy hira, pati an ira mga panimalay ngan an ngatanan nga kan Kora+ ngan an ngatanan nira nga panag-iya. 33  Salit hira ngan an ngatanan nira nga sulod-balay nahulog nga buhi ha Lubnganan,* ngan natabonan hira han tuna, salit nagkamatay hira tikang ha butnga han kongregasyon.+ 34  An ngatanan nga Israelita nga nakapalibot ha ira pinalagiw tungod han ira pan-gugliat, kay nagsiring hira: “Nahahadlok kami kay bangin lamuyon kami han tuna!” 35  Katapos, may kalayo nga ginawas tikang kan Jehova+ ngan gin-ugtang an 250 nga tawo nga naghahalad han insenso.+ 36  Hi Jehova nagsiring yana kan Moises: 37  “Sidnga hi Eleazar nga anak nga lalaki ni Aaron nga saserdote nga kuhaon ha kalayo an mga insensaryo,+ kay mga baraan ito. Sidnga liwat hiya nga igsarang an kalayo ha medyo hirayo. 38  An mga insensaryo han mga tawo nga nakasala nga tungod hito nagkamatay hira,* kinahanglan himoon nga manipis nga mga pligo hin metal nga ighahaklap ha halaran,+ kay gindara nira ito ha atubangan ni Jehova, ngan nagin baraan ito. Magigin tigaman ito ha mga Israelita.”+ 39  Salit ginkuha ni Eleazar nga saserdote an tumbaga* nga mga insensaryo nga gindara han mga tawo nga nagkasusunog, ngan ginpilpig ito basi ighaklap ha halaran, 40  sugad han ginsiring ha iya ni Jehova pinaagi kan Moises. Usa ito nga pahinumdom para ha mga Israelita nga waray tawo nga diri awtorisado* nga diri tulin ni Aaron an sadang dumaop basi magsunog hin insenso ha atubangan ni Jehova+ ngan waray sadang magsubad kan Kora ngan ha mga sinuporta ha iya.+ 41  Pagkabuwas gud la an bug-os nga komunidad han mga Israelita nagngurutob kontra kanda Moises ngan Aaron,+ nga nasiring: “Ginpamatay niyo nga duha an katawohan ni Jehova.” 42  Han nagkatirok an komunidad kontra kanda Moises ngan Aaron, inatubang hira ngadto ha tolda nga katirokan, ngan kitaa! naputos ito han dampog, ngan nagpakita an himaya ni Jehova.+ 43  Hira Moises ngan Aaron kinadto ha atubangan han tolda nga katirokan,+ 44  ngan hi Jehova nagsiring kan Moises: 45  “Pahirayo kamo tikang hini nga komunidad, basi mapoo ko dayon hira.”+ Salit linuhod hira nga nahapa ha tuna.+ 46  Katapos, hi Moises nagsiring kan Aaron: “Kuhaa an insensaryo+ ngan butangi ito hin kalayo tikang ha halaran ngan butangi ito hin insenso ngan pakadto dayon ha komunidad ngan himoa an pagpara han sala para ha ira,+ kay nasisina hi Jehova. Nagtikang na an peste!” 47  Ginkuha dayon ito ni Aaron, sugad han ginsiring ni Moises, ngan dinalagan hiya ngadto ha butnga han kongregasyon, ngan kitaa! an peste nagtikang na dida ha katawohan. Salit ginbutangan niya hin insenso an insensaryo ngan ginhimo an pagpara han sala para ha katawohan. 48  Nagtinindog hiya ha butnga han mga patay ngan han mga buhi, ngan ha urhi inundang an peste. 49  An kadamu han nagkamatay tungod han peste 14,700, waray labot han mga nagkamatay tungod kan Kora. 50  Hi Aaron binalik ngadto kan Moises didto ha aragian tipasulod ha tolda nga katirokan katapos nga inundang an peste.

Mga footnote

O “nga magpakaagaron ha amon.”
Lit., “han mga espiritu han ngatanan nga unod.”
O “akon kalugaringon nga karuyag.”
Lit., “magbuka han baba hito.”
O “Sheol,” karuyag sidngon, an lubnganan han katawohan. Kitaa an Glossary.
Lit., “nagbuka han baba hito.”
O “Sheol,” karuyag sidngon, an lubnganan han katawohan. Kitaa an Glossary.
O “nakasala kontra ha ira kalugaringon nga kalag.”
Ha Ingles, copper.
Lit., “waray estranghero.”